Porter’s 5 Forces là gì?

48

Năm lực lượng của Porter là gì?

Porter’s Five Forces là một mô hình xác định và phân tích năm lực lượng cạnh tranh định hình mọi ngành và giúp xác định điểm yếu và điểm mạnh của ngành. Phân tích Năm Lực lượng thường được sử dụng để xác định cấu trúc của một ngành nhằm xác định chiến lược của công ty. Mô hình của Porter có thể được áp dụng cho bất kỳ phân khúc nào của nền kinh tế để hiểu mức độ cạnh tranh trong ngành và nâng cao lợi nhuận dài hạn của công ty. Mô hình Năm Lực lượng được đặt theo tên của giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, Michael E. Porter.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Porter’s Five Forces là một khuôn khổ để phân tích môi trường cạnh tranh của một công ty.
  • Số lượng và sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh của một công ty, những người tham gia thị trường mới tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng và các sản phẩm thay thế ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
  • Phân tích Năm Lực lượng có thể được sử dụng để định hướng chiến lược kinh doanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh.
1:44

Porter’s Five Forces

Tìm hiểu năm lực lượng của Porter

Porter’s Five Forces là một mô hình phân tích kinh doanh giúp giải thích tại sao các ngành khác nhau có thể duy trì các mức lợi nhuận khác nhau. Mô hình này đã được xuất bản trong cuốn sách của Michael E. Porter, “Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh” vào năm 1980. Mô hình Năm Lực lượng được sử dụng rộng rãi để phân tích cấu trúc ngành của một công ty cũng như chiến lược của công ty đó. Porter đã xác định năm lực lượng không thể phủ nhận đóng một phần trong việc định hình mọi thị trường và ngành công nghiệp trên thế giới, với một số lưu ý. Năm lực lượng thường được sử dụng để đo cường độ cạnh tranh, mức độ hấp dẫn và lợi nhuận của một ngành hoặc thị trường.

Năm lực lượng của Porter là:

1. Cạnh tranh trong ngành

2. Tiềm năng của những người mới tham gia vào ngành

3. Quyền lực của nhà cung cấp

4. Quyền lực của khách hàng

5. Đe doạ của các sản phẩm thay thế

Cạnh tranh trong ngành

Lực lượng đầu tiên trong năm lực lượng đề cập đến số lượng đối thủ cạnh tranh và khả năng của họ trong việc cắt giảm một công ty. Số lượng đối thủ cạnh tranh càng lớn, cùng với số lượng sản phẩm và dịch vụ tương đương mà họ cung cấp, thì sức mạnh của một công ty càng giảm. Các nhà cung cấp và người mua tìm kiếm sự cạnh tranh của công ty nếu họ có thể đưa ra một thỏa thuận tốt hơn hoặc giá thấp hơn. Ngược lại, khi mức độ cạnh tranh thấp, một công ty có quyền lực lớn hơn để tính giá cao hơn và đặt ra các điều khoản thỏa thuận để đạt được doanh số và lợi nhuận cao hơn.

Tiềm năng của những người mới tham gia vào một ngành

Quyền lực của một công ty cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng của những người mới tham gia vào thị trường của nó. Càng ít tốn thời gian và tiền bạc để đối thủ tham gia vào thị trường của công ty và trở thành một đối thủ cạnh tranh hiệu quả, thì vị thế của một công ty đã có uy tín có thể bị suy yếu đáng kể. Một ngành có nhiều rào cản gia nhập là lý tưởng cho các công ty hiện có trong ngành đó vì công ty có thể tính giá cao hơn và thương lượng các điều khoản tốt hơn.

Quyền lực của các nhà cung cấp

Yếu tố tiếp theo trong mô hình năm lực lượng đề cập đến việc các nhà cung cấp có thể tăng chi phí đầu vào một cách dễ dàng như thế nào. Nó bị ảnh hưởng bởi số lượng nhà cung cấp các yếu tố đầu vào chính của một hàng hóa hoặc dịch vụ, mức độ độc đáo của những yếu tố đầu vào này và chi phí mà một công ty phải trả khi chuyển sang một nhà cung cấp khác. Càng ít nhà cung cấp cho một ngành, thì một công ty càng phụ thuộc nhiều hơn vào một nhà cung cấp. Kết quả là, nhà cung cấp có nhiều quyền lực hơn và có thể tăng chi phí đầu vào và thúc đẩy các lợi thế khác trong thương mại. Mặt khác, khi có nhiều nhà cung cấp hoặc chi phí chuyển đổi thấp giữa các nhà cung cấp đối thủ, một công ty có thể giữ cho chi phí đầu vào thấp hơn và nâng cao lợi nhuận của mình.

Quyền lực của khách hàng

Khả năng khách hàng phải hạ giá hoặc mức độ quyền lực của họ là một trong năm lực lượng. Nó bị ảnh hưởng bởi số lượng người mua hoặc khách hàng mà công ty có, mức độ quan trọng của mỗi khách hàng và công ty sẽ tốn bao nhiêu chi phí để tìm kiếm khách hàng hoặc thị trường mới cho đầu ra của mình. Cơ sở khách hàng nhỏ hơn và mạnh hơn có nghĩa là mỗi khách hàng có nhiều quyền lực hơn để thương lượng để có giá thấp hơn và giao dịch tốt hơn. Một công ty có nhiều khách hàng độc lập, nhỏ hơn sẽ dễ dàng tính giá cao hơn để tăng lợi nhuận.

Mô hình Năm Lực lượng có thể giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, nhưng họ phải liên tục theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong Năm lực lượng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

Đe doạ của hàng thay thế

Lực lượng cuối cùng trong năm lực lượng tập trung vào các sản phẩm thay thế. Hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế có thể được sử dụng thay thế cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty gây ra mối đe dọa. Các công ty sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ không có sản phẩm thay thế gần gũi sẽ có nhiều quyền lực hơn để tăng giá và chốt các điều kiện có lợi. Khi có sẵn các sản phẩm thay thế gần gũi, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn từ bỏ việc mua sản phẩm của công ty và sức mạnh của công ty có thể bị suy yếu.

Hiểu được Năm Lực lượng của Porter và cách chúng áp dụng cho một ngành, có thể cho phép một công ty điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để sử dụng tốt hơn các nguồn lực của mình nhằm tạo ra thu nhập cao hơn cho các nhà đầu tư của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia