Price-to-Cash Flow Ratio là gì?

Price-to-Cash Flow Ratio là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price-to-Cash Flow Ratio

Thông tin về Price-to-Cash Flow Ratio

Tên gọi tiếng Anh Price-to-Cash Flow Ratio
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price-to-Cash Flow Ratio là gì?
Tỷ lệ giá trên dòng tiền

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price-to-Cash Flow Ratio thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here