Price Stickiness là gì?

Price Stickiness là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Price Stickiness

Thông tin về Price Stickiness

Tên gọi tiếng Anh Price Stickiness
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Price Stickiness là gì?
Giá cả

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Price Stickiness thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here