Home Kiến Thức Kinh Tế Học Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) là gì?

Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) là gì?

0

Sàn giao dịch không kê đơn của Ấn Độ (OTCEI) là gì?

Sàn giao dịch không kê đơn của Ấn Độ (OTCEI) là một sàn giao dịch chứng khoán điện tử có trụ sở tại Ấn Độ bao gồm các công ty vừa và nhỏ nhằm tiếp cận thị trường vốn ở nước ngoài, bao gồm các sàn giao dịch điện tử ở Mỹ như NASDAQ. Không có nơi trao đổi trung tâm và tất cả giao dịch diễn ra thông qua các mạng điện tử.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Sàn giao dịch không kê đơn của Ấn Độ (OTCEI) là một sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Ấn Độ bao gồm các công ty vốn hóa vừa và nhỏ.
  • Mục đích của OTCEI là để các công ty nhỏ hơn huy động vốn, điều mà họ không thể thực hiện tại các sàn giao dịch quốc gia do không có khả năng đáp ứng các yêu cầu trao đổi.
  • OTCEI thực hiện các quy tắc vốn hóa cụ thể để phù hợp với các công ty vừa và nhỏ trong khi ngăn các công ty lớn hơn được niêm yết.
  • Những người chơi chính trong OTCEI bao gồm các nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường, người giám sát và đại lý chuyển nhượng.

Tìm hiểu về Sở giao dịch mua bán không cần kê đơn của Ấn Độ (OTCEI)

OTCEI có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ và chỉ hoạt động qua mạng máy tính. Sàn giao dịch được công nhận bởi Đạo luật Quy chế Hợp đồng Chứng khoán của Ấn Độ, có nghĩa là tất cả các cổ phiếu niêm yết trên OTCEI đều được hưởng lợi bình đẳng như các chứng khoán niêm yết khác trên các sàn giao dịch khác ở Ấn Độ.

Sàn giao dịch được thành lập vào năm 1990 để cung cấp cho các nhà đầu tư và các công ty một cách bổ sung để giao dịch và phát hành chứng khoán. Nó chủ yếu phát sinh từ việc các công ty nhỏ ở Ấn Độ gặp khó khăn trong việc huy động vốn thông qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia chính thống vì họ không thể đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để được niêm yết trên đó.

OTCEI có các quy tắc không quá cứng nhắc như các sàn giao dịch quốc gia, cho phép các công ty nhỏ tiếp cận với nguồn vốn mà họ cần để phát triển. Mục tiêu là sau khi phát triển đến một trình độ nhất định và có thể đáp ứng các yêu cầu để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, họ sẽ thực hiện chuyển đổi và bỏ lại OTCEI.

Nhờ những tiến bộ trong công nghệ đã mang lại những cải tiến trong nền tảng giao dịch điện tử, sự khác biệt giữa các sàn giao dịch truyền thống và mạng lưới mua bán qua quầy (OTC) không còn quá lớn, mang lại lợi ích to lớn cho các công ty vừa và nhỏ.

Đặc điểm của Sàn giao dịch mua bán không cần kê đơn của Ấn Độ (OTCEI)

OTCEI có một số tính năng đặc biệt khiến nó trở thành một sàn giao dịch độc nhất ở Ấn Độ cũng như là chất xúc tác tăng trưởng cho các công ty vừa và nhỏ. Sau đây là một số tính năng độc đáo của nó:

  • Hạn chế về Cổ phiếu: Các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch khác sẽ không được niêm yết trên OTCEI và ngược lại, các cổ phiếu được niêm yết trên OTCEI sẽ không được niêm yết trên các sàn giao dịch khác.
  • Yêu cầu về vốn tối thiểu: Yêu cầu đối với vốn cổ phần phát hành tối thiểu là 30 lakh rupee, tương đương khoảng 40.000 đô la.
  • Hạn chế của Công ty Lớn: Các công ty có vốn cổ phần đã phát hành trên 25 crore rupee (3,3 triệu đô la) không được phép niêm yết.
  • Yêu cầu về vốn cơ sở của thành viên: Các thành viên phải duy trì mức vốn cơ sở là 4 lakh rupee ($ 5,277) để tiếp tục được niêm yết trên sàn giao dịch.

Yêu cầu về danh sách không cần kê đơn của Exchange of India (OTCEI)

OTCEI giúp các công ty có quy mô vốn hóa vừa và nhỏ được niêm yết dễ dàng hơn, mặc dù vẫn có một số yêu cầu mà các công ty phải đáp ứng trước khi được phép niêm yết.

Các quy định bao gồm việc nhận được sự tài trợ từ các thành viên của OTCEI và có hai nhà tạo lập thị trường. Ngoài ra, một khi công ty được niêm yết, công ty đó không thể bị hủy niêm yết trong ít nhất ba năm và một tỷ lệ nhất định của vốn cổ phần đã phát hành cần được người quảng bá giữ trong tối thiểu ba năm. Tỷ lệ phần trăm này là 20%.

Giao dịch mua bán qua quầy của Ấn Độ (OTCEI)

Các giao dịch trên OTCEI xoay quanh các đại lý. Các đại lý hoạt động theo một số năng lực, hai năng lực quan trọng nhất là nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường. Là một nhà môi giới, đại lý giao dịch thay mặt cho người mua và người bán. Là một nhà tạo lập thị trường, đại lý phải đảm bảo sự sẵn có của cổ phiếu cho các mục đích giao dịch cũng như đảm bảo rằng giá cả hợp lý thông qua các mức cung và cầu.

Ngoài các đại lý, OTCEI cũng có những người giám sát. Người giám sát, hoặc người định cư, là cá nhân thực hiện vô số các nhiệm vụ quản trị cần thiết để OTCEI hoạt động bình thường. Các nhiệm vụ này bao gồm xác thực và lưu trữ tài liệu cũng như tạo điều kiện cho các giao dịch thanh toán bù trừ hàng ngày.

Cuối cùng, nhóm người chơi cuối cùng bao gồm các công ty đăng ký và đại lý chuyển nhượng, những người chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển nhượng và phân bổ cổ phần diễn ra chính xác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia