Political Risk là gì?

102

Rủi ro chính trị là gì

Rủi ro chính trị là rủi ro mà lợi nhuận của khoản đầu tư có thể bị ảnh hưởng do những thay đổi chính trị hoặc bất ổn ở một quốc gia. Sự bất ổn ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư có thể xuất phát từ sự thay đổi trong chính phủ, các cơ quan lập pháp, các nhà hoạch định chính sách đối ngoại khác hoặc sự kiểm soát của quân đội. Rủi ro chính trị còn được gọi là “rủi ro địa chính trị”, và trở thành một yếu tố quan trọng hơn khi thời gian đầu tư dài hơn. Chúng được coi là một loại rủi ro về quyền tài phán.

Rủi ro chính trị đang BẬT XUỐNG

Rủi ro chính trị nổi tiếng là khó định lượng vì có giới hạn về quy mô mẫu hoặc nghiên cứu điển hình khi thảo luận về một quốc gia riêng lẻ. Một số rủi ro chính trị có thể được bảo hiểm thông qua các cơ quan quốc tế hoặc các cơ quan chính phủ khác. Kết quả của rủi ro chính trị có thể làm giảm lợi nhuận đầu tư hoặc thậm chí đi xa đến mức loại bỏ khả năng rút vốn khỏi một khoản đầu tư.

Các loại rủi ro chính trị

Bên cạnh các yếu tố kinh doanh phát sinh từ thương trường, các doanh nghiệp còn chịu tác động của các quyết định chính trị. Có nhiều quyết định mà chính phủ đưa ra có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp riêng lẻ, các ngành công nghiệp và nền kinh tế nói chung. Chúng bao gồm thuế, chi tiêu, quy định, định giá tiền tệ, thuế quan thương mại, luật lao động như mức lương tối thiểu và các quy định về môi trường. Các luật, ngay cả khi chỉ được đề xuất, có thể có tác động. Các quy định có thể được đặt ra ở tất cả các cấp chính quyền, bao gồm liên bang, tiểu bang và địa phương, cũng như ở các quốc gia khác.

Một số rủi ro chính trị có thể được tìm thấy trong hồ sơ của một công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc bản cáo bạch nếu đó là một quỹ tương hỗ.

Bảo hiểm trước rủi ro chính trị

Các công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế, được gọi là doanh nghiệp đa quốc gia, có thể mua bảo hiểm rủi ro chính trị để loại bỏ hoặc giảm thiểu một số rủi ro chính trị nhất định. Điều này cho phép ban quản lý và các nhà đầu tư tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp trong khi biết rằng các tổn thất do rủi ro chính trị có thể tránh được hoặc hạn chế. Các hành động điển hình được đề cập bao gồm chiến tranh và khủng bố.

Một ví dụ

Wal-Mart Stores Inc. đã nêu ra những rủi ro chính trị nhất định mà công ty phải đối mặt trong hồ sơ 10-K năm tài chính 2015 lên SEC theo phần rủi ro hoạt động. Trong những rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp, Wal-Mart đề cập đến sự bất ổn chính trị và kinh tế tiềm ẩn ở các quốc gia mà các nhà cung cấp nước ngoài hoạt động, các vấn đề lao động, các chính sách ngoại thương và thuế quan có thể bị áp đặt.

Trong phần quy định, tuân thủ, uy tín và các rủi ro khác, công ty vạch ra rủi ro liên quan đến các rủi ro về lập pháp, tư pháp, quản lý và chính trị / kinh tế. Các yếu tố rủi ro được đề cập bao gồm bất ổn chính trị, ràng buộc pháp lý và quy định, luật môi trường và an toàn sản phẩm địa phương, quy định về thuế, luật lao động địa phương, chính sách thương mại và quy định về tiền tệ. Wal-Mart đã đề cập cụ thể đến Brazil và sự phức tạp của luật liên bang, tiểu bang và địa phương.

Nguồn tham khảo: investmentopedia