Home Kiến Thức Kinh Tế Học Price Sensitivity là gì?

Price Sensitivity là gì?

0

Độ Nhạy Cảm Giá Là Gì?

Độ nhạy cảm về giá là mức độ mà giá của sản phẩm ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng. Nói chung, đó là cách nhu cầu thay đổi cùng với sự thay đổi của giá thành sản phẩm.

Trong kinh tế học, độ nhạy giá thường được đo lường bằng cách sử dụng độ co giãn của cầu theo giá, hoặc thước đo sự thay đổi của cầu dựa trên sự thay đổi giá của nó. Ví dụ, một số người tiêu dùng không sẵn sàng trả thêm vài xu cho mỗi gallon xăng, đặc biệt nếu một trạm giá thấp hơn ở gần đó.

Khi họ nghiên cứu và phân tích độ nhạy cảm của giá cả, các công ty và nhà sản xuất sản phẩm có thể đưa ra quyết định đúng đắn về sản phẩm và dịch vụ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Độ nhạy cảm về giá là mức độ mà nhu cầu thay đổi khi chi phí của một sản phẩm hoặc dịch vụ thay đổi.
  • Độ nhạy giá thường được đo lường bằng cách sử dụng độ co giãn của cầu theo giá, điều này nói lên rằng một số người tiêu dùng sẽ không trả nhiều hơn nếu có lựa chọn giá thấp hơn.
  • Tầm quan trọng của độ nhạy giá khác nhau so với các tiêu chí mua hàng khác; chất lượng có thể xếp hạng cao hơn giá cả, làm cho người tiêu dùng ít nhạy cảm hơn với giá cả.

Hiểu độ nhạy cảm về giá

Độ nhạy cảm về giá về cơ bản có thể được định nghĩa là mức độ mà nhu cầu thay đổi khi giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ thay đổi.

Mức độ nhạy cảm về giá của một sản phẩm thay đổi theo mức độ quan trọng của người tiêu dùng đối với giá so với các tiêu chí mua hàng khác. Một số người có thể coi trọng chất lượng hơn giá cả, khiến họ ít bị nhạy cảm về giá hơn. Ví dụ, khách hàng tìm kiếm hàng hóa chất lượng cao thường ít nhạy cảm về giá hơn so với những người săn hàng hiệu; vì vậy, họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm chất lượng cao.

Ngược lại, những người nhạy cảm hơn với giá cả có thể sẵn sàng hy sinh chất lượng. Những cá nhân này sẽ không chi tiêu nhiều hơn cho một thứ gì đó như hàng hiệu, ngay cả khi nó có chất lượng cao hơn sản phẩm của thương hiệu cửa hàng thông thường.

Độ nhạy cảm về giá cũng khác nhau ở mỗi người, hoặc từ người tiêu dùng này sang người tiêu dùng tiếp theo. Một số người có khả năng và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ hơn những người khác. Các công ty và chính phủ cũng có thể trả nhiều tiền hơn so với các cá nhân.

Tại một thời điểm nào đó, nhu cầu sẽ giảm xuống hoặc gần bằng 0 nếu nó đạt đến một mức giá nhất định.

Độ nhạy cảm của Giá và Độ co giãn của Cầu

Quy luật cầu phát biểu rằng nếu tất cả các yếu tố thị trường khác không đổi, giá tương đối tăng dẫn đến lượng cầu giảm. Cầu không co giãn có nghĩa là người tiêu dùng sẵn sàng mua một sản phẩm hơn ngay cả sau khi giá tăng. Độ co giãn cao có nghĩa là ngay cả mức tăng giá nhỏ cũng có thể làm giảm đáng kể nhu cầu.

Trong một thế giới hoàn hảo, các doanh nghiệp sẽ đặt giá tại điểm chính xác mà cung và cầu tạo ra nhiều doanh thu nhất có thể. Đây được gọi là giá cân bằng. Mặc dù điều này là khó, nhưng các mô hình phần mềm máy tính và phân tích thời gian thực về khối lượng bán hàng tại các điểm giá nhất định có thể giúp xác định giá cân bằng. Ngay cả khi một mức tăng giá nhỏ làm giảm khối lượng bán hàng, thì mức tăng doanh thu tương đối có thể vượt qua sự sụt giảm tương ứng nhỏ hơn trong việc mua hàng của người tiêu dùng.

Ảnh hưởng đến độ nhạy cảm về giá

Độ nhạy cảm về giá đặt ra giá trị cao đối với sự hiểu biết về sự cạnh tranh, quá trình mua và tính độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường. Ví dụ, người tiêu dùng có độ nhạy cảm về giá thấp hơn nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ là duy nhất hoặc có ít sản phẩm thay thế.

Người tiêu dùng ít nhạy cảm hơn với giá khi tổng chi phí thấp so với tổng thu nhập của họ. Tương tự như vậy, tổng chi tiêu so với tổng chi phí của sản phẩm cuối cùng ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của giá cả. Ví dụ, nếu chi phí đăng ký cho một hội nghị thấp so với tổng chi phí đi lại, khách sạn và chi phí ăn uống, những người tham dự có thể ít nhạy cảm hơn với phí đăng ký.

Khi chi phí được chia sẻ, người tiêu dùng ít nhạy cảm hơn với giá cả. Những người tham dự cùng một hội nghị có thể ở chung một phòng khách sạn, khiến họ ít nhạy cảm hơn với giá phòng của khách sạn.

Người tiêu dùng cũng ít nhạy cảm hơn về giá khi sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng cùng với thứ mà họ đã sở hữu. Ví dụ: khi các thành viên trả tiền để tham gia một hiệp hội, họ thường ít nhạy cảm hơn với việc thanh toán cho các dịch vụ của hiệp hội khác.

Người tiêu dùng cũng ít nhạy cảm về giá hơn khi sản phẩm hoặc dịch vụ được xem là có uy tín, độc quyền hoặc có chất lượng cao. Ví dụ: một hiệp hội có thể có một tính năng cao cấp của tư cách thành viên được cung cấp thông qua các chương trình và dịch vụ của hiệp hội, làm cho các thành viên ít nhạy cảm hơn với những thay đổi về phí.

Chiến lược định giá

Có một số yếu tố khác nhau mà các doanh nghiệp sử dụng để đưa ra chiến lược định giá. Những yếu tố này sẽ phân tách người tiêu dùng dựa trên mức độ nhạy cảm của họ với giá cả. Các doanh nghiệp có thể sử dụng các kỹ thuật tiếp thị và quảng cáo để khiến người tiêu dùng chuyển trọng tâm của họ từ giá cả sang các yếu tố khác, chẳng hạn như dịch vụ sản phẩm, lợi ích và các giá trị khác.

Điều này phổ biến trong các ngành du lịch, lữ hành và khách sạn. Các hãng hàng không thường sẽ tính phí nhiều hơn cho một số chuyến bay nhất định — đặc biệt là vào cuối tuần — hoặc cho các hạng chuyến bay khác nhau. Nhiều người đi công tác ít nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá cả.

Nguồn tham khảo: investmentopedia