Owners’ Equivalent Rent (OER) là gì?

25

Giá thuê tương đương của chủ sở hữu (OER) là gì?

Tiền thuê tương đương của chủ sở hữu (OER) là số tiền thuê phải trả để thay thế một ngôi nhà đang sở hữu thành tài sản cho thuê. Giá trị này cũng được gọi là giá trị thuê tương đương. Nói cách khác, OER tính toán số tiền thuê hàng tháng sẽ tương đương với chi phí hàng tháng của việc sở hữu một tài sản (ví dụ như thế chấp, thuế, v.v.).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tiền thuê tương đương của chủ sở hữu (OER) đo lường số tiền mà chủ sở hữu bất động sản phải trả để thuê tương đương với chi phí sở hữu của họ.
  • OER được sử dụng để đo lường giá trị của thị trường bất động sản, nơi nó có thể giúp hướng các cá nhân mua hoặc thuê dựa trên tổng chi phí hàng tháng.
  • OER có xu hướng liên quan đến lạm phát, và khi lạm phát tăng lên thì OER cũng vậy.

Tìm hiểu Giá thuê tương đương của Chủ sở hữu

Giá thuê tương đương của chủ sở hữu là một thống kê được theo dõi bởi các chủ nhà và được theo dõi bởi Cục Thống kê Lao động. Nói chung, tiền thuê tương đương của chủ sở hữu có được thông qua các cuộc khảo sát hỏi chủ nhà câu hỏi sau: “Nếu ai đó thuê nhà của bạn ngày hôm nay, bạn nghĩ nó sẽ thuê bao nhiêu cho hàng tháng, không có đồ đạc và không có tiện ích?”

OER là một thước đo thường được trích dẫn để cung cấp một thước đo cho những thay đổi trong giá trị thị trường bất động sản. Nếu OER cao, việc mua nhà có thể đáng giá hơn là thuê. Mặt khác, nếu OER thấp, thuê có thể là một triển vọng tốt hơn.

Giá thuê tương đương của chủ sở hữu thường thay đổi theo biến động của Chỉ số Giá Tiêu dùng. Giá thuê tương đương của chủ sở hữu nhìn chung đã tăng đều đặn với tốc độ khoảng 3% mỗi năm từ năm 2014 đến năm 2020 .

Đánh giá OER

Khi đánh giá nhà ở và nơi ở, giá thuê tương đương của chủ sở hữu đối với một nơi ở chính là một trong ba thành phần của loại nhà ở đóng góp vào Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá mà người tiêu dùng trả cho thị trường. giỏ hàng hóa và dịch vụ. Việc tính toán có tính đến giá trị cho thuê, tiền thuê tương đương của chủ sở hữu và chỗ ở xa nhà. Ba thành phần này là động lực của những thay đổi trong tổng giá trị của nơi trú ẩn. Nói chung, những thành phần này có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường bất động sản nói chung cũng như các yếu tố tiền tệ khác nhau như lãi suất hiện hành, thuế tài sản, các sản phẩm thế chấp có sẵn và bảo hiểm.

Ví dụ, vào tháng 12 năm 2020, thành phần trú ẩn của Chỉ số Giá tiêu dùng báo cáo mức tăng hàng tháng 0,10% và mức tăng hàng năm là 1,8%. Giá tạm trú là một trong những mức tăng thấp nhất trong CPI, trong đó năng lượng và đặc biệt là dầu nhiên liệu có tác động cao nhất. Trong tháng 12 năm 2020, mức tăng bình quân của CPI trên tất cả các mặt hàng là 1,5% .

Ngoài việc đóng vai trò là một thành phần của CPI, Cục Thống kê Lao động cũng cung cấp dữ liệu về sự biến động trong tiền thuê tương đương của chủ sở hữu hàng tháng. Giá thuê tương đương của chủ sở hữu này là tỷ lệ phần trăm thay đổi được công bố bởi Cục Thống kê Lao động để đo lường sự thay đổi trong tiền thuê ngầm, là số tiền một chủ nhà sẽ trả để thuê hoặc sẽ kiếm được từ việc cho thuê nhà của họ trong một thị trường cạnh tranh.

Nguồn tham khảo: investmentopedia