Pro Forma là gì?

32

Pro Forma là gì?

Pro forma , một thuật ngữ tiếng Latinh có nghĩa là “vì hình thức” hoặc “vì hình thức”, là một phương pháp tính toán kết quả tài chính bằng cách sử dụng một số dự đoán hoặc giả định nhất định.

Tài chính chiếu lệ không được tính toán theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung chuẩn (GAAP) và thường loại bỏ các chi phí một lần không thuộc hoạt động bình thường của công ty, chẳng hạn như chi phí tái cấu trúc sau khi sáp nhập. Về cơ bản, báo cáo tài chính theo quy ước có thể loại trừ bất kỳ điều gì mà một công ty cho rằng che khuất tính chính xác của triển vọng tài chính và có thể là một phần thông tin hữu ích để giúp đánh giá triển vọng tương lai của công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Pro forma, tiếng Latinh có nghĩa là “vấn đề hình thức” hoặc “vì hình thức”, là một phương pháp tính toán kết quả tài chính bằng cách sử dụng các dự đoán hoặc giả định nhất định.
  • Các khoản tài chính chiếu lệ có thể không tuân thủ GAAP nhưng có thể được phát hành ra công chúng để làm nổi bật các hạng mục nhất định cho các nhà đầu tư tiềm năng.
  • Chúng cũng có thể được quản lý sử dụng trong nội bộ để hỗ trợ các quyết định kinh doanh.
  • Việc các công ty giao dịch công khai đánh lừa các nhà đầu tư bằng các kết quả tài chính theo quy ước là bất hợp pháp mà không sử dụng các ước tính thận trọng nhất có thể về doanh thu và chi phí.
1:58

Pro Forma

Hiểu về Pro Forma

Các giả định về các điều kiện giả định đã xảy ra trong quá khứ và / hoặc có thể xảy ra trong tương lai được sử dụng để dự đoán kết quả có khả năng xảy ra nhất đối với kết quả của công ty trong các báo cáo được gọi là báo cáo tài chính chiếu lệ. Ví dụ, ngân sách là một biến thể của báo cáo tài chính chiếu lệ như nó dự đoán, dựa trên các giả định nhất định, dòng doanh thu dự kiến và dòng tiền ra trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai, thường là một năm tài chính.

Về cơ bản, báo cáo chiếu lệ trình bày kết quả dự kiến của công ty cho người ngoài và thường được nêu trong các đề xuất đầu tư. Báo cáo thu nhập theo quy ước là một báo cáo tài chính sử dụng phương pháp tính toán theo quy ước, chủ yếu để thu hút sự tập trung của các nhà đầu tư tiềm năng vào các số liệu cụ thể khi một công ty đưa ra thông báo thu nhập. Các công ty cũng có thể thiết kế báo cáo chiếu lệ để đánh giá giá trị thu nhập tiềm năng của một thay đổi kinh doanh được đề xuất, chẳng hạn như mua lại hoặc sáp nhập.

Các nhà đầu tư nên biết rằng báo cáo tài chính chiếu lệ của công ty có thể chứa các số liệu hoặc tính toán không tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Đôi khi, số liệu chiếu lệ khác rất nhiều so với số liệu được tạo trong khuôn khổ GAAP, vì kết quả chiếu lệ sẽ thực hiện các điều chỉnh đối với số GAAP để làm nổi bật các khía cạnh quan trọng của hiệu suất hoạt động của công ty.

Các loại Pro Forma

Trong kế toán tài chính, chiếu lệ đề cập đến một báo cáo thu nhập của công ty loại trừ các giao dịch bất thường hoặc không định kỳ. Các chi phí bị loại trừ có thể bao gồm giảm giá trị đầu tư, chi phí tái cấu trúc và các điều chỉnh được thực hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty để sửa chữa các sai sót kế toán từ những năm trước.

Trong khi đó, trong kế toán quản lý, kế toán thiết kế báo cáo tài chính được lập theo phương pháp chiếu lệ trước một giao dịch dự kiến như mua lại, sáp nhập, thay đổi cơ cấu vốn hoặc đầu tư vốn mới. Các mô hình này dự báo kết quả mong đợi của giao dịch được đề xuất, trong đó nhấn mạnh vào doanh thu thuần ước tính, dòng tiền và thuế. Các nhà quản lý sau đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên những lợi ích và chi phí tiềm năng.

Lịch sử của Pro Forma

Tài chính chiếu lệ ở Hoa Kỳ bùng nổ vào cuối những năm 1990 khi các công ty dot-com sử dụng phương pháp làm cho lỗ có vẻ giống như lợi nhuận hoặc tối thiểu là để tiết lộ lợi nhuận lớn hơn nhiều so với chỉ định thông qua phương pháp kế toán GAAP của Hoa Kỳ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phản ứng bằng cách cảnh báo rằng các công ty giao dịch công khai báo cáo và công khai kết quả tài chính dựa trên GAAP của Hoa Kỳ. SEC cũng làm rõ rằng họ sẽ coi là sử dụng kết quả chiếu lệ để hiểu sai hoàn toàn các kết quả dựa trên GAAP và đánh lừa các nhà đầu tư gian lận và bị pháp luật trừng phạt.

Quan trọng

Việc sử dụng kết quả chiếu lệ để hiểu sai một cách tổng thể các kết quả dựa trên GAAP và đánh lừa các nhà đầu tư bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) coi là gian lận và bị trừng phạt bởi pháp luật.

Ví dụ về Pro Forma

Ngày nay, có một số nơi bạn có thể tìm thấy mẫu soạn sẵn để tạo báo cáo tài chính theo quy ước, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, bao gồm các bảng tính Excel sẽ tự động điền và tính toán các mục nhập chính xác dựa trên đầu vào của bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể muốn biết cách tạo báo cáo thu nhập theo quy định bằng tay. Các bước là:

  1. Tính toán dự báo doanh thu ước tính cho doanh nghiệp của bạn, một quy trình được gọi là dự báo theo quy trình. Sử dụng các giả định thị trường thực tế chứ không chỉ sử dụng những con số khiến bạn hoặc nhà đầu tư của bạn cảm thấy lạc quan. Thực hiện nghiên cứu của bạn và nói chuyện với các chuyên gia và kế toán để xác định dòng doanh thu bình thường hàng năm là gì, cũng như các giả định về tích lũy tài sản. Ước tính của bạn nên thận trọng.
  2. Ước tính tổng nợ phải trả và chi phí của bạn. Nợ phải trả của bạn bao gồm các khoản vay và hạn mức tín dụng. Mặt khác, chi phí của bạn sẽ bao gồm các khoản như chi phí thuê, tiện ích, trả lương cho nhân viên, bảo hiểm, giấy phép, giấy phép, nguyên vật liệu, thuế, v.v. .
  3. Để tạo phần đầu tiên của bản chiếu lệ, bạn sẽ sử dụng dự báo doanh thu từ Bước 1 và tổng chi phí được tìm thấy trong Bước 2. Phần này của báo cáo chiếu lệ sẽ dự báo thu nhập ròng trong tương lai (NI) của bạn.
  4. Ước tính các dòng tiền. Phần này của báo cáo chiếu lệ sẽ xác định ảnh hưởng ròng đối với tiền mặt nếu thay đổi kinh doanh được đề xuất được thực hiện. Dòng tiền khác với NI bởi vì, theo phương pháp kế toán dồn tích, các khoản doanh thu và chi phí nhất định được ghi nhận trước hoặc sau khi tiền mặt thay đổi.

Dưới đây là một ví dụ lịch sử về báo cáo thu nhập theo quy ước, với sự cho phép của báo cáo thu nhập theo quy ước chưa được kiểm toán (TSLA) của Tesla Inc. cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Tuyên bố Pro Forma của Tesla Inc. 2016
Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Báo cáo tài chính chiếu lệ là gì?

Báo cáo tài chính chiếu lệ kết hợp các số liệu giả định, dự báo hoặc ước tính, được tích hợp vào dữ liệu để đưa ra “bức tranh” về lợi nhuận của công ty nếu một số khoản mục không tồn tại nhất định đã bị loại trừ. Đây thường là những tài chính sơ bộ hoặc minh họa không tuân theo các thông lệ kế toán chuẩn mực. Về cơ bản, các công ty sử dụng quyền riêng của họ trong việc tính toán thu nhập theo quy ước, bao gồm hoặc loại trừ các khoản tùy thuộc vào những gì họ cảm thấy phản ánh chính xác hoạt động thực sự của công ty. Vì các dự báo chiếu lệ có bản chất là giả thuyết, chúng có thể sai lệch so với kết quả thực tế, đôi khi đáng kể.

Sự khác biệt giữa Pro Forma và GAAP Financials là gì?

Không có quy tắc chung nào mà các công ty phải tuân theo khi báo cáo thu nhập theo quy ước. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải phân biệt giữa thu nhập chiếu lệ và thu nhập được báo cáo bằng cách sử dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). GAAP thực thi các nguyên tắc nghiêm ngặt khi các công ty báo cáo thu nhập, nhưng số liệu chiếu lệ thường được coi là thu nhập “giả định”, được tính theo mức độ liên quan của các sự kiện hoặc điều kiện nhất định. Vì lý do này, các nhà đầu tư phải kiểm tra không chỉ thu nhập chiếu lệ mà còn cả thu nhập GAAP và không bao giờ nhầm lẫn cái này với cái kia.

Hóa đơn chiếu lệ là gì?

Hóa đơn chiếu lệ là hóa đơn bán hàng sơ bộ được gửi cho người mua trước khi vận chuyển hoặc giao hàng. Hóa đơn thường sẽ mô tả các mặt hàng đã mua và các thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như trọng lượng vận chuyển và phí vận chuyển. Hóa đơn chiếu lệ chỉ yêu cầu đủ thông tin để cho phép hải quan xác định các nghĩa vụ cần thiết khi kiểm tra tổng thể hàng hóa được bao gồm.

Bạn có thể so sánh các tuyên bố chiếu lệ từ các công ty khác nhau với nhau không?

Có thể, nhưng nó không được khuyên. Vì định nghĩa của các công ty về chiếu lệ sẽ khác nhau cùng với các phương pháp nội bộ của họ để dự báo và đưa ra các giả định, bạn phải cẩn thận khi so sánh các số liệu chiếu lệ giữa các công ty khác nhau. Nếu bạn không biết cách các công ty xác định số liệu chiếu lệ của họ, bạn có thể vô tình so sánh táo với cam.

Nguồn tham khảo: investmentopedia