Overcapitalization là gì?

23

Overcapitalization là gì?

Thuật ngữ thừa vốn dùng để chỉ một tình huống trong đó giá trị vốn của một công ty đáng giá hơn tổng tài sản của nó. Nói một cách đơn giản, có nhiều nợ và vốn chủ sở hữu hơn so với giá trị tài sản của nó. Khi một công ty được cấp vốn hóa quá mức, giá trị thị trường của nó nhỏ hơn tổng giá trị vốn hóa hoặc giá trị hiện tại của nó. Một công ty thừa vốn có thể phải trả lãi và cổ tức nhiều hơn mức có thể duy trì trong dài hạn. Được cấp vốn quá mức có nghĩa là các chiến lược quản lý vốn của một công ty đang hoạt động không hiệu quả, đặt nó vào tình trạng tài chính kém.

Tóm tắt ý chính:

 • Tình trạng thừa vốn xảy ra khi một công ty có nhiều nợ hơn giá trị tài sản của nó.
 • Một công ty thừa vốn có thể phải trả lãi suất cao và các khoản chi trả cổ tức sẽ ăn mòn lợi nhuận của nó, điều này không bền vững trong thời gian dài.
 • Các công ty cuối cùng trở nên thừa vốn vì bất kỳ lý do nào bao gồm quản lý kém và chi phí khởi động cao hơn.
 • Giảm bớt tình trạng thừa vốn có thể thông qua việc hoàn trả hoặc cơ cấu lại nợ, hoặc thậm chí phá sản.
 • Thừa vốn là đối lập với thiếu vốn, xảy ra khi một công ty không có đủ dòng tiền hoặc tín dụng để tiếp tục hoạt động

Hiểu về việc thừa vốn

Vốn hóa là một thuật ngữ được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp để mô tả tổng số nợ và vốn chủ sở hữu mà một công ty nắm giữ. Như vậy, nó xác định tổng số tiền được đầu tư vào chính công ty. Điều này bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu. Các công ty có thể được cấp vốn dưới mức hoặc được cấp vốn quá mức. Ở đây, chúng tôi tập trung vào vấn đề thứ hai nhưng chúng tôi sẽ xem xét ý nghĩa của việc được cấp vốn thấp hơn một chút.

Được cấp vốn quá mức có nghĩa là vốn phát hành của một công ty vượt quá nhu cầu hoạt động của nó. Gánh nặng nợ nần và các khoản thanh toán lãi vay liên quan mà một pháp nhân thừa vốn có thể gây căng thẳng cho lợi nhuận và làm giảm lượng quỹ giữ lại mà công ty phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc các dự án khác. Việc huy động vốn có thể khó khăn vì cổ phiếu của công ty có thể mất giá trên thị trường. Nhìn chung, việc bị thừa vốn sẽ gây áp lực lên tiềm năng thu nhập của nó.

Có một số lý do tại sao các công ty có thể thấy mình ở một vị trí mà họ bị thừa vốn. Một số nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng thừa vốn bao gồm:

 • Mua lại những tài sản không phù hợp với hoạt động của công ty
 • Mua tài sản giá cao
 • Chi phí khởi động hoặc ban đầu rất cao, có thể xuất hiện dưới dạng tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty
 • Mất hoặc giảm thu nhập do thay đổi điều kiện kinh tế hoặc chính trị
 • Quản lý kém

Các công ty cũng có thể thấy mình có nguy cơ trở nên thừa vốn khi họ quản lý sai hoặc sử dụng không đầy đủ số vốn họ có theo ý của họ.

Một công ty thừa vốn có sẵn một số lựa chọn để khắc phục tình hình. Một số tùy chọn này bao gồm:

 • Giảm tải nợ bằng cách tái cấp vốn hoặc tái cơ cấu nợ
 • Cắt giảm các khoản thanh toán lãi suất bằng cách trả các khoản nợ dài hạn
 • Tiến hành mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư, điều này có thể làm giảm một cách hiệu quả các khoản chi trả cổ tức của công ty

Nếu không có lựa chọn nào trong số này khả thi, công ty có thể muốn tìm cách sáp nhập hoặc được mua lại bởi một tổ chức khác.

Vốn hóa quá mức không chỉ được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp. Nó cũng thường được sử dụng trong ngành bảo hiểm. Khi được sử dụng trong bối cảnh này, nguồn cung của các chính sách có sẵn vượt quá nhu cầu của người tiêu dùng. Tình trạng này tạo ra một thị trường mềm và khiến phí bảo hiểm giảm xuống cho đến khi thị trường ổn định. Các chính sách được mua khi phí bảo hiểm thấp có thể làm giảm lợi nhuận của công ty bảo hiểm.

Cân nhắc đặc biệt

Mặc dù nó có vẻ bất lợi cho một doanh nghiệp, nhưng có một lợi thế là được cấp vốn quá mức. Khi một công ty rơi vào tình huống này, công ty có thể có dư thừa vốn hoặc tiền mặt trên bảng cân đối kế toán của mình. Tiền mặt này có thể kiếm được tỷ suất sinh lợi danh nghĩa (RoR) và tăng tính thanh khoản của công ty.

Vốn dư thừa cũng có nghĩa là công ty được định giá cao hơn và có thể yêu cầu mức giá cao hơn trong trường hợp mua lại hoặc sáp nhập. Vốn bổ sung cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho các khoản chi tiêu vốn, chẳng hạn như các dự án R&D.

Đây là một cách khác để xem xét tình trạng thừa vốn. Khi một công ty tăng vốn vượt quá các giới hạn nhất định, nó có thể trở nên thừa vốn. Một lần nữa, điều này không tốt cho công ty vì giá trị vốn hóa của nó cao hơn giá trị thị trường.

Cấp vốn quá mức so với cấp vốn dưới mức

Ngược lại của việc cấp vốn quá mức là cấp vốn dưới mức. Cũng giống như tình trạng thừa vốn, thiếu vốn không phải là nơi mà bất kỳ công ty nào cũng muốn.

Việc thiếu vốn xảy ra khi một công ty không có đủ dòng tiền cũng như không có khả năng tiếp cận tín dụng mà công ty yêu cầu để tài trợ cho hoạt động của mình. Công ty có thể không phát hành cổ phiếu ra thị trường đại chúng vì công ty không đáp ứng được yêu cầu hoặc do chi phí nộp đơn quá cao.

Về cơ bản, công ty không thể huy động vốn để tự tài trợ cho hoạt động hàng ngày của mình hoặc bất kỳ dự án mở rộng nào. Tình trạng thiếu vốn thường xảy ra nhất ở các công ty có chi phí khởi động cao, nợ quá nhiều và dòng tiền không đủ. Nguồn vốn dưới mức cuối cùng có thể dẫn đến phá sản.

Ví dụ về việc cấp vốn quá mức

Dưới đây là một ví dụ giả định để cho thấy cách hoạt động của việc cấp vốn quá mức. Giả sử rằng công ty xây dựng Công ty ABC kiếm được 200.000 đô la và có tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 20%. Vốn hóa khá là 1.000.000 USD hoặc 200.000 USD ÷ 20%.

Thay vì 1.000.000 đô la, Công ty ABC quyết định sử dụng 1.200.000 đô la làm vốn của mình. Tỷ lệ thu nhập trong trường hợp này trở thành 17% hoặc 200.000 đô la ÷ 1.200.000 đô la x 100. Do nguồn vốn quá lớn, tỷ lệ hoàn vốn đã giảm từ 20% xuống 17%

Overcapitalization hoạt động như thế nào?

Thừa vốn xảy ra khi giá trị nợ và giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty cao hơn giá trị tổng tài sản của công ty đó. Điều này có nghĩa là giá trị thị trường của nó nhỏ hơn giá trị vốn hóa của nó. Các công ty thừa vốn có thể gặp khó khăn trong việc cấp thêm vốn hoặc có thể phải chịu lãi suất cao hơn. Họ cũng có thể phải trả cổ tức nhiều hơn mức họ có thể duy trì trong thời gian dài.

Nguyên nhân nào khiến một công ty trở nên thừa vốn?

Một số yếu tố có thể dẫn đến việc một công ty trở nên thừa vốn. Một công ty có thể trở nên thừa vốn nếu mua tài sản được định giá quá cao hoặc mua tài sản phù hợp với hoạt động của mình. Các lý do khác bao gồm quản lý công ty kém, chi phí khởi động cao hơn dự kiến (thường xuất hiện dưới dạng tài sản trên bảng cân đối kế toán) và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh. Sử dụng vốn thấp cũng có thể dẫn đến tình trạng thừa vốn.

Vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị đô la của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Bạn có thể dễ dàng tính toán con số này bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia