Overwriting là gì?

30

Ghi đè là gì?

Ghi đè là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc bán các quyền chọn được cho là bị định giá quá cao, với giả định rằng các quyền chọn sẽ không được thực hiện trước khi hết hạn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ghi đè là một chiến lược để bán (viết) các quyền chọn được định giá quá cao với giả định rằng các quyền chọn sẽ không được thực hiện.
  • Ghi đè được sử dụng để tạo thêm thu nhập, đặc biệt là với các quyền chọn được viết trên cổ phiếu trả cổ tức.
  • Ghi đè được coi là rủi ro và chỉ nên được thực hiện bởi các nhà đầu tư có hiểu biết toàn diện về các quyền chọn và chiến lược quyền chọn.

Cách hoạt động của Overwriting

Ghi đè là một chiến lược đầu cơ mà một số người viết quyền chọn có thể sử dụng để thu phí bảo hiểm ngay cả khi họ tin rằng bảo mật cơ bản được định giá không chính xác, với hy vọng rằng họ không bị chỉ định các tùy chọn ngắn. Các nhà đầu tư cũng có thể gọi chiến lược này là “ghi đè”.

Người viết (người bán) quyền chọn có nghĩa vụ giao cổ phần của họ cho người mua nếu người mua quyết định thực hiện quyền chọn, trong khi người nắm giữ / người mua quyền chọn có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua cổ phiếu của người bán tại một giá trong một thời gian xác định. Ghi đè là một kỹ thuật được người viết quyền chọn đầu cơ sử dụng nhằm cố gắng thu lợi từ phí bảo hiểm mà người mua quyền chọn trả cho các hợp đồng quyền chọn mà người viết hy vọng sẽ hết hạn mà không được thực hiện. Ghi đè được coi là rủi ro và chỉ nên được thực hiện bởi các nhà đầu tư có hiểu biết toàn diện về các quyền chọn và chiến lược quyền chọn.

Ghi đè có thể giúp các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trả cổ tức tăng thu nhập bằng cách thu phí bảo hiểm mà họ nhận được từ việc viết một quyền chọn mua lại cổ phiếu mà họ sở hữu. Ví dụ: nếu họ hiện đang nhận được lợi suất cổ tức 3%, họ có thể tăng lợi suất đó lên hơn 10% bằng cách ghi đè. Chiến lược này hiệu quả nhất khi giá cổ phiếu giảm mạnh và phí bảo hiểm được định giá quá cao, vì phí bảo hiểm cao hơn giúp bù đắp những khoản lỗ có thể xảy ra.

Rủi ro mặt trái của việc ghi đè là nếu giá cổ phiếu tăng mạnh, người bán sẽ mất bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà họ đáng lẽ đã kiếm được trên mức giá thực hiện quyền chọn. Để chống lại điều này, người bán có thể muốn mua lại quyền chọn đó, mặc dù rất có thể họ sẽ phải mua lại nó với giá cao hơn những gì họ đã bán.

Ví dụ về ghi đè

Giả sử một nhà đầu tư nắm giữ một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 đô la. Họ quyết định viết một quyền chọn mua $ 60 chống lại nó sẽ hết hạn sau ba tháng và họ nhận được một khoản phí bảo hiểm $ 5. Người mua có thể sẽ thực hiện quyền chọn mua nếu cổ phiếu đang giao dịch trên 60 đô la trước ngày hết hạn, điều này giới hạn lợi nhuận của người bán ở mức 15 đô la một cổ phiếu (chênh lệch giữa 50 đô la và 60 đô la, cộng với phí bảo hiểm 5 đô la) trên một tài sản có thể tiếp tục tăng về giá trị. Đây là lý do tại sao người bán hy vọng rằng quyền chọn mua hết hạn sẽ vô giá trị — họ có thể giữ phí bảo hiểm đã thu VÀ tiếp tục giữ một tài sản đang tăng giá. Nếu cổ phiếu giảm giá, khoản phí bảo hiểm $ 5 mà người bán nhận được sẽ giúp bù đắp một phần tổn thất phát sinh.

Nguồn tham khảo: investmentopedia