Home Kiến Thức Kinh Tế Học Pre-IPO Placement là gì?

Pre-IPO Placement là gì?

0

Vị trí Trước IPO là gì?

Phát hành cổ phiếu trước khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là việc bán riêng lẻ các khối lớn cổ phiếu trước khi cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch đại chúng. Người mua thường là các công ty cổ phần tư nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức khác sẵn sàng mua cổ phần lớn trong công ty. Do quy mô của các khoản đầu tư được thực hiện và rủi ro liên quan, những người mua trong một đợt phát hành trước IPO thường được giảm giá so với giá được nêu trong tương lai cho đợt IPO.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phát hành trước IPO là việc bán một lượng lớn cổ phiếu của một công ty trước khi niêm yết trên sàn giao dịch đại chúng.
  • Người mua nhận được cổ phiếu với giá chiết khấu từ giá IPO.
  • Đối với công ty, việc phát hành là một cách để huy động vốn và bù đắp rủi ro rằng đợt IPO sẽ không thành công như mong đợi.

Tìm hiểu về Vị trí Trước IPO

Dưới góc nhìn của một công ty trẻ, phát hành trước IPO là một cách để huy động tiền trước khi ra công chúng. Đó cũng là một cách để bù đắp rủi ro rằng giá IPO sẽ được chứng minh là lạc quan và giá sẽ không tăng ngay sau khi mở cửa. Hơn nữa và thường xuyên, các nhà đầu tư trong các đợt bán riêng lẻ này là các nhà đầu tư tổ chức và giúp công ty về các vấn đề quản trị cũng như được thể chế hóa trước khi IPO.

Từ quan điểm của người mua, số tiền trên mỗi cổ phiếu có thể được chiết khấu so với giá IPO dự kiến, nhưng không có cách nào để biết giá mỗi cổ phiếu mà thị trường thực sự sẽ trả. Trên thực tế, việc mua bán thường được thực hiện mà không có bản cáo bạch và không có gì đảm bảo rằng việc niêm yết công khai sẽ được thực hiện. Giá chiết khấu là sự bù đắp cho sự không chắc chắn này.

Không có nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia đặt trước IPO. Họ thường bị hạn chế đối với 708 nhà đầu tư, như IRS gọi họ. Đây là những cá nhân có giá trị ròng cao với kiến thức tinh thông về thị trường tài chính.

Tuy nhiên, công ty không muốn những người mua tư nhân này ngay lập tức bán tất cả cổ phiếu của họ nếu cổ phiếu của họ tăng vọt sau khi nó được mở trên một sàn giao dịch. Để ngăn chặn điều này, thời gian khóa sổ thường được gắn với đợt phát hành, ngăn người mua bán cổ phiếu trong ngắn hạn.

Ví dụ về Vị trí Trước IPO

Rất nhiều nhà đầu tư đã rất hào hứng với đợt IPO sắp diễn ra của Alibaba Group, tập đoàn thương mại điện tử có trụ sở tại Trung Quốc, khi công ty này tuyên bố sẽ niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với tên gọi BABA vào tháng 9 năm 2014.

Trước khi ra mắt công chúng, Alibaba đã mở đợt phát hành trước IPO cho các quỹ lớn và các nhà đầu tư tư nhân giàu có. Một trong những người mua là Ozi Amanat, một nhà đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore. Ông đã mua một khối 35 triệu đô la cổ phiếu trước khi IPO với mức giá dưới 60 đô la một cổ phiếu và sau đó phân bổ cổ phần cho các nhà đầu tư châu Á có quan hệ với quỹ của mình, K2 Global.

Các vị trí trước IPO thường chỉ dành cho những cá nhân có giá trị ròng cao với kiến thức tinh thông về thị trường tài chính.

Vào ngày đầu tiên giao dịch công khai, BABA chỉ đóng cửa dưới 90 đô la cho mỗi cổ phiếu. Kể từ đầu tháng 11 năm 2020, nó đã được giao dịch ở mức trên 276 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Bạn có thể nghi ngờ rằng ban lãnh đạo của Alibaba đã hối tiếc về việc phát hành trước IPO. Tuy nhiên, số tiền được trả bởi Amanat và các nhà đầu tư khác đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn vốn trước khi IPO và giảm thiểu rủi ro cho Alibaba rằng IPO sẽ không thành công như công ty hy vọng. Và nó chắc chắn đã hoạt động tốt cho các khách hàng của Amanat.

Nguồn tham khảo: investmentopedia