Private Company là gì?

23

Công ty tư nhân là gì?

Một công ty tư nhân là một công ty thuộc sở hữu tư nhân. Các công ty tư nhân có thể phát hành cổ phiếu và có cổ đông, nhưng cổ phiếu của họ không giao dịch trên sàn giao dịch công khai và không được phát hành thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Do đó, các công ty tư nhân không cần phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với các công ty đại chúng. Nhìn chung, cổ phiếu của các doanh nghiệp này có tính thanh khoản kém hơn và việc định giá của chúng khó xác định hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một công ty tư nhân là một công ty thuộc sở hữu tư nhân.
  • Các công ty tư nhân có thể phát hành cổ phiếu và có cổ đông, nhưng cổ phiếu của họ không giao dịch trên sàn giao dịch công khai và không được phát hành thông qua IPO.
  • Chi phí IPO cao là một trong những lý do khiến các công ty chọn ở tư nhân.
1:34

Công ty tư nhân

Cách thức hoạt động của một công ty tư nhân

Các công ty tư nhân đôi khi được gọi là công ty tư nhân. Có bốn loại công ty tư nhân chính: công ty tư nhân độc quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), tập đoàn S (S-Corps) và tập đoàn C (C-Corps) —tất cả đều có các quy định khác nhau về cổ đông, thành viên và thuế.

Tất cả các công ty ở Mỹ đều bắt đầu là công ty tư nhân. Các công ty tư nhân có quy mô và phạm vi hoạt động đa dạng, bao gồm hàng triệu doanh nghiệp thuộc sở hữu cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục công ty khởi nghiệp kỳ lân trên toàn thế giới. Ngay cả các công ty Hoa Kỳ như Cargill, Koch Industries, Deloitte và PricewaterhouseCoopers với doanh thu hàng năm lên tới 25 tỷ USD cũng nằm dưới sự bảo trợ của các công ty tư nhân.

Tuy nhiên, việc còn lại một công ty tư nhân có thể khiến việc huy động tiền trở nên khó khăn hơn, đó là lý do tại sao nhiều công ty tư nhân lớn cuối cùng chọn cách ra công chúng thông qua IPO. Trong khi các công ty tư nhân có quyền tiếp cận các khoản vay ngân hàng và một số loại vốn cổ phần nhất định, các công ty đại chúng thường có thể bán cổ phiếu hoặc huy động tiền thông qua các đợt phát hành trái phiếu một cách dễ dàng hơn.

Các loại hình công ty tư nhân

Sở hữu độc quyền đặt quyền sở hữu công ty vào tay một người. Sở hữu độc quyền không phải là pháp nhân của chính nó; tài sản, nợ phải trả và tất cả các nghĩa vụ tài chính hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu cá nhân. Mặc dù điều này cho phép cá nhân kiểm soát hoàn toàn các quyết định, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro và khó huy động tiền hơn. Công ty hợp danh là một loại cấu trúc sở hữu khác của các công ty tư nhân; họ chia sẻ khía cạnh trách nhiệm vô hạn của tư cách sở hữu duy nhất nhưng bao gồm ít nhất hai chủ sở hữu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) thường có nhiều chủ sở hữu cùng chia sẻ quyền sở hữu và trách nhiệm pháp lý. Cơ cấu quyền sở hữu này kết hợp một số lợi ích của các công ty hợp danh và tập đoàn, bao gồm thuế thu nhập chuyển tiếp và trách nhiệm hữu hạn mà không cần phải hợp nhất.

Các tập đoàn S và tập đoàn C tương tự như các công ty đại chúng có cổ đông. Tuy nhiên, các loại hình công ty này có thể vẫn ở chế độ tư nhân và không cần phải nộp báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm. Các tập đoàn S có thể có không quá 100 cổ đông và không bị đánh thuế đối với lợi nhuận của họ trong khi các tập đoàn C có thể có số lượng cổ đông không hạn chế nhưng bị đánh thuế hai lần.

Ưu điểm và nhược điểm của các công ty tư nhân

Chi phí cao khi tiến hành IPO là một lý do tại sao nhiều công ty nhỏ hơn vẫn ở tư nhân. Các công ty đại chúng cũng yêu cầu công bố thông tin nhiều hơn và phải công bố công khai báo cáo tài chính và các hồ sơ khác theo lịch trình thường xuyên. Những hồ sơ này bao gồm báo cáo hàng năm (10-K), báo cáo hàng quý (10-Q), các sự kiện lớn (8-K) và báo cáo ủy quyền.

Một lý do khác khiến các công ty giữ tư nhân là để duy trì quyền sở hữu của gia đình. Nhiều công ty tư nhân lớn nhất hiện nay đã được sở hữu bởi cùng một gia đình trong nhiều thế hệ, chẳng hạn như Koch Industries đã nói ở trên, vẫn thuộc gia đình Koch kể từ khi thành lập vào năm 1940. Giữ tư nhân có nghĩa là một công ty không phải trả lời cổ đông đại chúng hoặc lựa chọn các thành viên khác nhau cho hội đồng quản trị. Một số công ty do gia đình sở hữu đã trở thành công ty đại chúng và nhiều công ty duy trì quyền sở hữu và quyền kiểm soát của gia đình thông qua cơ cấu cổ phần kép, có nghĩa là cổ phần thuộc sở hữu gia đình có thể có nhiều quyền biểu quyết hơn.

Ra công chúng là bước cuối cùng của các công ty tư nhân. Một đợt IPO tốn kém tiền bạc và mất thời gian để thành lập công ty. Các khoản phí liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu ra công chúng bao gồm phí đăng ký SEC, phí nộp hồ sơ của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), phí niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và tiền trả cho những người bảo lãnh phát hành đợt chào bán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia