Home Kiến Thức Kinh Tế Học Price-to-Rent Ratio là gì?

Price-to-Rent Ratio là gì?

0

Tỷ lệ Giá trên Giá thuê là gì?

Tỷ lệ giá trên tiền thuê nhà là tỷ số giữa giá nhà trên tiền thuê hàng năm tại một địa điểm nhất định. Tỷ lệ này được sử dụng làm tiêu chuẩn để ước tính xem việc thuê hay sở hữu bất động sản rẻ hơn. Tỷ lệ giá trên giá thuê được sử dụng như một chỉ báo cho biết liệu thị trường nhà ở được định giá tương đối hay đang ở trong tình trạng bong bóng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giá cho thuê được sử dụng làm tiêu chuẩn để ước tính xem việc thuê hay sở hữu bất động sản rẻ hơn.
  • Nó so sánh tính kinh tế của việc mua so với thuê nhưng không nói gì về khả năng chi trả của cả hai.
  • Tỷ lệ giá trên giá thuê riêng của Trulia được gọi là Chỉ số Thuê so với Mua — so sánh tổng chi phí sở hữu nhà với tổng chi phí thuê một bất động sản tương tự.

Công thức và tính toán tỷ lệ giá trên tiền thuê

Tỷ lệ giá trên tiền thuê nhà được tính bằng cách chia giá nhà trung bình cho giá thuê nhà trung bình hàng năm và công thức cho tỷ lệ giá trên tiền thuê nhà như sau:

Tỷ lệ Giá trên Giá thuê = Giá nhà trung bình Tiền thuê trung bình hàng năm begin {align} & text {Price-to-Rent Ratio} = frac { text {Giá nhà trung bình}} { text {Giá thuê trung bình hàng năm}} end {align}

Tỷ lệ Giá trên Giá thuê = Giá thuê Nhà Trung bình Hàng năm

Tỷ lệ Giá trên Giá thuê Có thể Cho Bạn biết Điều gì

Tỷ lệ giá trên giá thuê được sử dụng như một chỉ báo cho biết liệu thị trường nhà ở được định giá tương đối hay đang ở trong tình trạng bong bóng. Sự gia tăng đáng kể của tỷ lệ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường nhà đất năm 2008-2009, với nhận thức muộn, là một dấu hiệu đỏ cho bong bóng nhà đất. Trulia tạo ra một tỷ lệ giá trên tiền thuê được gọi là Chỉ số Giá thuê so với Mua của Trulia, so sánh tổng chi phí sở hữu nhà với tổng chi phí thuê một bất động sản tương tự.

Tổng chi phí của các yếu tố sở hữu nhà trong tiền gốc và lãi thế chấp, thuế tài sản, bảo hiểm, chi phí đóng cửa, hiệp hội chủ sở hữu nhà (HOA), bảo hiểm thế chấp và các lợi thế về thuế, chẳng hạn như khoản khấu trừ lãi thế chấp.

Trulia đã thiết lập các ngưỡng cho các tỷ lệ như sau: tỷ lệ giá trên tiền thuê từ 1 đến 15 cho thấy mua tốt hơn nhiều so với thuê; tỷ lệ giá trên giá thuê từ 16 đến 20 cho thấy thuê thường tốt hơn mua và tỷ lệ giá trên thuê từ 21 trở lên cho thấy thuê tốt hơn mua .

Cân nhắc đặc biệt

Tỷ lệ giá trên tiền thuê cho biết liệu việc mua hay thuê sẽ là tốt nhất cho một bất động sản cụ thể trong một thị trường nhất định. Chỉ số khả năng chi trả nhà ở cho biết liệu một gia đình trung bình có thể mua được tài sản hay không dựa trên giá nhà và mức thu nhập. Chỉ số này thường được dùng làm thước đo cho việc đủ điều kiện vay thế chấp.

Trong khi tỷ lệ giá trên giá thuê so sánh tính kinh tế của việc mua và thuê, nó không nói lên điều gì về khả năng chi trả tổng thể của việc mua hoặc thuê trên một thị trường nhất định. Các thành phố nơi cả thuê và mua đều rất đắt, chẳng hạn như San Francisco hoặc New York, có thể có tỷ lệ giá trên giá thuê tương đương với một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây nơi cả nhà và giá thuê đều tương đối rẻ.

Ví dụ về Cách sử dụng Tỷ lệ Giá trên Giá thuê

Tính đến quý 2 năm 2020, giá trị nhà trung bình là 291.300 đô la. Giá thuê nhà trung bình là 1.463 đô la vào tháng 8 năm 2020. Tỷ lệ giá trên giá thuê, do đó, là 16,6, hay 291.300 đô la / (1.463 đô la * 12) . Tỷ lệ này ở khắp Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ giá trên giá thuê cũng có thể được tính toán dựa trên các số liệu cho một thành phố cụ thể.

Tổng chi phí thuê bao gồm các yếu tố tiền thuê thực tế và tiền bảo hiểm của người thuê.

Đối với phiên bản của Trulia về tỷ lệ giá trên tiền thuê, nó hiện ở mức khoảng 18, cho thấy tốt hơn là nên thuê hơn là mua kể từ tháng 4 năm 2020 .

Nguồn tham khảo: investmentopedia