Home Kiến Thức Kinh Tế Học PEST Analysis là gì?

PEST Analysis là gì?

0

Phân tích PEST là gì?

Phân tích PEST (chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ) là một phương pháp quản lý theo đó một tổ chức có thể đánh giá các yếu tố bên ngoài chính ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức để trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường. Như được mô tả bởi từ viết tắt, bốn lĩnh vực đó là trọng tâm của mô hình này.

Một biến thể phổ biến của định dạng Phân tích PEST, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, là phương pháp lập kế hoạch chiến lược PESTLE, bao gồm các khía cạnh bổ sung của Pháp lý và Môi trường.

Người ta tin rằng Phân tích PEST lần đầu tiên được giới thiệu dưới tên ETPS bởi giáo sư Harvard Francis J. Aguilar. Trong ấn phẩm năm 1967 “Quét môi trường kinh doanh”, Aguilar đã trình bày các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh. Sau đó, các chữ cái đã được sắp xếp lại để tạo ra một từ viết tắt tiện lợi và kỳ quặc được sử dụng ngày nay.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phân tích PEST là viết tắt của chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ.
  • Loại phân tích này được sử dụng để đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của một công ty.
  • Nói chung, nó hiệu quả hơn với các tổ chức lớn hơn có nhiều khả năng chịu tác động của các sự kiện vĩ mô hơn.
  • Phân tích PEST thường được sử dụng cùng với phân tích SWOT, viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.

Các khu vực được phân tích PEST đánh giá

Đánh giá toàn diện về các lĩnh vực ảnh hưởng chính có ảnh hưởng đến lĩnh vực mà tổ chức có vị trí, cũng như bản thân tổ chức, có thể tạo điều kiện cho việc hoạch định chiến lược hiệu quả hơn. Việc lập kế hoạch này có thể được thực hiện để tối đa hóa khả năng của tổ chức trong việc tận dụng các điều kiện khi chúng tồn tại, đồng thời được báo trước và chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi sắp xảy ra, cho phép tổ chức đi trước các đối thủ cạnh tranh.

Khía cạnh chính trị của Phân tích PEST tập trung vào các lĩnh vực mà chính sách của chính phủ và / hoặc những thay đổi trong luật pháp ảnh hưởng đến nền kinh tế, ngành cụ thể và tổ chức được đề cập. Các lĩnh vực chính sách có thể ảnh hưởng đặc biệt đến một tổ chức bao gồm luật thuế và việc làm. Môi trường chính trị chung của một quốc gia hoặc khu vực, cũng như các mối quan hệ quốc tế, cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tổ chức.

Phần kinh tế của phân tích nhắm vào các yếu tố chính như lãi suất và tỷ giá hối đoái, tăng trưởng kinh tế, cung và cầu, lạm phát và suy thoái.

Các yếu tố xã hội có thể được bao gồm trong Phân tích PEST là phân bổ nhân khẩu học và độ tuổi, thái độ văn hóa, nơi làm việc và xu hướng lối sống.

Thành phần công nghệ xem xét vai trò cụ thể và sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực và tổ chức, cũng như việc sử dụng, xu hướng và thay đổi rộng rãi hơn trong công nghệ. Chi tiêu của chính phủ cho nghiên cứu công nghệ cũng có thể là một điểm đáng quan tâm trong lĩnh vực này.

Các ứng dụng của phân tích PEST

Phân tích PEST có thể hỗ trợ một tổ chức nhận ra và từ đó tận dụng các cơ hội do các điều kiện hiện có trong môi trường kinh doanh mang lại. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định những thách thức hiện tại hoặc có thể xảy ra trong tương lai, cho phép lập kế hoạch hiệu quả về cách quản lý tốt nhất những thách thức này.

Phân tích PEST cũng có thể được áp dụng để đánh giá cấu trúc nội bộ của một tổ chức nhằm xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong chính trị nội bộ, triển vọng kinh tế, môi trường xã hội và nền tảng công nghệ. Kết quả của phân tích này có thể tạo điều kiện cho những thay đổi hoặc cải tiến trong các lĩnh vực được xác định là phụ.

Phân tích PEST có thể được sử dụng cùng với các hình thức phân tích chiến lược kinh doanh khác, chẳng hạn như mô hình SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa), để có kết quả toàn diện hơn. Tiến hành so sánh giữa các phân tích đã hoàn thành này có thể cung cấp một cơ sở rất vững chắc cho việc ra quyết định sáng suốt.

Nguồn tham khảo: investmentopedia