Point-and-Figure (P&F) Chart là gì?

20

Biểu đồ Điểm và Hình (P&F) là gì?

Biểu đồ điểm và hình vẽ biểu đồ biến động giá cho cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai mà không tính đến thời gian trôi qua.

Trái ngược với một số loại biểu đồ khác, như biểu đồ hình nến, đánh dấu mức độ chuyển động của tài sản trong các khoảng thời gian đã định, biểu đồ P&F sử dụng các cột bao gồm các cột X hoặc O xếp chồng lên nhau, mỗi cột biểu thị một lượng biến động giá nhất định. Chữ X biểu thị giá tăng, trong khi chữ O biểu thị giá giảm.

Các nhà phân tích kỹ thuật vẫn sử dụng các khái niệm như hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mẫu khác, khi xem biểu đồ P&F. Một số người cho rằng các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mức đột phá, được xác định rõ ràng hơn trên biểu đồ P&F vì nó lọc ra các biến động giá nhỏ và ít bị phá vỡ sai.

Biểu đồ điểm và hình
TradingView.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Dấu X được tạo ra khi giá tăng cao hơn một lượng đã đặt, được gọi là kích thước hộp. Một chữ O được tạo ra khi giá giảm so với kích thước hộp.
  • Xếp chồng của X và O lần lượt chồng lên nhau và thường sẽ tạo thành một chuỗi các chữ X hoặc O.
  • Kích thước hộp được đặt dựa trên giá của tài sản và sở thích của nhà đầu tư.
  • Việc hình thành một cột mới của X hoặc O xảy ra khi giá di chuyển ngược lại với xu hướng hiện tại của nó và làm như vậy nhiều hơn số tiền đảo ngược.

Cách tính Biểu đồ Điểm và Hình (P&F)

Biểu đồ điểm và hình không yêu cầu tính toán, nhưng chúng yêu cầu đặt ít nhất hai biến.

Một biến là kích thước hộp. Kích thước hộp có thể là một lượng đô la cụ thể, chẳng hạn như 1 đô la, một tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 3% giá hiện tại hoặc nó có thể dựa trên phạm vi thực trung bình (ATR) có nghĩa là kích thước hộp sẽ dao động dựa trên sự biến động.

Số tiền hoàn nhập cũng cần được thiết lập. Số tiền đảo ngược thường gấp ba lần kích thước hộp. Ví dụ: nếu kích thước hộp là 1 đô la, số tiền đảo ngược là 3 đô la. Sự đảo ngược có thể được đặt ở bất kỳ thứ gì mà nhà giao dịch mong muốn, chẳng hạn như một lần kích thước hộp hoặc 5,5 lần kích thước hộp.

Một biến tùy chọn là sử dụng giá cao và thấp cho tài sản cơ bản hay sử dụng giá đóng cửa. Sử dụng giá cao và thấp sẽ có nghĩa là tạo ra nhiều X và O hơn, trong khi chỉ sử dụng giá đóng cửa (ít chuyển động hơn được tính toán so với giá cao và thấp) sẽ có nghĩa là tạo ra ít X và O hơn.

Biểu đồ Điểm và Hình (P&F) cho bạn biết điều gì?

Biểu đồ điểm và hình thường cung cấp cho các nhà phân tích kỹ thuật các tín hiệu giao dịch và xu hướng khác nhau, so với biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ thanh truyền thống. Trong khi một số nhà phân tích phụ thuộc nhiều hơn vào biểu đồ điểm và hình, những người khác sử dụng các biểu đồ này để xác nhận các tín hiệu được cung cấp bởi biểu đồ truyền thống nhằm cố gắng tránh đột phá sai.

Chìa khóa của biểu đồ điểm và hình là kích thước hộp hoặc số lượng biến động giá sẽ xác định liệu X hoặc O mới có được thêm vào biểu đồ hay không. Ví dụ: giả sử kích thước hộp là 3 đô la. Nếu lần X cuối cùng xảy ra với mức giá là 15 đô la, thì một giá mới sẽ được thêm vào cột hiện tại của X khi giá tăng lên 18 đô la.

Đáng chú ý, dòng chữ X tiếp tục trong cùng một cột, với điều kiện là giá tiếp tục tăng và không vi phạm số lượng đảo ngược được xác định trước, tại thời điểm đó, một cột mới của chữ O.

Điều này cũng đúng đối với cột chữ O trong thị trường đang giảm; cột tiếp tục cho đến khi cổ phiếu đạt đến số tiền đảo ngược, tại thời điểm đó một cột mới của X bắt đầu.

Đảo chiều xảy ra khi giá không còn di chuyển đủ để đặt X hoặc O khác vào cột X hoặc O hiện tại, và sau đó giá di chuyển ít nhất ba kích thước hộp (nếu đây là số lượng đảo ngược đã chọn) theo hướng ngược lại. Khi đảo ngược xảy ra, một số X hoặc O sẽ được rút ra cùng một lúc. Ví dụ: theo sau sự tăng giá hoặc cột của X, nếu sự đảo ngược xảy ra và số tiền đảo ngược là ba kích thước hộp, khi sự đảo chiều xảy ra, ba chữ O sẽ được vẽ bắt đầu từ một điểm dưới mức X. cao nhất.

Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ P&F theo những cách tương tự như các biểu đồ khác. Các nhà giao dịch vẫn theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự. Sự đột phá có thể báo hiệu những thay đổi xu hướng lớn. Tùy thuộc vào kích thước hộp, bản thân các cột có thể đại diện cho các xu hướng quan trọng và khi cột thay đổi (từ O sang X hoặc X thành O) có thể báo hiệu một sự đảo ngược hoặc pullback xu hướng đáng kể.

Nhà phân tích điểm và hình

Charles Dow, người sáng lập Tạp chí Phố Wall, được cho là đã phát triển biểu đồ điểm và hình như một cách để xác định sự mất cân bằng giữa cung và cầu .

Một trong những nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu chuyên về biểu đồ điểm và hình là Tom Dorsey, người thành lập công ty nghiên cứu Dorsey, Wright & Associates vào năm 1987. Ông là tác giả của một số cuốn sách về chủ đề này, bao gồm Biểu đồ điểm & hình: Ứng dụng cần thiết cho dự báo và Theo dõi Giá thị trường. Nasdaq đã mua Dorsey, Wright & Associates vào năm 2015 .

Dorsey đã giúp phổ biến việc sử dụng biểu đồ điểm và hình với các chỉ báo kỹ thuật truyền thống hơn, chẳng hạn như đường trung bình động, sức mạnh tương đối và đường tăng / giảm.

Sự khác biệt giữa biểu đồ Point-and-Figure (P&F) và Renko

Biểu đồ Renko cũng dựa trên kích thước hộp và khi giá di chuyển theo kích thước hộp, nó sẽ tạo ra một viên gạch lên hoặc xuống di chuyển một góc 45 độ so với viên gạch trước đó. Các bảng xếp hạng Renko không bao giờ có gạch cạnh nhau. Do đó, sự đảo chiều xảy ra nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại của hai lượng hộp.

Sự khác biệt chính giữa các loại biểu đồ là giao diện. Biểu đồ P&F là các cột cạnh nhau của X và O. Trong khi biểu đồ renko được tạo bởi một loạt các hộp trải ra theo thời gian ở các góc 45 độ.

Hạn chế của việc sử dụng biểu đồ điểm và hình (P&F)

Biểu đồ P&F có thể phản ứng chậm với những thay đổi về giá. Ví dụ: một đột phá, phải di chuyển số lượng hộp để báo hiệu một đột phá xảy ra. Điều này có thể có lợi cho một số nhà giao dịch vì nó có thể làm giảm các tín hiệu phá vỡ sai, nhưng giá đã di chuyển số lượng hộp (hoặc nhiều hơn) vượt ra ngoài điểm phá vỡ. Đối với một số nhà giao dịch, việc nhận được tín hiệu sau khi giá đã di chuyển quá nhiều có thể không hiệu quả.

Ngoài ra, mặc dù biểu đồ P&F có thể giúp giảm số lượng các điểm đột phá sai, nhưng các điểm đột phá sai vẫn xảy ra. Những gì dường như là một sự đột phá vẫn có thể bị đảo ngược một thời gian ngắn sau đó.

Biểu đồ P&F rất tốt trong việc giữ các nhà giao dịch theo xu hướng mạnh mẽ, vì rất nhiều chuyển động ngược xu hướng nhỏ được lọc ra. Tuy nhiên, khi sự đảo ngược xảy ra, nó có thể xóa bỏ đáng kể lợi nhuận hoặc dẫn đến thua lỗ lớn. Bởi vì số lượng đảo chiều thường rất lớn, nếu một nhà giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ P&F, họ sẽ không nhìn thấy sự đảo chiều cho đến khi giá di chuyển đáng kể so với chúng.

Khi sử dụng biểu đồ P&F, bạn cũng nên xem giá thực tế của tài sản để có thể theo dõi rủi ro trong thời gian thực. Điều này có thể được thực hiện bằng cách theo dõi biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ mở-cao-thấp-đóng (OHLC).

Nguồn tham khảo: investmentopedia