Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) là gì?

Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio)

Thông tin về Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio)

Tên gọi tiếng Anh Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) là gì?
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E Ratio)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here