Home Kiến Thức Kinh Tế Học Private Investment Fund là gì?

Private Investment Fund là gì?

0

Quỹ đầu tư tư nhân là gì?

Quỹ đầu tư tư nhân là một công ty đầu tư không thu hút vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc công chúng. Các thành viên của một công ty đầu tư tư nhân thường có kiến thức sâu sắc về ngành cũng như các khoản đầu tư ở nơi khác. Để được phân loại là quỹ tư nhân, quỹ phải đáp ứng một trong các trường hợp miễn trừ được nêu trong Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Các khoản miễn trừ 3C1 hoặc 3C7 trong Đạo luật thường được sử dụng để thành lập quỹ như một quỹ đầu tư tư nhân. Có một lợi thế để duy trì trạng thái quỹ đầu tư tư nhân, vì các yêu cầu về quy định và pháp lý thấp hơn nhiều so với yêu cầu đối với các quỹ được giao dịch công khai.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các quỹ đầu tư tư nhân là những quỹ không thu hút đầu tư công.
  • Các quỹ tư nhân được phân loại như vậy theo các trường hợp miễn trừ được tìm thấy trong Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.
  • Quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân là hai trong số các loại quỹ đầu tư tư nhân phổ biến nhất.

Tìm hiểu về Quỹ đầu tư tư nhân

Các quỹ tư nhân được kỳ vọng sẽ đáp ứng các tiêu chí nhất định để giữ trạng thái của chúng. Nói chung, các yêu cầu giới hạn cả số lượng và loại nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phần trong quỹ. Tại Hoa Kỳ, theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 nói trên, quỹ 3C1 có thể có tối đa 100 nhà đầu tư được công nhận và quỹ 3C7 có thể có giới hạn mềm là khoảng 2.000 nhà đầu tư đủ điều kiện. Cả định nghĩa về nhà đầu tư đủ điều kiện và được công nhận đều đi kèm với các bài kiểm tra mức độ giàu có của từng cá nhân. Các nhà đầu tư được công nhận cần có giá trị ròng hơn 1 triệu đô la không tính nơi cư trú chính của họ và / hoặc 200.000 đô la thu nhập hàng năm cho một cá nhân và 300.000 đô la cho một cặp vợ chồng. Các nhà đầu tư đủ điều kiện phải nắm giữ tài sản vượt quá 5 triệu đô la.

Tại sao các quỹ vẫn ở chế độ riêng tư

Một quỹ đầu tư tư nhân có thể chọn ở trạng thái riêng tư vì một số lý do. Như đã đề cập, các quy định xung quanh quỹ đầu tư tư nhân lỏng lẻo hơn nhiều so với quỹ đại chúng. Các quỹ đầu tư tư nhân được tự do hơn trong cách họ xử lý mọi thứ, từ báo cáo đến mua lại. Điều này cho phép các quỹ đầu tư tư nhân xem xét các khoản đầu tư kém thanh khoản mà quỹ đại chúng sẽ tránh xa do khó khăn trong việc định giá và thanh lý thường xuyên trong trường hợp mua lại tăng. Nhiều quỹ đầu cơ là quỹ đầu tư tư nhân nên họ có thể tiếp tục sử dụng các chiến lược giao dịch tích cực mà người quản lý quỹ đại chúng sẽ tránh do khả năng xảy ra các vụ kiện nhà đầu tư do chấp nhận rủi ro không hợp lý. Quan trọng nhất, không có báo cáo công khai về các vị trí cho các quỹ đầu tư tư nhân, điều này cho phép họ tránh nhúng tay vào thị trường và làm xói mòn lợi nhuận của một vị trí được xây dựng lén lút.

Ngoài sự linh hoạt trong đầu tư, các quỹ đầu tư tư nhân có thể là phương tiện được lựa chọn để xử lý khối tài sản gia đình đáng kể. Các gia đình cực kỳ giàu có có thể tạo quỹ đầu tư tư nhân để đầu tư tài sản với tư cách là cổ đông của các thành viên trong gia đình. Thông thường, một công ty đóng vai trò là cấu trúc ban đầu cho sự sắp xếp này, và nó được tái định cư để tạo ra một nhánh đầu tư vốn từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, gia đình không muốn hoặc không cần vốn bên ngoài, do đó, không có động cơ để đầu tư quỹ ra công chúng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia