Home Kiến Thức Kinh Tế Học Pledged Asset là gì?

Pledged Asset là gì?

0

Tài sản cầm cố là gì?

Tài sản cầm cố là vật sở hữu có giá trị được chuyển giao cho người cho vay để đảm bảo cho một khoản nợ hoặc khoản vay. Tài sản cầm cố là tài sản thế chấp do người cho vay nắm giữ để đổi lấy vốn cho vay. Tài sản cầm cố có thể làm giảm khoản trả trước thường được yêu cầu đối với một khoản vay cũng như giảm lãi suất phải trả. Tài sản cầm cố có thể bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, và vốn cổ phần hoặc chứng khoán khác.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tài sản cầm cố là tài sản có giá trị được chuyển giao cho người cho vay để đảm bảo cho một khoản nợ hoặc khoản vay.
 • Tài sản cầm cố có thể làm giảm khoản trả trước thường được yêu cầu cho một khoản vay.
 • Tài sản cũng có thể cung cấp lãi suất hoặc điều kiện trả nợ tốt hơn cho khoản vay.
 • Người đi vay vẫn giữ quyền sở hữu đối với tài sản và tiếp tục thu lãi hoặc lãi vốn từ những tài sản đó.

Hiểu tài sản cầm cố

Người đi vay sẽ chuyển giao tài sản cầm cố cho người cho vay, nhưng người đi vay vẫn duy trì quyền sở hữu đối với tài sản có giá trị đó. Nếu người đi vay vỡ nợ, người cho vay có quyền truy đòi hợp pháp để có quyền sở hữu đối với tài sản cầm cố. Người đi vay giữ lại tất cả cổ tức hoặc các khoản thu nhập khác từ tài sản trong thời gian nó được cầm cố.

Tài sản chỉ là tài sản thế chấp cho người cho vay trong trường hợp người đi vay không trả được nợ. Tuy nhiên, đối với người đi vay, tài sản cầm cố có thể giúp ích đáng kể cho việc được chấp thuận cho vay. Việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho tờ tiền có thể cho phép người vay yêu cầu một mức lãi suất thấp hơn trên tờ tiền mà họ sẽ có với một khoản vay không có thế chấp. Thông thường, các khoản vay có tài sản cầm cố mang lại cho người vay lãi suất tốt hơn so với các khoản vay tín chấp.

Sau khi trả hết nợ và thỏa mãn khoản nợ, bên cho vay chuyển tài sản cầm cố lại cho bên vay. Loại và giá trị của tài sản cầm cố cho một khoản vay thường được thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay.

Thế chấp tài sản cầm cố

Người mua nhà đôi khi có thể cầm cố tài sản, chẳng hạn như chứng khoán, cho các tổ chức cho vay để giảm bớt hoặc loại bỏ khoản trả trước cần thiết. Với hình thức thế chấp truyền thống, chính ngôi nhà là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tuy nhiên, các ngân hàng thường yêu cầu trả trước 20% giá trị của tờ tiền, để người mua không mắc nợ nhiều hơn giá trị căn nhà của họ.

Ngoài ra, nếu không trả trước 20%, người mua phải trả khoản bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm thế chấp tư nhân (PMI). Nếu không có khoản trả trước đáng kể, người đi vay cũng có thể sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Tài sản cầm cố có thể được sử dụng để loại bỏ khoản trả trước, tránh các khoản thanh toán PMI và đảm bảo mức lãi suất thấp hơn. Ví dụ: giả sử một người đi vay đang muốn mua một căn nhà trị giá 200.000 đô la, yêu cầu trả trước 20.000 đô la. Nếu người vay có 20.000 đô la trong cổ phiếu hoặc khoản đầu tư, chúng có thể được cầm cố cho ngân hàng để đổi lấy khoản trả trước.

Người đi vay vẫn giữ quyền sở hữu đối với tài sản và tiếp tục kiếm được và báo cáo lãi hoặc lãi vốn trên những tài sản đó. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ có thể thu giữ tài sản nếu người vay không trả được nợ. Người đi vay tiếp tục được tăng giá trị vốn đối với tài sản cầm cố và được thế chấp không cần trả trước.

Sử dụng các khoản đầu tư để thế chấp bằng tài sản cầm cố

Thế chấp bằng tài sản cầm cố được khuyến nghị cho những người đi vay có sẵn tiền mặt hoặc các khoản đầu tư và không muốn bán các khoản đầu tư của họ để trả cho khoản trả trước. Bán các khoản đầu tư có thể kích hoạt nghĩa vụ thuế đối với IRS. Việc bán có thể đẩy thu nhập hàng năm của người đi vay lên khung thuế cao hơn, dẫn đến tăng số thuế họ phải nộp.

Thông thường, những người đi vay có thu nhập cao là những ứng cử viên lý tưởng cho các khoản thế chấp tài sản cầm cố. Tuy nhiên, tài sản cầm cố cũng có thể được sử dụng cho một thành viên khác trong gia đình để giúp thanh toán trước và phê duyệt thế chấp.

Đủ điều kiện để được thế chấp bằng tài sản cầm cố

Để đủ điều kiện cho một khoản thế chấp tài sản cầm cố, người đi vay thường cần có các khoản đầu tư có giá trị cao hơn số tiền trả trước. Nếu người vay cầm cố tài sản đảm bảo và giá trị của tài sản bảo đảm giảm, ngân hàng có thể yêu cầu người vay thêm tiền để bù đắp cho sự sụt giảm giá trị của tài sản.

Mặc dù người đi vay có quyền quyết định cách thức đầu tư các khoản tiền cầm cố, nhưng ngân hàng có thể áp dụng các hạn chế để đảm bảo tài sản cầm cố không được đầu tư vào các công cụ tài chính mà ngân hàng cho là có rủi ro. Các khoản đầu tư rủi ro như vậy có thể bao gồm các quyền chọn hoặc các công cụ phái sinh. Hơn nữa, tài sản trong tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), 401 (k), hoặc các tài khoản hưu trí khác không thể được cầm cố làm tài sản cho một khoản vay hoặc thế chấp.

Ưu và Nhược điểm của Khoản vay hoặc Thế chấp bằng Tài sản Cầm cố

Việc sử dụng tài sản cầm cố để đảm bảo một khoản tiền có một số lợi thế cho người vay. Tuy nhiên, người cho vay sẽ yêu cầu một loại hình và chất lượng đầu tư cụ thể trước khi họ xem xét bảo lãnh khoản vay. Ngoài ra, người đi vay bị giới hạn các hành động mà họ có thể thực hiện với chứng khoán cầm cố. Trong những tình huống éo le, nếu người đi vay không trả được nợ, họ sẽ mất chứng khoán cầm cố cũng như căn nhà mà họ đã mua.

Bên vay phải tiếp tục báo cáo và nộp thuế đối với bất kỳ khoản thu nhập nào họ nhận được từ tài sản cầm cố. Tuy nhiên, vì họ không bắt buộc phải bán các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư của mình để thanh toán bớt, nên nó sẽ không đặt họ vào khung thu nhập chịu thuế cao hơn.

Ưu điểm

 • Một khoản vay có tài sản cầm cố cho phép người đi vay giữ quyền sở hữu đối với tài sản có giá trị.

 • Người vay tránh bị phạt thuế hoặc thuế thu nhập vốn từ việc bán tài sản

 • Tài sản cầm cố tránh các khoản thanh toán khoản vay lớn và PMI, nếu có.

 • Người đi vay có thể nhận được một mức lãi suất thấp hơn cho khoản vay hoặc thế chấp.

 • Người đi vay tiếp tục có thu nhập và phải báo cáo thu nhập từ các khoản đầu tư của họ.

Nhược điểm

 • Khả năng giao dịch chứng khoán cầm cố có thể bị hạn chế nếu các khoản đầu tư là cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ.

 • Người đi vay có thể mất cả nhà và chứng khoán trong trường hợp vỡ nợ.

 • Bằng cách không trả trước, lãi vay được trả trên toàn bộ giá của tài sản.

 • Nếu chứng khoán cầm cố giảm giá trị, người cho vay có thể yêu cầu thêm tiền.

 • Tài sản cầm cố cho các khoản vay của người thân mang rủi ro vỡ nợ do không có quyền kiểm soát việc trả nợ của người vay.

Ví dụ trong thế giới thực về thế chấp bằng tài sản cầm cố

Ngân hàng Raymond James cung cấp một thế chấp chứng khoán cầm cố, theo đó tài sản cầm cố được duy trì trong một tài khoản đầu tư với Raymond James. Một số tính năng và quy định bao gồm:

 • Khách hàng có thể tài trợ tới 100% giá trị mua nhà chính cũng như bất động sản đầu tư để ở
 • Sử dụng kết hợp cầm cố bất động sản và chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ
 • Khoản thanh toán trước được loại bỏ với tài trợ 100%
 • Tránh thanh lý đầu tư và bất kỳ khoản thuế thu nhập vốn tiềm ẩn nào
 • Không có bảo hiểm PMI
 • Cung cấp thế chấp tài sản cầm cố cho các thành viên trong gia đình
 • Nếu chứng khoán cầm cố giảm giá trị, Raymond James sẽ yêu cầu cầm cố thêm tiền
 • Raymond James cũng có quyền thanh lý chứng khoán mà không cần sự đồng ý trước nếu cần để tăng tài khoản

Nguồn tham khảo: investmentopedia