Prisoner's Dilemma là gì?

Prisoner's Dilemma là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Prisoner's Dilemma

Thông tin về Prisoner's Dilemma

Tên gọi tiếng Anh Prisoner's Dilemma
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Prisoner's Dilemma là gì?
  • Tình huống tiến thoái lưỡng nan của tù nhân là tình huống mà những người ra quyết định cá nhân luôn có động cơ để lựa chọn theo cách tạo ra kết quả kém tối ưu cho các cá nhân trong một nhóm.
  • Tình trạng khó xử của tù nhân xảy ra trong nhiều khía cạnh của nền kinh tế.
  • Người ta đã phát triển nhiều phương pháp khắc phục tình trạng khó xử của tù nhân để chọn kết quả tập thể tốt hơn mặc dù có vẻ như không có lợi cho cá nhân.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Prisoner's Dilemma thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here