Price Action Definition là gì?

25

Hành động giá là gì?

Hành động giá là sự chuyển động của giá chứng khoán được vẽ theo thời gian. Hành động giá tạo cơ sở cho tất cả các phân tích kỹ thuật về cổ phiếu, hàng hóa hoặc biểu đồ tài sản khác. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn hoàn toàn dựa vào hành động giá và sự hình thành và xu hướng ngoại suy từ đó để đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích kỹ thuật như một thực tiễn là một phái sinh của hành động giá vì nó sử dụng giá trong quá khứ để tính toán, sau đó có thể được sử dụng để thông báo cho các quyết định giao dịch.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hành động giá thường đề cập đến sự chuyển động lên và xuống của giá chứng khoán khi nó được vẽ theo thời gian.
  • Các hình thức khác nhau có thể được áp dụng cho biểu đồ để làm cho các xu hướng trong hành động giá rõ ràng hơn cho các nhà giao dịch.
  • Sự hình thành phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ có nguồn gốc từ hành động giá. Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động được tính toán từ hành động giá và dự kiến trong tương lai để thông báo các giao dịch.

Hành động giá cho bạn biết điều gì?

Hành động giá có thể được nhìn thấy và diễn giải bằng cách sử dụng các biểu đồ vẽ biểu đồ giá theo thời gian. Các nhà giao dịch sử dụng các thành phần biểu đồ khác nhau để cải thiện khả năng phát hiện và giải thích các xu hướng, đột phá và đảo chiều. Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hình nến vì chúng giúp hình dung rõ hơn các biến động giá bằng cách hiển thị các giá trị mở, cao, thấp và đóng cửa trong bối cảnh phiên tăng hoặc giảm.

Các mô hình nến như hình chữ thập Harami, mô hình nhấn chìm và ba quân trắng đều là những ví dụ về hành động giá được diễn giải trực quan. Có nhiều hình thức nến khác được tạo ra từ hành động giá để thiết lập kỳ vọng về những gì sẽ đến tiếp theo. Các hình thức tương tự này có thể áp dụng cho các loại biểu đồ khác, bao gồm biểu đồ điểm và hình, biểu đồ hộp, biểu đồ hộp, v.v.

Hình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Ngoài các hình thức trực quan trên biểu đồ, nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu hành động giá khi tính toán các chỉ báo kỹ thuật. Mục đích là để tìm thứ tự trong sự chuyển động đôi khi dường như ngẫu nhiên của giá. Ví dụ: một mô hình tam giác tăng dần được hình thành bằng cách áp dụng các đường xu hướng vào biểu đồ hành động giá có thể được sử dụng để dự đoán một sự đột phá tiềm năng vì hành động giá cho thấy rằng những con bò đực đã cố gắng đột phá trong một vài lần và mỗi lần đều tăng.

Cách sử dụng Hành động giá

Hành động giá thường không được coi là một công cụ giao dịch giống như một chỉ báo, mà là nguồn dữ liệu mà tất cả các công cụ được tạo ra. Các nhà giao dịch theo xu hướng và các nhà giao dịch theo xu hướng có xu hướng làm việc chặt chẽ nhất với hành động giá, tránh bất kỳ phân tích cơ bản nào mà chỉ tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự để dự đoán đột phá và hợp nhất. Ngay cả những nhà giao dịch này cũng phải chú ý đến các yếu tố bổ sung ngoài giá hiện tại, vì khối lượng giao dịch và khoảng thời gian được sử dụng để thiết lập mức đều có tác động đến khả năng diễn giải của họ là chính xác.

Hạn chế của Hành động Giá

Việc diễn giải hành động giá là rất chủ quan. Thông thường, hai nhà giao dịch đưa ra kết luận khác nhau khi phân tích cùng một hành động giá. Một nhà giao dịch có thể thấy một xu hướng giảm giá và một nhà giao dịch khác có thể tin rằng hành động giá cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong ngắn hạn. Tất nhiên, khoảng thời gian được sử dụng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến những gì mà các nhà giao dịch nhìn nhận là cổ phiếu có thể có nhiều xu hướng giảm trong ngày trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng hàng tháng. Điều quan trọng cần nhớ là các dự đoán giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng hành động giá trên bất kỳ quy mô thời gian nào đều mang tính đầu cơ. Bạn càng có thể áp dụng nhiều công cụ để xác nhận dự đoán giao dịch của mình thì càng tốt. Tuy nhiên, cuối cùng, hành động giá trong quá khứ của một chứng khoán không đảm bảo cho hành động giá trong tương lai. Các giao dịch có xác suất cao vẫn là giao dịch đầu cơ, có nghĩa là các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro để có được phần thưởng tiềm năng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia