Price Leadership là gì?

33

Dẫn đầu về giá là gì?

Dẫn đầu về giá xảy ra khi một công ty hàng đầu trong một ngành nhất định có thể gây ảnh hưởng đủ lớn trong lĩnh vực đó để có thể xác định một cách hiệu quả giá hàng hóa hoặc dịch vụ cho toàn bộ thị trường. Loại công ty này đôi khi được coi là công ty dẫn đầu về giá.

Hiện tượng này phổ biến trong các ngành có điều kiện thị trường độc tài, chẳng hạn như ngành hàng không. Mức độ ảnh hưởng này đôi khi khiến các đối thủ của công ty dẫn đầu về giá không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo sự dẫn đầu của nó và phù hợp với giá nếu họ muốn giữ thị phần của mình. Trong ngành hàng không, một công ty thống lĩnh thường đặt giá và các hãng hàng không khác cảm thấy buộc phải điều chỉnh giá của họ để phù hợp với giá của công ty hàng đầu.

Tóm tắt ý chính

  • Dẫn đầu về giá xảy ra khi một công ty hàng đầu trong một ngành nhất định có thể gây ảnh hưởng đủ lớn trong lĩnh vực đó để có thể xác định một cách hiệu quả giá hàng hóa hoặc dịch vụ cho toàn bộ thị trường.
  • Có ba mô hình chính dẫn đầu về giá: khí áp, thông đồng và thống trị.
  • Dẫn đầu về giá thường được sử dụng như một chiến lược giữa các tập đoàn lớn.
  • Có một số điều kiện kinh tế nhất định làm cho sự xuất hiện của sự dẫn đầu về giá có nhiều khả năng xảy ra trong một ngành, bao gồm một số ít công ty trong ngành, khả năng gia nhập ngành bị hạn chế, sản phẩm đồng nhất và cầu không co giãn.

Cách thức hoạt động của Lãnh đạo về Giá

Có một số điều kiện kinh tế nhất định làm cho sự xuất hiện của sự dẫn đầu về giá cả dễ xảy ra hơn trong một ngành: số lượng các công ty tham gia là ít; thâm nhập vào ngành bị hạn chế; sản phẩm đồng nhất; cầu không co giãn, hoặc ít co giãn hơn; các tổ chức có tổng chi phí trung bình dài hạn (LRATC) tương tự nhau. LRATC là một thước đo kinh tế được sử dụng để xác định tổng chi phí trung bình tối thiểu (hoặc thấp nhất) mà tại đó một công ty có thể tạo ra bất kỳ mức sản lượng nhất định nào trong thời gian dài (khi tất cả các đầu vào đều thay đổi).

Sự gia tăng dẫn đầu về giá có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa và dịch vụ ít có sự khác biệt giữa nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác.

Dẫn đầu về giá cũng có xu hướng xuất hiện khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với một sản phẩm cụ thể ở mức cao; điều này dẫn đến việc người tiêu dùng bị thu hút khỏi bất kỳ sản phẩm cạnh tranh nào. Do đó, giá của sản phẩm cụ thể đang có nhu cầu tiêu dùng cao sẽ trở thành giá dẫn đầu thị trường.

Các kiểu dẫn đầu về giá

Có ba mô hình chính dẫn đầu về giá: khí áp, thông đồng và thống trị.

Khí áp

Mô hình dẫn đầu về giá khí áp xảy ra khi một công ty cụ thể thành thạo hơn những công ty khác trong việc xác định sự thay đổi của các lực lượng thị trường áp dụng, chẳng hạn như sự thay đổi trong chi phí sản xuất. Điều này cho phép công ty phản ứng với các lực lượng thị trường hiệu quả hơn. Ví dụ, công ty có thể bắt đầu thay đổi giá.

Một công ty có thị phần nhỏ có thể hoạt động như một công ty dẫn đầu về giá khí áp nếu đó là một nhà sản xuất giỏi và nếu công ty phù hợp với các xu hướng trên thị trường của mình. Các nhà sản xuất khác có thể làm theo sự dẫn dắt của họ, giả định rằng người dẫn đầu về giá nhận thức được điều gì đó mà họ vẫn chưa nhận ra. Tuy nhiên, bởi vì một nhà lãnh đạo khí áp học có rất ít quyền lực để áp đặt các quyết định của mình lên các công ty khác trong ngành, nên khả năng lãnh đạo của họ có thể tồn tại trong thời gian ngắn.

Thông đồng

Mô hình dẫn dắt giá thông đồng có thể xuất hiện trong các thị trường có các điều kiện độc tài. Thông đồng dẫn dắt giá xảy ra do một thỏa thuận rõ ràng hoặc ngầm giữa một số ít các công ty thống lĩnh để giữ cho giá của họ phù hợp với nhau.

Các công ty nhỏ hơn trong thị trường buộc phải tuân theo sự thay đổi giá do các công ty thống lĩnh khởi xướng. Thực tế này phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp có chi phí đầu vào cao và chi phí sản xuất được biết đến.

Những thỏa thuận này giữa các công ty – rõ ràng hoặc ngầm hiểu – có thể bị coi là bất hợp pháp nếu nỗ lực được thiết kế để lừa dối công chúng. Có một ranh giới rõ ràng giữa việc dẫn giá và các hành vi thông đồng bất hợp pháp. Việc dẫn đầu về giá có nhiều khả năng bị coi là thông đồng – và có khả năng là bất hợp pháp – nếu những thay đổi về giá của hàng hóa không liên quan đến những thay đổi trong chi phí hoạt động của công ty.

Có ưu thế

Mô hình dẫn đầu về giá xuất hiện khi một công ty kiểm soát phần lớn thị phần trong ngành của mình. Trong ngành, có những công ty khác, nhỏ hơn cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như công ty hàng đầu. Tuy nhiên, trong mô hình này, các công ty nhỏ hơn này không thể tác động đến giá cả.

Mô hình dẫn đầu về giá thống trị đôi khi được gọi là độc quyền từng phần. Trong loại mô hình này, người dẫn đầu về giá có thể tham gia vào việc định giá theo kiểu săn mồi, đề cập đến hành vi hạ giá đến mức khiến các công ty cạnh tranh nhỏ hơn không thể tiếp tục kinh doanh. Ở hầu hết các quốc gia, các quyết định kinh doanh đưa ra định giá mang tính chất định giá và nhằm làm tổn thương các công ty nhỏ hơn là bất hợp pháp.

Ưu điểm và Nhược điểm của Dẫn đầu về Giá

Có nhiều lợi thế tiềm năng cho các công ty nổi lên như những người dẫn đầu về giá trong một ngành. Trong một số trường hợp, các công ty khác trong một ngành cũng có thể hưởng lợi từ sự xuất hiện của công ty dẫn đầu về giá. Ví dụ: nếu các công ty trong một thị trường cụ thể tuân theo một công ty dẫn đầu về giá bằng cách đặt giá cao hơn, thì tất cả các nhà sản xuất trên thị trường đó đều có lợi nhuận, miễn là nhu cầu vẫn ổn định.

Dẫn đầu về giá cũng có khả năng loại bỏ (hoặc giảm) các cuộc chiến về giá. Nếu một thị trường hoàn toàn bao gồm các công ty có quy mô tương tự, trong trường hợp không có sự dẫn đầu về giá, cuộc chiến về giá có thể xảy ra khi mỗi đối thủ cạnh tranh cố gắng tăng thị phần của mình trên thị trường.

Một tác dụng phụ của việc dẫn đầu về giá có thể là các sản phẩm có chất lượng tốt hơn do lợi nhuận tăng. Lợi nhuận tăng thường có nghĩa là doanh thu nhiều hơn cho các công ty đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), và do đó, tăng khả năng thiết kế sản phẩm mới và cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Động lực dẫn đầu về giá cũng có thể tạo ra một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau hơn là cạnh tranh. Khi các công ty trong cùng một thị trường chọn một cơ cấu định giá song song – thay vì cắt giảm lẫn nhau – nó tạo ra một môi trường tích cực có lợi cho sự phát triển cho tất cả các công ty.

Cũng có nhiều bất lợi tiềm ẩn đối với sự xuất hiện của vị trí dẫn đầu về giá trong một ngành. Nhìn chung, việc dẫn đầu về giá chỉ có lợi cho các doanh nghiệp (về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của họ). Việc dẫn đầu về giá trong đó việc tăng giá không mang lại bất kỳ lợi thế vật chất nào cho người tiêu dùng — tuy nhiên trong trường hợp người dẫn đầu về giá hạ giá thì người tiêu dùng có thể được hưởng lợi với hàng hóa và dịch vụ ít đắt hơn.

Trong mọi mô hình dẫn đầu về giá – khí áp, thông đồng, chi phối – chính người bán được hưởng lợi từ việc tăng doanh thu chứ không phải người tiêu dùng. Khách hàng sẽ cần phải trả nhiều hơn cho những món đồ mà họ đã quen với việc mua với giá ít hơn (trước khi người bán âm mưu tăng giá).

Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn nếu người dẫn đầu về giá giảm giá. Điều này giả định rằng công ty dẫn đầu về giá không sử dụng cách định giá có tính chất săn đuổi để khiến các công ty không thể ngừng kinh doanh và sau đó gây áp lực độc quyền và tăng giá.

Việc dẫn đầu về giá cũng có thể không công bằng đối với các công ty nhỏ hơn vì các công ty nhỏ cố gắng so sánh giá của một công ty dẫn đầu có thể không có quy mô kinh tế tương tự như các công ty dẫn đầu. Điều này có thể khiến họ khó duy trì mức giảm giá nhất quán (và về lâu dài, để duy trì hoạt động kinh doanh).

Việc dẫn đầu về giá cũng có thể dẫn đến những sai lầm của các công ty cạnh tranh khiến các công ty cạnh tranh quyết định không tuân theo giá của người dẫn đầu. Thay vào đó, họ có thể tham gia vào các chiến lược khuyến mãi tích cực, chẳng hạn như giảm giá, đảm bảo hoàn tiền, dịch vụ giao hàng miễn phí và kế hoạch trả góp.

Cuối cùng, trong mô hình dẫn đầu về giá, có sự khác biệt không thể tránh khỏi giữa lợi ích được trao cho công ty dẫn đầu về giá so với lợi ích được trao cho các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành. Ví dụ, nếu công ty dẫn đầu về giá vốn bỏ ra ít vốn hơn để sản xuất cùng một sản phẩm so với chi phí của một công ty khác, thì công ty dẫn đầu sẽ đặt giá thấp hơn. Điều này sẽ dẫn đến thua lỗ cho bất kỳ công ty nào có chi phí cao hơn công ty dẫn đầu về giá.

Nguồn tham khảo: investmentopedia