Home Kiến Thức Kinh Tế Học Overseas Private Investment Corporation (OPIC) là gì?

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) là gì?

0

Công ty đầu tư tư nhân ở nước ngoài (OPIC) là gì?

Tổ chức Đầu tư Tư nhân Hải ngoại (OPIC) là một tổ chức tài chính phát triển của Hoa Kỳ. Cơ quan chính phủ này đã hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư ra nước ngoài. OPIC khuyến khích phát triển ở các thị trường mới nổi thông qua đầu tư của khu vực tư nhân ra nước ngoài bằng cách hỗ trợ các tập đoàn phân tích và quản lý rủi ro đồng thời khuyến khích phát triển ở các thị trường mới nổi. Điều này đã giúp cơ quan này thúc đẩy chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của đất nước.

OPIC đã được hợp nhất với Cơ quan Tín dụng Phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để thành lập Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vào năm 2019.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Tư nhân Hải ngoại là một tổ chức tài chính phát triển của Hoa Kỳ.
  • Nó khuyến khích sự phát triển ở các thị trường mới nổi thông qua đầu tư của khu vực tư nhân ra nước ngoài, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi.
  • Cơ quan này đã cung cấp cả bảo hiểm rủi ro và bảo lãnh khoản vay cho các công ty có kế hoạch kinh doanh tốt.
  • OPIC đã hỗ trợ các dự án củng cố và phù hợp với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của đất nước.
  • Cơ quan này đã hợp nhất với Cơ quan Tín dụng Phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vào năm 2019 để tạo thành Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Đầu tư Tư nhân Nước ngoài (OPIC)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tư nhân Hải ngoại được thành lập vào năm 1971 với tư cách là một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Đây là tổ chức tài chính phát triển duy nhất của đất nước (DFI) và có trụ sở tại Washington, DC DFI là các tổ chức thuộc sở hữu của chính phủ đầu tư vào các dự án khu vực tư nhân và thúc đẩy lợi ích quốc gia.

Với tư cách là DFI của đất nước, OPIC đã hỗ trợ khu vực tư nhân đầu tư ra nước ngoài. Các dự án do OPIC hậu thuẫn đã được củng cố và phù hợp với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Họ thúc đẩy sự ổn định kinh tế và chính trị, cùng với lý tưởng thị trường tự do, đặc biệt là ở các khu vực xung đột.

Danh mục đầu tư ban đầu của nó bao gồm bảo hiểm rủi ro chính trị trị giá 8,4 tỷ đô la cùng với 169 triệu đô la bảo lãnh khoản vay. Danh mục đầu tư đó đã mở rộng lên hơn 20 tỷ đô la, tiếp cận với hơn 160 quốc gia đang phát triển khác nhau. Các khoản cho vay và bảo lãnh trực tiếp dao động từ vài triệu đến 350 triệu đô la trong thời gian tối đa 20 năm ở những khu vực không được phục vụ mà không dễ dàng tiếp cận với nguồn tài chính thương mại.

Nguồn vốn chỉ được cung cấp cho các công ty có mô hình kinh doanh hợp lý, mà mô hình này tính phí dựa trên thị trường. Điều này cho phép cơ quan này hoạt động mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của người nộp thuế. Cơ quan này báo cáo rằng nó thực sự tạo ra tiền cho những người đóng thuế Mỹ, đóng góp tới 3,7 tỷ đô la vào việc giảm thâm hụt quốc gia từ năm 2006 đến năm 2016.

Theo quy chế hoạt động của OPIC, các dự án mà tổ chức này giúp đỡ không thể gây mất việc làm ở Hoa Kỳ.

Cân nhắc đặc biệt

Như đã đề cập ở trên, OPIC đã được hợp nhất với Cơ quan Tín dụng Phát triển của USAID để thành lập Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) vào năm 2019. Việc sáp nhập được thực hiện sau khi Đạo luật Sử dụng Tốt hơn Đầu tư Dẫn đến Phát triển được thông qua vào ngày 5 tháng 10, 2018. Tổ chức mới cho phép sử dụng các sản phẩm tài chính mới hơn và sáng tạo hơn để giúp phân phối vốn tư nhân cho các nền kinh tế đang phát triển.

Cũng giống như người tiền nhiệm, DFC hướng tới mục tiêu thúc đẩy lợi ích của chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ khi khu vực tư nhân giúp phát triển các nền kinh tế thị trường mới nổi. Nó thực hiện được điều này thông qua bảo hiểm rủi ro chính trị và tài trợ nợ, bao gồm các khoản vay và bảo lãnh trực tiếp lên đến 1 tỷ đô la trong thời gian tối đa 25 năm. Nó cũng cung cấp:

  • Hỗ trợ đầu tư cổ phiếu và quỹ đầu tư
  • Nghiên cứu khả thi
  • Hỗ trợ kỹ thuật

DFC cho phép khu vực tư nhân đầu tư vào một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng quan trọng, công nghệ. Các doanh nghiệp được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể và có lịch sử thành lập trong các ngành cụ thể của họ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Overreaction là gì?
Next article Overshooting là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.