Price-Weighted Index là gì?

Price-Weighted Index là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price-Weighted Index

Thông tin về Price-Weighted Index

Tên gọi tiếng Anh Price-Weighted Index
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price-Weighted Index là gì?
Chỉ số giá-trọng số

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price-Weighted Index thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here