Over-the-Counter Market là gì?

14

Thị trường không cần kê đơn là gì?

Thị trường không kê đơn (OTC) là thị trường phi tập trung, trong đó những người tham gia thị trường giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc các công cụ khác trực tiếp giữa hai bên và không có sàn giao dịch trung tâm hoặc nhà môi giới. Thị trường không kê đơn không có địa điểm thực tế; thay vào đó, giao dịch được thực hiện bằng điện tử. Điều này rất khác với một hệ thống thị trường đấu giá.

Trong thị trường OTC, các đại lý đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bằng cách báo giá tại đó họ sẽ mua và bán chứng khoán, tiền tệ hoặc các sản phẩm tài chính khác. Một giao dịch có thể được thực hiện giữa hai người tham gia trong thị trường OTC mà người khác không biết về giá mà giao dịch đã hoàn thành. Nhìn chung, thị trường OTC thường kém minh bạch hơn các sàn giao dịch và cũng chịu ít quy định hơn. Do đó, tính thanh khoản trên thị trường OTC có thể ở mức cao.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thị trường không kê đơn là thị trường trong đó người tham gia giao dịch trực tiếp giữa hai bên mà không sử dụng sàn giao dịch trung tâm hoặc bên thứ ba khác.
  • Thị trường OTC không có địa điểm thực tế hoặc nhà tạo lập thị trường.
  • Một số sản phẩm được giao dịch phổ biến nhất qua quầy bao gồm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, sản phẩm có cấu trúc và tiền tệ.
1:30

Thị trường không kê đơn

Tìm hiểu thị trường không cần kê đơn

Thị trường OTC chủ yếu được sử dụng để giao dịch trái phiếu, tiền tệ, các sản phẩm phái sinh và các sản phẩm có cấu trúc. Chúng cũng có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu, với các ví dụ như thị trường OTCQX, OTCQB và OTC Pink (trước đây là OTC Bulletin Board và Pink Sheets) trong các nhà môi giới Hoa Kỳ hoạt động trên thị trường OTC của Hoa Kỳ do Bộ tài chính quản lý Cơ quan quản lý ngành (FINRA).

Thanh khoản hạn chế

Đôi khi chứng khoán được mua bán qua quầy thiếu người mua và người bán. Do đó, giá trị của một chứng khoán có thể rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường giao dịch chứng khoán nào. Ngoài ra, nó có khả năng gây nguy hiểm nếu người mua có được một vị trí quan trọng trong một cổ phiếu giao dịch không cần kê đơn nếu họ quyết định bán nó vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Việc thiếu thanh khoản có thể gây khó khăn cho việc bán hàng trong tương lai.

Rủi ro của thị trường không kê đơn

Mặc dù thị trường OTC hoạt động tốt trong thời gian bình thường, có một rủi ro bổ sung, được gọi là rủi ro đối tác, mà một bên trong giao dịch sẽ không trả được nợ trước khi hoàn thành giao dịch hoặc sẽ không thực hiện các khoản thanh toán hiện tại và tương lai theo yêu cầu của họ hợp đồng. Thiếu minh bạch cũng có thể gây ra một vòng luẩn quẩn phát triển trong thời kỳ căng thẳng tài chính, như trường hợp của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu 2007–08.

Chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp và các chứng khoán phái sinh khác như CDO và CMO, vốn chỉ được giao dịch trên thị trường OTC, không thể định giá một cách đáng tin cậy vì thanh khoản hoàn toàn cạn kiệt khi không có người mua. Điều này dẫn đến việc ngày càng có nhiều đại lý rút khỏi chức năng tạo lập thị trường của họ, làm trầm trọng thêm vấn đề thanh khoản và gây ra tình trạng khủng hoảng tín dụng trên toàn thế giới. Trong số các sáng kiến quy định được thực hiện sau cuộc khủng hoảng để giải quyết vấn đề này là việc sử dụng các cơ sở thanh toán bù trừ để xử lý sau thương mại đối với các giao dịch OTC.

Một ví dụ trong thế giới thực

Một nhà quản lý danh mục đầu tư sở hữu khoảng 100.000 cổ phiếu của một loại cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mua bán tự do. Thủ tướng quyết định đã đến lúc bán chứng khoán và hướng dẫn các nhà giao dịch tìm thị trường cho cổ phiếu. Sau khi gọi cho ba nhà tạo lập thị trường, các nhà giao dịch trở lại với tin xấu. Cổ phiếu đã không được giao dịch trong 30 ngày và lần bán cuối cùng là $ 15,75, và thị trường hiện tại là $ 9 đặt mua và $ 27 được chào bán, chỉ có 1.500 cổ phiếu để mua và 7.500 cổ phiếu để bán. Lúc này, PM cần quyết định xem họ muốn bán cổ phiếu và tìm người mua với giá thấp hơn hay đặt lệnh giới hạn ở lần bán cổ phiếu cuối cùng với hy vọng gặp may.

Nguồn tham khảo: investmentopedia