Price Value of a Basis Point (PVBP) là gì?

Price Value of a Basis Point (PVBP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price Value of a Basis Point (PVBP)

Thông tin về Price Value of a Basis Point (PVBP)

Tên gọi tiếng Anh Price Value of a Basis Point (PVBP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price Value of a Basis Point (PVBP) là gì?
Giá trị của một điểm cơ bản (PVBP)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price Value of a Basis Point (PVBP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here