Price to Free Cash Flow là gì?

28

Giá để dòng tiền tự do là gì?

Giá trên dòng tiền tự do là một thước đo định giá vốn chủ sở hữu được sử dụng để so sánh giá thị trường trên mỗi cổ phiếu của một công ty với lượng dòng tiền tự do (FCF) trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này rất giống với thước đo định giá về giá trên dòng tiền nhưng được coi là thước đo chính xác hơn, do thực tế là nó sử dụng dòng tiền tự do, loại trừ chi phí vốn (CAPEX) từ tổng dòng tiền hoạt động của một công ty, do đó phản ánh dòng tiền thực tế có sẵn để tài trợ cho tăng trưởng không liên quan đến tài sản. Các công ty sử dụng số liệu này khi họ cần mở rộng cơ sở tài sản để phát triển doanh nghiệp của mình hoặc đơn giản là để duy trì mức dòng tiền tự do có thể chấp nhận được.

Giá thành FCF = Vốn hóa thị trường Dòng tiền tự do begin {align} & text {Giá thành FCF} = frac { text {Vốn hóa thị trường}} { text {Dòng tiền tự do}} end {align}

Giá thành FCF = Vốn hóa thị trường dòng tiền tự do

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giá trên dòng tiền tự do là một thước đo định giá vốn chủ sở hữu cho biết khả năng tạo thêm doanh thu của một công ty. Nó được tính bằng cách chia vốn hóa thị trường của nó cho các giá trị dòng tiền tự do.
  • Giá trị thấp hơn của giá so với dòng tiền tự do cho thấy rằng công ty đang bị định giá thấp và cổ phiếu của nó tương đối rẻ. Giá trị cao hơn cho dòng tiền tự do cho thấy một công ty được định giá quá cao.

Hiểu giá để dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do của một công ty rất quan trọng bởi vì nó là một chỉ số cơ bản về khả năng tạo ra doanh thu bổ sung, là một yếu tố quan trọng trong việc định giá cổ phiếu.

Giá so với chỉ số dòng tiền tự do được tính như sau:

Giá so với dòng tiền tự do = giá trị vốn hóa thị trường / tổng số lượng dòng tiền tự do

Ví dụ, một công ty có 100 triệu đô la trong tổng dòng tiền hoạt động và 50 triệu đô la chi phí đầu tư có tổng dòng tiền tự do là 50 triệu đô la. Nếu giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 1 tỷ đô la, thì cổ phiếu của công ty giao dịch ở mức gấp 20 lần dòng tiền tự do – 1 tỷ đô la / 50 triệu đô la.

1:12

Hiểu dòng tiền tự do

Cách các nhà đầu tư sử dụng giá để đo lường dòng tiền miễn phí

Bởi vì giá so với dòng tiền tự do là một thước đo giá trị, các con số thấp hơn thường chỉ ra rằng một công ty đang bị định giá thấp và cổ phiếu của công ty đó tương đối rẻ so với dòng tiền tự do của nó. Ngược lại, giá cao hơn so với số dòng tiền tự do có thể chỉ ra rằng cổ phiếu của công ty được định giá quá cao so với dòng tiền tự do của nó. Do đó, các nhà đầu tư giá trị ưu tiên các công ty có giá thấp hoặc giảm so với giá trị dòng tiền tự do cho biết tổng dòng tiền tự do cao hoặc đang tăng và giá cổ phiếu tương đối thấp. Họ có xu hướng tránh các công ty có giá trị dòng tiền tự do cao so với giá trị cho thấy giá cổ phiếu của công ty tương đối cao so với dòng tiền tự do của nó. Nói tóm lại, giá càng thấp để dòng tiền tự do, thì cổ phiếu của công ty càng được coi là một món hời hoặc giá trị tốt hơn.

Như với bất kỳ số liệu đánh giá vốn chủ sở hữu nào, hữu ích nhất là so sánh tỷ lệ giá trên tiền mặt tự do của một công ty với tỷ lệ tiền mặt tự do của các công ty tương tự khác trong cùng ngành. Tuy nhiên, chỉ số giá trên dòng tiền tự do cũng có thể được xem trong một khung thời gian dài hạn để xem liệu dòng tiền của công ty đối với giá trị giá cổ phiếu nói chung đang cải thiện hay xấu đi.

Tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do có thể bị ảnh hưởng bởi các công ty thao túng báo cáo lưu chuyển tiền tệ tự do của họ trên báo cáo tài chính, bằng cách thực hiện những việc như bảo toàn tiền mặt bằng cách mua hàng tồn kho cho đến sau khoảng thời gian được đề cập trong báo cáo tài chính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia