CANSLIM là từ viết tắt của một phương pháp đầu tư chứng khoán do William O’Neil phát triển. O’Neil là người sáng lập và chủ tịch của tờ Investors Business Daily. Ông cũng là người đứng đầu công ty nghiên cứu đầu tư William O’Neil & Company, Inc.

O’Neil nghiên cứu về các cổ phiếu sinh lời nhất từ năm 1953-1985 và đã đúc kết một nhóm đặc điểm chung mà những cổ phiếu này dều có. Các đặc điểm chính cần lưu ý được thể hiện trong từ CANSLIM.

c urrcnt quarterly earnings per share (EPS quý hiện tại)

A nnual earnings growth (Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm)

N ew products, new management, new highs (Các sản phẩm mới, quản lý mới, các đỉnh mới)

s hares outstanding (Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành)

L eading industry (Cổ phiếu đầu ngành)

I institutional sponsorship (Sự ủng hộ cua các cổ đông tố chức)

M arket direction (Xu hướng thị trường)

Dù không hẳn là một công cụ phân tích kỹ thuật nhưng phương pháp CANS- LIM kết hợp hiệu quả các yếu tố của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phương pháp này được O’Neil mô tả chi tiết trong cuon How to Make Money in Stocks.

Cách sử dụng CANSLIM

Phần dưới đây trình bày tóm tắt 7 yếu tố cấu thành của phương pháp CANSLIM.

Lợi nhuận Quý hiện tại Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần (EPS) của quý gần nhất phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước (chẳng hạn như quý 1/2000 so với quý 1/1999).

Tăng trưởng Lợi nhuận hàng năm. EPS trong vòng 5 năm qua phải tăng với tốc độ ít nhất là 15%/năm. Sẽ là tốt hơn nếu EPS năm nào cũng tăng. Tuy nhiên, có thế chấp nhận được nếu EPS chỉ giảm một năm, sau đó nhanh chóng phục hồi và tiếp tục tăng lên mức cao mới.

Các Sản phăm mới, Quản lý mới và các đỉnh mởi. Một đợt tăng mạnh của giá cổ phiếu thường đi cùng với một điều gì đó “mới”. Đây có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, một CEO mới, một công nghệ mới hoặc thậm chí là giá cổ phiếu lập đỉnh mới.

Từ nghiên cứu của mình, O’Neil đã đi đến một trong những kết luận bất ngờ nhất và trái ngược với những gì mà nhiều nhà đâu tư cảm thấy cần phải thận trọng. Thay vì cứ cứng nhắc với những phương châm cũ như “Mua thấp, Bán cao”, O’Neil khuyến nghị: “Mua cao và bán cao hơn”. Nghiên cứu của O’Neil kết luận rằng thời điểm lý tưởng để mua vào là khi giá bứt phá lên mức cao mới sau giai doạn tích lũy từ 2 đến 15 tháng. Một số đợt tăng giá mạnh thường diễn ra sau khi bứt phá như vậy có thể là do gặp ít sức ép kháng cự (ít người bán).

Khối lượng số phiếu đang lưu hành, Trong nghiên cứu của O’Neil về những cổ phiếu sinh lời nhất thị trường, hơn 95% cổ phiếu có khối lượng đang lưu hành chưa tới 25 triệu đơn vị. Theo nguyên lý cơ bản về cung và cầu (xem trang 18), khối lượng cổ phiếu đang lưu hành có giới hạn sẽ đẩy đường cung dịch chuyển lên trên và làm giá cổ phiếu tăng cao.

Để làm cho một cô phiếu có khối lượng đang lưu hành là 400 triệu đơn vị tăng giá thì sẽ cần một lực cầu rất lớn. Tuy nhiên, chỉ cần một lực cầu vừa phải là có thể đây giá một cổ phiếu với khối lượng đang lưu hành khoảng 4-5 triệu đơn vị (đặc biệt là khi cô đông nội bộ đang nam giừ một lượng lớn cô phiếu).

Cổ phiếu đầu ngành. Sẽ không bao giờ có một cổ phiếu được gắn nhãn “đảm bảo sinh lời”. Tuy vậy, O’Neil cho rằng chúng ta có thể gia tăng đáng kể khả năng sinh lời cao nếu mua cổ phiếu dẫn đầu trong một ngành dẫn đầu.

Ông cũng nhận thấy rằng các cổ phiếu dẫn đầu thường có mức sinh lời cao hơn so với đa số cổ phiếu khác trên thị trường.

Sự ủng hộ của các cổ đông tổ chức. Cung cầu lớn nhất về cổ phiếu xuất phát từ những nhà đầu tư tổ chức (chẳng hạn như các quỹ tương hổ, ngân hàng, công ty bảo hiểm). Dù không cần nhiều nhà đầu tư tổ chức nhưng đã là cổ đông thì các tổ chức này chắc chắn phài hồ trợ tối đa cho khoản đầu tư của mình. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, O’Neil chọn các cổ phiếu có ít nhất tử 3-10 cổ đông tổ chức với thành tích tốt hơn mức trung bình.

Tuy nhiên, quá nhiều cổ đông tổ chức có thể cũng không tốt. Một khi cô phiếu trở nên “định chế hóa” thì việc mua vào lúc này có thể đã quá muộn. Nếu 70-80% khối lượng lưu hành của một cổ phiếu đang được các tổ chức nắm giữ thì nguồn cung có lẽ đã cạn kiệt. Điều này có thế dẫn đến việc bán tháo cố phiếu khi xuất hiện các thông tin tiêu cực.

O’Neil nhận thấy thời gian lý tường dể mua vào là khi một cổ phiếu vừa được các nhà đầu tư tổ chức uy tín phát hiện và trước khi cổ phiếu này xuất hiện trong danh mục đầu tư của mọi tổ chức.

Xu hướng Thị trường. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp CANSLIM. Ngay cả các cổ phiếu tốt nhất cũng có thế làm cho chúng ta thua lỗ nếu tình hình thị trường ảm dạm. Khoảng 75% cổ phiếu có biến động theo xu hướng chung của thị trường. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chọn được cổ phiếu đáp ứng đầy đủ tất cả các yếu tố khác theo CANSLIM, nhưng nếu không thể xác dịnh đúng xu hướng thị trường thì cổ phiếu đó vần có thể không sinh lời như kỳ vọng.

Các chỉ báo thị trường được phát triển để giúp chúng ta xác định xu hướng thị trường. O’Neil cho rằng: “Hãy học cách sử dụng đồ thị giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của các chỉ số thị trường. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ không bị lệch hướng quá xa so với thị trường. Thật sự cũng không cần nhiều thứ khác trừ phi chúng ta nghi ngờ xu hướng thị trường”.

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here