Home Kiến Thức Kinh Tế Học Product Portfolio là gì?

Product Portfolio là gì?

0

Danh mục sản phẩm là gì?

Danh mục sản phẩm là tập hợp tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một công ty. Phân tích danh mục sản phẩm có thể cung cấp các quan điểm sắc thái về một loại cổ phiếu, triển vọng tăng trưởng của công ty, các yếu tố thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận, đóng góp thu nhập, dẫn đầu thị trường và rủi ro hoạt động. Điều này là cần thiết cho các nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư hoặc các nhà phân tích hỗ trợ lập kế hoạch tài chính nội bộ của doanh nghiệp.

Tìm hiểu danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là một yếu tố quan trọng của phân tích tài chính vì chúng cung cấp bối cảnh và mức độ chi tiết cho một công ty và các hoạt động chính của công ty. Nhà đầu tư có thể phân biệt giữa cổ phiếu giá trị dài hạn và cơ hội tăng trưởng ngắn hạn. Phân tích danh mục đầu tư về các dịch vụ sản phẩm của một công ty cũng cho phép các nhà đầu tư xác định các động lực cụ thể của hiệu suất tài chính, điều này cần thiết cho việc lập mô hình hiệu quả.

Các thành phần khác nhau của danh mục đầu tư cũng phải đối mặt với các động lực thị trường khác nhau và có thể đóng góp không nhất quán vào lợi nhuận. Thị phần của một công ty có thể khác nhau giữa các bộ phận cung cấp của nó, với các sản phẩm chiếm ưu thế hơn thường đòi hỏi các chiến lược khác với các phần có tốc độ tăng trưởng cao trong danh mục đầu tư. Sự thay đổi cơ cấu bán hàng có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho lợi nhuận cuối cùng khi tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong danh mục đầu tư.

Các công ty thường tái cấu trúc thương hiệu hoặc tái cấu trúc các sản phẩm kém hiệu quả và không có lãi, một chiến lược đòi hỏi phải phân tích danh mục đầu tư. Các sản phẩm đóng góp nhiều thu nhập nói chung là quan trọng nhất đối với phân tích tài chính ngắn hạn và những thay đổi đối với các yếu tố hàng đầu này của danh mục đầu tư sẽ tác động đáng kể hơn đến hoạt động của danh mục đầu tư.

Apple, Inc., được biết đến với việc cung cấp một số thiết bị điện tử, nhưng iPhone là động lực quan trọng nhất cho kết quả đầu ra và cuối cùng. Điện thoại thông minh đóng góp hơn 62% tổng doanh số bán hàng của công ty tính đến tháng 6 năm 2018, có nghĩa là hiệu suất của nó có ý nghĩa hơn so với máy tính xách tay, iPad hoặc App Store.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Danh mục sản phẩm là danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mà một công ty sản xuất và chào bán.
  • Phân tích danh mục sản phẩm có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và sắc thái về hoạt động của một công ty và tiềm năng thu nhập của nó.
  • Danh mục sản phẩm sẽ có xu hướng khác nhau đối với các công ty trưởng thành và trẻ hơn.

Danh mục sản phẩm và các công ty trưởng thành

Các công ty trưởng thành thường có danh mục sản phẩm đa dạng. Việc phát triển và mua lại sản phẩm nội bộ góp phần vào quy mô danh mục đầu tư theo thời gian và các doanh nghiệp lớn hơn có cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc tiếp thị một đợt chào bán rộng rãi hơn. Việc mở rộng địa lý cũng có thể làm tăng danh mục sản phẩm, với các sản phẩm khác nhau về mức độ phổ biến giữa các thành phố hoặc quốc gia.

Đa dạng hóa có xu hướng hạn chế tiềm năng tăng trưởng trong khi giảm rủi ro giảm giá, vì vậy các doanh nghiệp trưởng thành có xu hướng ít biến động hoạt động hơn. Điều này làm giảm lượng đầu cơ trong việc định giá vốn chủ sở hữu. Công ty Proctor & Gamble là một ví dụ về một công ty như vậy, với 65 thương hiệu hàng gia dụng và cá nhân nổi tiếng khác nhau bao gồm Bounty, Crest và Tide.

Danh mục sản phẩm và các công ty tăng trưởng

Các công ty trẻ hơn với danh mục đầu tư nhỏ thường tiếp xúc nhiều hơn với hiệu suất của các sản phẩm chính của họ, điều này có thể dẫn đến sự biến động hoạt động lớn hơn. Rủi ro nhiều hơn và tiềm năng tăng trưởng cao hơn dẫn đến việc định giá vốn cổ phần mang tính đầu cơ cao hơn. Các thành phần khác nhau trong danh mục sản phẩm thường có tỷ suất lợi nhuận chênh lệch vì chúng có các động lực về giá, chi phí sản xuất hoặc nhu cầu tiếp thị khác nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia