Home Kiến Thức Kinh Tế Học Positive Correlation là gì?

Positive Correlation là gì?

0

Tương quan Tích cực là gì?

Tương quan thuận là mối quan hệ giữa hai biến số di chuyển song song – nghĩa là theo cùng một hướng. Mối tương quan thuận tồn tại khi một biến giảm khi biến kia giảm hoặc một biến tăng trong khi biến kia tăng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tương quan thuận là mối quan hệ giữa hai biến số có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
  • Mối tương quan thuận tồn tại khi một biến có xu hướng giảm khi biến kia giảm hoặc một biến có xu hướng tăng khi biến kia tăng.
  • Trong tài chính, các mối tương quan được sử dụng để mô tả cách các cổ phiếu riêng lẻ di chuyển so với thị trường rộng lớn hơn.
  • Beta là một thước đo phổ biến về tương quan thị trường, thường sử dụng chỉ số S&P 500 làm chuẩn.
  • Hệ số beta 1,0 mô tả một cổ phiếu có tương quan hoàn hảo với S&P 500. Giá trị cao hơn 1,0 mô tả cổ phiếu dễ biến động hơn S&P 500, trong khi giá trị thấp hơn mô tả cổ phiếu ít biến động hơn.
2:02

Tương quan

Hiểu tương quan tích cực

Mối tương quan hoàn toàn thuận có nghĩa là 100% thời gian, các biến được đề cập di chuyển cùng nhau theo cùng một tỷ lệ và hướng. Có thể thấy mối tương quan thuận giữa nhu cầu đối với sản phẩm và giá cả liên quan của sản phẩm. Trong các tình huống mà nguồn cung khả dụng không đổi, giá sẽ tăng nếu nhu cầu tăng lên.

Trong thống kê, mối tương quan dương hoàn hảo được biểu thị bằng giá trị hệ số tương quan +1,0, trong khi 0 cho biết không có mối tương quan và -1,0 cho thấy mối tương quan nghịch đảo (tiêu cực) hoàn hảo.

Ngoài ra, lãi hoặc lỗ ở một số thị trường nhất định có thể dẫn đến những chuyển động tương tự trên các thị trường liên quan. Khi giá nhiên liệu tăng, giá vé máy bay cũng tăng theo. Do máy bay cần nhiên liệu để hoạt động, nên sự gia tăng chi phí này thường được chuyển cho người tiêu dùng, dẫn đến mối tương quan thuận giữa giá nhiên liệu và giá vé máy bay.

Một mối tương quan thuận không đảm bảo tăng trưởng hoặc lợi ích. Thay vào đó, nó được sử dụng để biểu thị bất kỳ hai hoặc nhiều biến chuyển động theo cùng một hướng với nhau, vì vậy khi một biến tăng lên thì biến kia cũng vậy. Nhưng sự tồn tại của mối tương quan không nhất thiết chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

Tương quan là một dạng phụ thuộc, trong đó sự thay đổi của một biến có nghĩa là biến khác có thể xảy ra thay đổi hoặc một số biến đã biết nhất định tạo ra kết quả cụ thể. Có thể thấy một ví dụ chung về nhu cầu sản phẩm bổ sung. Nếu nhu cầu về xe cộ tăng lên, thì nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xe cộ, chẳng hạn như lốp xe. Sự gia tăng một lĩnh vực có ảnh hưởng đến các ngành bổ sung.

Trong một số tình huống, phản ứng tâm lý tích cực có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong một khu vực. Điều này có thể được chứng minh trong thị trường tài chính, trong trường hợp tin tức tích cực chung về một công ty dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn.

Mối tương quan so với Nguyên nhân

Mối tương quan giữa các biến không nhất thiết bao hàm quan hệ nhân quả.

Tương quan Tích cực trong Tài chính

Một ví dụ đơn giản về mối tương quan thuận liên quan đến việc sử dụng tài khoản tiết kiệm có lãi suất với lãi suất đã định. Càng nhiều tiền được thêm vào tài khoản, cho dù thông qua tiền gửi mới hay tiền lãi kiếm được, thì số tiền lãi có thể được tích lũy càng nhiều. Tương tự như vậy, việc tăng lãi suất sẽ tương quan với sự gia tăng lãi suất tạo ra, trong khi việc giảm lãi suất làm giảm lãi suất thực tế phát sinh.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích cũng xem xét các chuyển động cổ phiếu tương quan như thế nào với nhau và với thị trường rộng lớn hơn. Hầu hết các cổ phiếu đều có mối tương quan giữa các biến động giá của nhau ở đâu đó giữa phạm vi, với hệ số 0 cho thấy không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai chứng khoán. Ví dụ, một cổ phiếu trong không gian bán lẻ trực tuyến có thể có ít mối tương quan với cổ phiếu của một cửa hàng bán lốp xe và ô tô, trong khi hai công ty bán lẻ tương tự sẽ có mối tương quan cao hơn. Điều này là do các doanh nghiệp có hoạt động rất khác nhau sẽ sản xuất các sản phẩm và dịch vụ khác nhau bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào khác nhau.

Mặt khác, một nhà bán lẻ sách truyền thống có thể có mối tương quan tiêu cực với cổ phiếu của Amazon.com, vì sự phổ biến của nhà bán lẻ trực tuyến thường là tin xấu đối với các cửa hàng sách truyền thống. Cổ phiếu của bộ xử lý thanh toán phổ biến PayPal có thể có tương quan thuận với cổ phiếu của các nhà bán lẻ trực tuyến sử dụng dịch vụ của nó. Nếu cổ phiếu của eBay, Amazon và Best Buy tăng do doanh thu trực tuyến tăng, thì có khả năng PayPal sẽ có mức tăng tương tự khi thu nhập từ phí tăng lên và các báo cáo thu nhập tích cực khuyến khích các nhà đầu tư.

Beta và Tương quan

Beta là một thước đo phổ biến về mức độ tương quan giữa giá của một cổ phiếu với thị trường rộng lớn hơn, thường sử dụng chỉ số S&P 500 làm điểm chuẩn. Nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 1,0, điều đó cho thấy rằng hoạt động giá của nó có tương quan chặt chẽ với thị trường. Cổ phiếu có phiên bản beta 1.0 có rủi ro hệ thống, nhưng tính toán beta không thể phát hiện bất kỳ rủi ro phi hệ thống nào. Việc thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư có beta 1.0 không gây thêm bất kỳ rủi ro nào cho danh mục đầu tư, nhưng cũng không làm tăng khả năng danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận vượt mức.

Hệ số beta nhỏ hơn 1,0 có nghĩa là chứng khoán về mặt lý thuyết ít biến động hơn so với thị trường, có nghĩa là danh mục đầu tư có ít rủi ro hơn với cổ phiếu được bao gồm hơn là không có nó. Ví dụ, các cổ phiếu tiện ích thường có betas thấp vì chúng có xu hướng di chuyển chậm hơn so với mức trung bình của thị trường.

Một phiên bản beta lớn hơn 1,0 cho thấy rằng giá của chứng khoán về mặt lý thuyết sẽ biến động hơn so với thị trường. Ví dụ: nếu hệ số beta của một cổ phiếu là 1,2, nó được giả định là sẽ dễ bay hơi hơn 20% so với thị trường. Các cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng có mức betas cao hơn mức chuẩn của thị trường. Điều này chỉ ra rằng việc thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư sẽ làm tăng rủi ro của danh mục đầu tư, nhưng cũng làm tăng lợi nhuận kỳ vọng của nó.

Một số cổ phiếu thậm chí có mức betas âm. Hệ số beta là -1,0 có nghĩa là cổ phiếu có tương quan nghịch với điểm chuẩn thị trường như thể nó là một hình ảnh phản chiếu ngược lại với xu hướng của điểm chuẩn. Quyền chọn bán hoặc ETF nghịch đảo được thiết kế để có betas âm, nhưng có một số nhóm ngành, như thợ đào vàng, nơi beta âm cũng phổ biến.

Beta

Hệ số beta là +1.0 cho biết một cổ phiếu di chuyển cùng hướng với phần còn lại của thị trường. Hệ số beta là -1.0 cho biết rằng một cổ phiếu di chuyển ngược lại với phần còn lại của thị trường.

Tương quan tích cực so với Tương quan nghịch

Trong thống kê, mối tương quan thuận mô tả mối quan hệ giữa hai biến số thay đổi cùng nhau, trong khi mối tương quan nghịch mô tả mối quan hệ giữa hai biến số thay đổi theo hướng trái ngược nhau. Tương quan nghịch đôi khi được mô tả là tương quan nghịch. Ví dụ về mối tương quan tích cực xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người. Ví dụ, một nhân viên làm việc càng nhiều giờ, thì tiền lương của nhân viên đó sẽ càng lớn vào cuối tuần. Càng chi nhiều tiền cho quảng cáo, thì càng có nhiều khách hàng mua hàng của công ty.

Tương quan nghịch mô tả hai yếu tố bập bênh tương đối với nhau. Các ví dụ bao gồm số dư ngân hàng giảm đi do thói quen chi tiêu tăng lên và mức tiết kiệm xăng giảm so với tốc độ lái xe trung bình tăng. Một ví dụ về mối tương quan nghịch đảo trong thế giới đầu tư là mối quan hệ giữa cổ phiếu và trái phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng, thị trường trái phiếu có xu hướng giảm, cũng giống như thị trường trái phiếu hoạt động tốt khi cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng mối tương quan không nhất thiết bao hàm quan hệ nhân quả. Các biến A và B có thể tăng và giảm cùng nhau, hoặc A có thể tăng khi B giảm, nhưng không phải lúc nào sự gia tăng của một yếu tố này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng hoặc giảm của yếu tố kia. Cả hai đều có thể được gây ra bởi một yếu tố thứ ba cơ bản, chẳng hạn như giá cả hàng hóa, hoặc mối quan hệ rõ ràng giữa các biến số có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ví dụ, số lượng người kết nối với Internet đã tăng lên kể từ khi thành lập và giá dầu nói chung có xu hướng tăng lên so với cùng kỳ. Đây là một mối tương quan thuận, nhưng hai yếu tố gần như chắc chắn không có mối quan hệ ý nghĩa. Việc cả dân số sử dụng Internet và giá dầu đều tăng có thể giải thích được bởi yếu tố thứ ba, cụ thể là sự gia tăng chung do thời gian trôi qua.

Ví dụ về Tương quan Tích cực là gì?

Một ví dụ về mối tương quan thuận là mối quan hệ giữa việc làm và lạm phát. Mức độ việc làm cao đòi hỏi người sử dụng lao động phải đưa ra mức lương cao hơn để thu hút lao động mới và giá sản phẩm của họ cao hơn để tài trợ cho mức lương cao hơn đó. Ngược lại, thời kỳ thất nghiệp cao khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, dẫn đến áp lực giảm giá và lạm phát.

Mối quan hệ giữa Beta và Tương quan Tích cực là gì?

Beta là một thước đo phổ biến về mối tương quan giữa một cổ phiếu riêng lẻ và thị trường rộng lớn hơn, thường sử dụng chỉ số S&P 500 làm tiêu chuẩn. Giá trị beta lớn hơn 0 chỉ ra rằng cổ phiếu có tương quan thuận với thị trường, nghĩa là giá cổ phiếu của nó có xu hướng tăng khi thị trường tăng. Nếu một cổ phiếu có beta nhỏ hơn 1,0, chuyển động của nó sẽ nhỏ hơn chuyển động của thị trường rộng lớn hơn. Hệ số beta cao hơn 1,0 cho thấy rằng cổ phiếu sẽ dao động nhiều hơn thị trường nói chung.

Tương quan nghịch đảo là gì?

Tương quan thuận mô tả mối quan hệ giữa các biến di chuyển cùng nhau và tương quan nghịch mô tả các biến có xu hướng di chuyển ngược chiều nhau. Điều này cũng có thể được coi là một mối tương quan nghịch. Trong đầu tư, các mối tương quan âm được biểu thị bằng các giá trị beta dưới 0: beta là -1.0 cho biết một cổ phiếu có chuyển động phản chiếu ngược lại với xu hướng của điểm chuẩn.

Mối tương quan có ngụ ý nguyên nhân không?

Mối tương quan không đòi hỏi phải có quan hệ nhân quả, và việc tin theo cách khác là một sai lầm logic phổ biến. Khi hai biến có tương quan thuận, điều đó không nhất thiết có nghĩa là một biến gây ra những thay đổi cho biến kia. Cả hai biến có thể bị ảnh hưởng bởi một nhân tố thứ ba chưa biết hoặc mối quan hệ rõ ràng giữa các biến có thể là một sự trùng hợp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia