Home Kiến Thức Kinh Tế Học Power-Distance Index (PDI) là gì?

Power-Distance Index (PDI) là gì?

0

Chỉ số Khoảng cách Công suất (PDI) là gì?

Chỉ số khoảng cách quyền lực (PDI) là phép đo sự chấp nhận thứ bậc quyền lực và sự giàu có của các cá nhân tạo nên dân số chung của một quốc gia, nền văn hóa hoặc doanh nghiệp. Được phát triển bởi nhà tâm lý học xã hội người Hà Lan Geert Hofstede, PDI cuối cùng cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ mà các công dân bình thường, hoặc cấp dưới, chấp nhận hoặc thách thức quyền hạn của người đó hoặc những người phụ trách.

PDI của Hofstede thấp hơn ở các quốc gia và tổ chức nơi các nhân vật có thẩm quyền làm việc chặt chẽ với cấp dưới. PDI cao hơn ở những nơi có hệ thống phân cấp mạnh mẽ.

Hiểu Chỉ số Khoảng cách Công suất

Các doanh nghiệp, xã hội và tổ chức có cấu trúc cao thường có chỉ số cao. Chỉ số cao cho thấy hệ thống phân cấp được xác định rõ ràng, hiện tại và không bị thách thức.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số khoảng cách quyền lực đo lường mức độ mà các thành viên của một nhóm hoặc xã hội chấp nhận hệ thống phân cấp quyền lực và thẩm quyền.
  • PDI là một phần của lý thuyết các chiều văn hóa, một nỗ lực nhằm định lượng sự khác biệt về thái độ giữa các nền văn hóa.
  • PDI đã có một ảnh hưởng đáng kể đến đào tạo kinh doanh quốc tế.

Một chỉ số thấp cho thấy một hệ thống ít cứng nhắc hoặc độc đoán hơn. Những người trong một nhóm hoặc xã hội có chỉ số thấp sẵn sàng thách thức quyền lực và dễ dàng tương tác với các nhân vật có thẩm quyền với kỳ vọng rằng họ có thể ảnh hưởng đến các quyết định.

PDI và lý thuyết về kích thước văn hóa

Chỉ số khoảng cách quyền lực là một thành phần của lý thuyết kích thước văn hóa của Hofstede, đây là nỗ lực đầu tiên để định lượng sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Lý thuyết này hiện được áp dụng rộng rãi trong một số lĩnh vực bao gồm tâm lý học đa văn hóa, giao tiếp đa văn hóa và kinh doanh quốc tế.

Được thúc đẩy bởi phân tích nhân tố, lý thuyết kích thước văn hóa ở dạng ban đầu dựa trên kết quả của cuộc khảo sát toàn cầu của Hofstede về các giá trị của nhân viên IBM. Thử nghiệm và thu thập các kết quả được tiến hành từ năm 1967 đến năm 1973.

Dựa trên những kết quả này và các kết quả khác, Hofstede xác định rằng có sáu khía cạnh khác biệt đối với mọi nền văn hóa: khoảng cách quyền lực, sự né tránh sự không chắc chắn, chủ nghĩa cá nhân so với chủ nghĩa tập thể, ngắn hạn so với dài hạn, nam tính so với nữ tính và tự kiềm chế so với buông thả.

40

PDI của Hoa Kỳ

(Mô hình ban đầu chỉ có bốn chiều nhưng sau đó đã được mở rộng thành sáu. Dài hạn so với ngắn hạn đã được bổ sung sau khi Hofstede thực hiện nghiên cứu độc lập ở Hồng Kông, và sự say mê so với tự kiềm chế đã được thêm vào năm 2010.)

Kinh doanh và PDI

Lý thuyết của Hofstede đã gây được tiếng vang lớn vì nó phân tích những khác biệt về văn hóa và quốc gia. Nó đã có ảnh hưởng đặc biệt trong thế giới kinh doanh. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, PDI và các yếu tố đóng góp vào nó đã được sử dụng để thúc đẩy sự hiểu biết về sự khác biệt văn hóa và cách chúng ảnh hưởng đến các giao dịch kinh doanh quốc tế.

Sự khác biệt trong nhận thức về quyền lực dường như đặc biệt phù hợp trong các cuộc đàm phán kinh doanh. Ví dụ: Áo có chỉ số khoảng cách quyền lực xấp xỉ 11, trong khi nhiều quốc gia Ả Rập có chỉ số khoảng 80. Sử dụng các phương thức kinh doanh hoặc phong cách quản lý của Áo ở một quốc gia Ả Rập có thể phản tác dụng, hoặc ít nhất có thể tạo ra một mức độ sốc văn hóa .

Nhân tiện, Hoa Kỳ có PDI là 40.

Nguồn tham khảo: investmentopedia