Home Kiến Thức Kinh Tế Học Owner Earnings Run Rate là gì?

Owner Earnings Run Rate là gì?

0

Tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu là gì?

Tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu là một ước tính ngoại suy về thu nhập của chủ sở hữu (dòng tiền tự do) trong một khoảng thời gian xác định – thường là một năm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu là một ước tính ngoại suy về thu nhập của chủ sở hữu (dòng tiền tự do) trong một khoảng thời gian xác định — thường là một năm.
  • Nó cho chúng ta biết giá trị đô la thực tế mà một công ty dự kiến sẽ sản xuất và có sẵn để chi tiêu, sử dụng dữ liệu tài chính hiện tại.
  • Tuy nhiên, tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu giả định rằng tài chính của một công ty luôn ổn định, do đó không thể áp dụng tỷ lệ này cho các doanh nghiệp có dòng doanh thu nhỏ.

Hiểu tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu

Tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu là một thuật ngữ được tạo thành từ hai thành phần riêng biệt: thu nhập của chủ sở hữu và tỷ lệ điều hành. Để hiểu cách thức hoạt động, trước tiên cần phải tìm hiểu kỹ ý nghĩa của từng loại.

Tốc độ chạy

Tỷ lệ chạy là một phương pháp để dự báo hoạt động tài chính trong tương lai của một công ty dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Giả sử một công ty đạt doanh thu 100 triệu đô la trong quý trước. Sử dụng thông tin này như một dự đoán về hiệu suất trong tương lai, chúng tôi có thể nói rằng nó dự kiến sẽ đạt doanh thu 400 triệu đô la trong năm — hoặc đang hoạt động với tốc độ chạy 400 triệu đô la.

Thu nhập của Chủ sở hữu

Sau đó là thu nhập của chủ sở hữu: một phương pháp định giá được chuyên gia đầu tư Warren Buffett ưa chuộng. Thu nhập ròng (NI) nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư, nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ số tiền thực tế mà một doanh nghiệp có trong kho bạc để phân phối cho chủ sở hữu và nâng cao giá trị của cổ đông.

Đó là những gì mà thu nhập của chủ sở hữu đặt ra để đạt được. Buffett tuyên bố rằng giá trị của một công ty chỉ đơn giản là tổng các dòng tiền ròng (thu nhập của chủ sở hữu) dự kiến xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp, trừ đi bất kỳ khoản tái đầu tư thu nhập nào. Trong Thư cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 1986, Buffett đã đưa ra một số thông tin chi tiết về thu nhập của chủ sở hữu và cách tính nó :

“Nếu chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi này, chúng ta có thể hiểu được một số thông tin chi tiết về những gì có thể được gọi là ‘thu nhập của chủ sở hữu’.” Chúng thể hiện (a) thu nhập được báo cáo cộng với (b) khấu hao, suy kiệt, khấu hao và một số chi phí không dùng tiền mặt khác như các khoản (1) của Công ty N và (4) trừ đi số tiền vốn hóa trung bình hàng năm cho nhà máy và thiết bị, v.v. . mà doanh nghiệp yêu cầu để duy trì đầy đủ vị thế cạnh tranh lâu dài và khối lượng đơn vị. theo phương pháp tồn kho LIFO thường không yêu cầu thêm vốn lưu động nếu khối lượng đơn vị không thay đổi.) “

Nói cách khác, thu nhập của chủ sở hữu = thu nhập được báo cáo + khấu hao, khấu hao +/- các chi phí không dùng tiền mặt khác – chi phí bảo trì trung bình hàng năm +/- thay đổi trong vốn lưu động. Những gì mà con số kết quả nhằm mục đích cho chúng ta biết là lượng giá trị mà công ty đang tạo ra và bao nhiêu đang quay trở lại cổ đông. Thông thường, nó kết thúc tương tự như dòng tiền tự do (FCF): tiền mặt mà một công ty tạo ra sau khi hạch toán các dòng tiền để hỗ trợ hoạt động và duy trì tài sản vốn của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của Tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu

Thu nhập của chủ sở hữu là một số liệu quan trọng mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. Thu nhập chủ sở hữu tăng lên có xu hướng hoạt động như một tín hiệu cho thấy thu nhập tiếp theo của công ty sẽ tốt. Do đó, việc đánh giá tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu chính xác có thể rất quan trọng trong việc dự đoán hoạt động dài hạn của công ty.

Vấn đề là tỷ lệ điều hành thu nhập của chủ sở hữu không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, cụ thể là vì điều hiển nhiên là hoạt động tài chính của công ty vẫn nhất quán trong suốt thời kỳ. Ví dụ, giả sử rằng sau ba phần tư, một công ty đăng thu nhập của chủ sở hữu là 9 triệu đô la. Giả sử rằng hiệu suất vẫn ổn định, tỷ lệ điều hành thu nhập của chủ sở hữu công ty trong năm tài chính (FY) sẽ là 12 triệu đô la (3 triệu đô la mỗi quý).

Ước tính này có thể khó đánh giá nếu công ty đang hoạt động trong một ngành có tính thời vụ. Trong những trường hợp như vậy, thu nhập của chủ sở hữu từ một khoảng thời gian có thể không được áp dụng trong toàn bộ khoảng thời gian.

Quan trọng

Tỷ lệ điều hành thu nhập của chủ sở hữu là sai sót khi áp dụng cho các công ty có hoạt động tài chính biến động từ quý này sang quý khác.

Tỷ lệ chạy không tính đến doanh số bán hàng cao hơn liên quan đến việc phát hành sản phẩm mới, một điều phổ biến ở nhiều công ty công nghệ hoặc doanh số bán hàng lớn, một lần.

Nguồn tham khảo: investmentopedia