Private Investment Fund là gì?

Private Investment Fund là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Private Investment Fund

Thông tin về Private Investment Fund

Tên gọi tiếng Anh Private Investment Fund
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Private Investment Fund là gì?
  • Các quỹ đầu tư tư nhân là những quỹ không thu hút đầu tư công.
  • Các quỹ tư nhân được phân loại như vậy theo các trường hợp miễn trừ được tìm thấy trong Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.
  • Quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân là hai trong số các loại quỹ đầu tư tư nhân phổ biến nhất.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Private Investment Fund thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here