Home Kiến Thức Kinh Tế Học Portfolio Manager là gì?

Portfolio Manager là gì?

0

Người quản lý danh mục đầu tư là gì?

Người quản lý danh mục đầu tư là một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm đầu tư tài sản của quỹ tương hỗ, trao đổi trao đổi hoặc quỹ đóng, thực hiện chiến lược đầu tư và quản lý giao dịch danh mục đầu tư hàng ngày. Người quản lý danh mục đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi xem xét đầu tư quỹ. Quản lý danh mục đầu tư có thể chủ động hoặc thụ động, và các hồ sơ hoạt động lịch sử cho thấy rằng chỉ có một số ít các nhà quản lý quỹ tích cực liên tục đánh bại thị trường .

Tóm tắt ý kiến chính

  • Người quản lý danh mục đầu tư là một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm đầu tư tài sản của quỹ, thực hiện các chiến lược đầu tư của quỹ và quản lý việc quản lý danh mục đầu tư hàng ngày.
  • Người quản lý danh mục đầu tư có thể đóng vai trò quản lý chủ động hoặc thụ động.
  • Khả năng bắt nguồn ý tưởng và sử dụng các kỹ năng nghiên cứu xuất sắc chỉ là hai yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một nhà quản lý danh mục đầu tư.

Hiểu vai trò của người quản lý danh mục đầu tư

Người quản lý danh mục đầu tư có ảnh hưởng lớn đến quỹ, bất kể quỹ đó là quỹ tương hỗ đóng hay mở, quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư mạo hiểm hay quỹ giao dịch hoán đổi. Người quản lý danh mục đầu tư của quỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của quỹ. Do đó, các nhà quản lý danh mục đầu tư thường là các nhà đầu tư, nhà môi giới hoặc nhà giao dịch có kinh nghiệm, có kiến thức nền tảng vững chắc về quản lý tài chính và theo dõi hồ sơ thành công bền vững.

Người quản lý danh mục đầu tư, bất kể nền tảng, là người quản lý tích cực hoặc thụ động. Nếu một nhà quản lý có cách tiếp cận thụ động, chiến lược đầu tư của họ phản ánh một chỉ số thị trường cụ thể. Việc sử dụng chỉ số thị trường đó làm điểm chuẩn là cực kỳ quan trọng vì nhà đầu tư nên mong đợi nhận được lợi nhuận tương tự trong dài hạn.

Ngược lại, một nhà quản lý có thể thực hiện một cách tiếp cận tích cực để đầu tư, có nghĩa là họ cố gắng liên tục đánh bại lợi nhuận trung bình của thị trường. Trong trường hợp này, bản thân người quản lý danh mục đầu tư là cực kỳ quan trọng, vì phong cách đầu tư của họ trực tiếp dẫn đến lợi nhuận của quỹ. Các nhà đầu tư tiềm năng nên xem tài liệu tiếp thị của quỹ đang hoạt động để biết thêm thông tin về phương pháp đầu tư.

Đặc điểm của một nhà quản lý danh mục đầu tư giỏi

Bất kể cách tiếp cận đầu tư nào, tất cả các nhà quản lý danh mục đầu tư cần phải có những phẩm chất rất cụ thể để thành công. Đầu tiên là lý tưởng. Nếu người quản lý danh mục đầu tư đang hoạt động, thì khả năng có được cái nhìn sâu sắc về đầu tư ban đầu là điều tối quan trọng. Với hơn 7.000 quỹ đang hoạt động để lựa chọn, các nhà đầu tư tích cực cần phải thông minh về nơi họ xem xét. Nếu người quản lý thực hiện cách tiếp cận thụ động, thông tin chi tiết ban đầu sẽ xuất hiện dưới dạng chỉ số thị trường mà họ đã quyết định phản ánh. Các nhà quản lý thụ động phải đưa ra những lựa chọn thông minh về chỉ số.

Ngoài ra, cách thức mà người quản lý danh mục đầu tư thực hiện nghiên cứu là rất quan trọng. Các nhà quản lý tích cực lập một danh sách hàng nghìn công ty và ghép nó thành một danh sách vài trăm. Danh sách rút gọn sau đó được trao cho các nhà phân tích quỹ để phân tích các nguyên tắc cơ bản của các khoản đầu tư tiềm năng, sau đó người quản lý danh mục đầu tư sẽ đánh giá các công ty và đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà quản lý thụ động cũng tiến hành nghiên cứu bằng cách xem xét các chỉ số thị trường khác nhau và chọn một chỉ số phù hợp nhất cho quỹ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia