Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Payback Period là gì?

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thuật ngữ thời gian hoàn vốn đề cập đến khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư. Nói một cách đơn giản, đó là khoảng thời gian mà một khoản đầu tư đạt đến điểm hòa vốn. Mọi người và các tập đoàn chủ yếu đầu tư tiền của họ để được hoàn vốn, đó là lý do tại sao thời gian hoàn vốn rất quan trọng. Về bản chất, khoản đầu tư có thời gian hoàn vốn càng ngắn thì càng trở nên hấp dẫn. Việc xác định thời gian hoàn vốn là hữu ích cho bất kỳ ai và có thể được thực hiện bằng cách chia khoản đầu tư ban đầu cho các dòng tiền trung bình.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư hoặc khoảng thời gian nhà đầu tư cần để đạt được điểm hòa vốn.
  • Thời gian hoàn vốn ngắn hơn có nghĩa là các khoản đầu tư hấp dẫn hơn, trong khi thời gian hoàn vốn dài hơn ít được mong muốn hơn.
  • Thời gian hoàn vốn được tính bằng cách chia số tiền đầu tư cho dòng tiền hàng năm.
  • Người quản lý tài khoản và quỹ sử dụng thời gian hoàn vốn để xác định xem có nên thực hiện với một khoản đầu tư hay không.
  • Một trong những nhược điểm của thời gian hoàn vốn là nó không quan tâm đến giá trị thời gian của tiền.
1:51

Thời gian hoàn vốn

Hiểu thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là một phương pháp thường được các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và các tập đoàn sử dụng để tính lợi tức đầu tư. Nó giúp xác định mất bao lâu để thu hồi các chi phí ban đầu liên quan đến một khoản đầu tư. Số liệu này rất hữu ích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt khi nhà đầu tư cần đưa ra đánh giá nhanh về một dự án đầu tư.

Bạn có thể tìm ra thời gian hoàn vốn bằng cách sử dụng công thức sau:

P một y b một c k P e r tôi o d = C o S t o f Tôi N v e S t m e N t ÷ Một v e r một g e Một N N u một l C một S h F l o w Thời gian hoàn vốn = Chi phí đầu tư ÷ Dòng tiền trung bình hàng năm

P a y b a c k P e r i o d =C o s t o f I n v e s t m e n t ÷A v e r a g e A n n u a l C a s h F l o w

Thời gian hoàn vốn càng ngắn, khoản đầu tư càng hấp dẫn. Ngược lại, thời gian hoàn vốn càng dài, nó càng trở nên ít mong muốn hơn. Ví dụ, nếu các tấm pin mặt trời tốn 5.000 đô la để lắp đặt và khoản tiết kiệm là 100 đô la mỗi tháng, thì sẽ mất 4,2 năm để đạt được thời gian hoàn vốn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là khoảng thời gian hoàn vốn khá tốt vì các chuyên gia cho rằng có thể mất tới tám năm để các chủ nhà ở tại Hoa Kỳ có thể hòa vốn vào khoản đầu tư của họ.

Lập ngân sách vốn là một hoạt động chủ yếu trong tài chính doanh nghiệp. Một trong những khái niệm quan trọng nhất mà mọi nhà phân tích tài chính doanh nghiệp phải học là cách định giá các khoản đầu tư hoặc dự án hoạt động khác nhau để xác định dự án hoặc khoản đầu tư có lợi nhất để thực hiện. Một cách mà các nhà phân tích tài chính doanh nghiệp thực hiện là với thời gian hoàn vốn.

Mặc dù việc tính toán thời gian hoàn vốn rất hữu ích trong việc lập ngân sách tài chính và vốn, số liệu này có ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác. Nó có thể được sử dụng bởi các chủ nhà và doanh nghiệp để tính toán lợi tức của các công nghệ tiết kiệm năng lượng như tấm pin mặt trời và vật liệu cách nhiệt, bao gồm cả việc bảo trì và nâng cấp.

Dòng tiền trung bình thể hiện số tiền đi vào và ra khỏi khoản đầu tư. Dòng tiền là bất kỳ khoản mục nào đi vào khoản đầu tư, chẳng hạn như tiền gửi, cổ tức hoặc thu nhập. Dòng tiền ra bao gồm bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào được trừ vào số dư.

Cân nhắc đặc biệt

Có một vấn đề với việc tính toán thời gian hoàn vốn. Không giống như các phương pháp lập ngân sách vốn khác, thời gian hoàn vốn bỏ qua giá trị thời gian của tiền (TVM). Đây là ý tưởng cho rằng ngày hôm nay tiền có giá trị nhiều hơn so với cùng một số tiền trong tương lai vì tiềm năng kiếm tiền của tiền hiện tại.

Hầu hết các công thức lập ngân sách vốn, chẳng hạn như giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) và dòng tiền chiết khấu, hãy xem xét TVM. Vì vậy, nếu bạn trả tiền cho một nhà đầu tư vào ngày mai, nó phải bao gồm cả chi phí cơ hội. TVM là một khái niệm chỉ định giá trị cho chi phí cơ hội này.

Thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị thời gian của tiền và được xác định bằng cách đếm số năm cần để thu hồi vốn đã đầu tư. Ví dụ, nếu mất năm năm để thu hồi chi phí đầu tư, thì thời gian hoàn vốn là năm năm.

Khoảng thời gian này không tính đến những gì xảy ra sau khi hoàn vốn xảy ra. Do đó, nó bỏ qua lợi nhuận tổng thể của một khoản đầu tư. Do đó, nhiều nhà quản lý và nhà đầu tư thích sử dụng NPV như một công cụ để đưa ra quyết định đầu tư. NPV là chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tiền mặt vào và giá trị hiện tại của tiền mặt đi ra trong một khoảng thời gian.

Một số nhà phân tích ủng hộ phương pháp hoàn vốn vì tính đơn giản của nó. Những người khác thích sử dụng nó như một điểm tham chiếu bổ sung trong khuôn khổ quyết định ngân sách vốn.

Ví dụ về thời gian hoàn vốn

Dưới đây là một ví dụ giả định để cho thấy thời gian hoàn vốn hoạt động như thế nào. Giả sử Công ty A đầu tư 1 triệu đô la vào một dự án dự kiến sẽ tiết kiệm cho công ty 250.000 đô la mỗi năm. Nếu chúng ta chia 1 triệu đô la cho 250.000 đô la, chúng ta sẽ đến thời gian hoàn vốn là 4 năm cho khoản đầu tư này.

Hãy xem xét một dự án khác có chi phí 200.000 đô la mà không có khoản tiết kiệm tiền mặt liên quan sẽ làm cho công ty có thêm 100.000 đô la mỗi năm trong 20 năm tới ở mức 2 triệu đô la. Rõ ràng, dự án thứ hai có thể mang lại cho công ty số tiền gấp đôi, nhưng sẽ mất bao lâu để hoàn vốn đầu tư?

Câu trả lời được tìm thấy bằng cách chia 200.000 đô la cho 100.000 đô la, nghĩa là hai năm. Dự án thứ hai sẽ mất ít thời gian hơn để hoàn vốn và tiềm năng thu nhập của công ty lớn hơn. Chỉ dựa trên phương pháp thời gian hoàn vốn, dự án thứ hai là một khoản đầu tư tốt hơn.

Thời gian hoàn vốn tốt là gì?

Thời gian hoàn vốn tốt nhất là thời gian ngắn nhất có thể. Việc hoàn trả hoặc thu hồi chi phí ban đầu của một dự án hoặc khoản đầu tư phải đạt được càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án và khoản đầu tư đều có thời gian hoàn vốn giống nhau, vì vậy thời gian hoàn vốn ngắn nhất có thể cần được lồng trong bối cảnh lớn hơn của thời gian đó. Ví dụ, thời gian hoàn vốn của một dự án cải tạo nhà có thể là hàng chục năm trong khi thời gian hoàn vốn của một dự án xây dựng có thể là năm năm hoặc ít hơn.

Thời gian hoàn vốn có giống như Điểm hòa vốn không?

Trong khi hai thuật ngữ có liên quan với nhau, chúng không giống nhau. Điểm hòa vốn là mức giá hoặc giá trị mà một khoản đầu tư hoặc dự án phải tăng lên để trang trải các chi phí ban đầu hoặc chi phí bỏ ra. Thời gian hoàn vốn đề cập đến việc mất bao lâu để đạt được mức hòa vốn đó.

Làm thế nào để bạn tính toán thời gian hoàn vốn?

Thời gian hoàn vốn = Đầu tư ban đầu ÷ Dòng tiền hàng năm

Một số nhược điểm của việc sử dụng thời gian hoàn vốn là gì?

Như phương trình trên cho thấy, việc tính toán thời gian hoàn vốn là một phép tính đơn giản. Nó không tính đến giá trị thời gian của tiền, ảnh hưởng của lạm phát, hoặc sự phức tạp của các khoản đầu tư có thể có dòng tiền không đều theo thời gian.

Thời gian hoàn vốn chiết khấu thường được sử dụng để giải quyết tốt hơn một số thiếu sót, chẳng hạn như sử dụng giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai. Vì lý do này, thời gian hoàn vốn đơn giản có thể là thuận lợi, trong khi thời gian hoàn vốn chiết khấu có thể cho thấy một khoản đầu tư không thuận lợi.

Khi nào thì một công ty sử dụng thời gian hoàn vốn cho việc lập ngân sách vốn?

Thời gian hoàn vốn được ưu tiên khi một công ty bị ràng buộc về khả năng thanh khoản vì nó có thể cho thấy thời gian thu hồi số tiền đã đặt ra cho dự án là bao lâu. Nếu dòng tiền ngắn hạn là mối quan tâm, thì thời gian hoàn vốn ngắn có thể hấp dẫn hơn khoản đầu tư dài hạn có NPV cao hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.