Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì?

Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price to Tangible Book Value (PTBV)

Thông tin về Price to Tangible Book Value (PTBV)

Tên gọi tiếng Anh Price to Tangible Book Value (PTBV)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì?
  • Giá trên giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) đo lường giá trị thị trường của một công ty so với tài sản cứng hoặc hữu hình của nó.
  • Giá trị sổ sách hữu hình bằng tổng giá trị sổ sách của công ty trừ đi giá trị của bất kỳ tài sản vô hình nào.
  • Về lý thuyết, giá trị sổ sách hữu hình của một cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu đại diện cho số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được cho mỗi cổ phiếu nếu một công ty ngừng hoạt động và thanh lý tất cả tài sản của mình.
  • Cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ PTBV cao hơn có khả năng khiến nhà đầu tư bị thiệt hại về giá cổ phiếu lớn hơn những cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ thấp hơn.
  • PTBV được áp dụng chủ yếu cho các công ty công nghiệp hoặc công ty thâm dụng vốn có tỷ trọng tài sản cứng tương đối cao.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price to Tangible Book Value (PTBV) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here