Home Kiến Thức Kinh Tế Học Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) là gì?

Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) là gì?

0

Bảng tin không cần kê đơn (OTCBB) là gì?

Bảng thông báo không kê đơn (OTCBB) là một dịch vụ báo giá điện tử do Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) cung cấp cho các thành viên đăng ký dữ liệu thương mại không kê đơn (OTC) đối với chứng khoán Hoa Kỳ. Không giống như các nền tảng OTC khác, OTCBB là một dịch vụ chỉ báo giá. Vào năm 2020, FINRA đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm OTCBB, vì phần lớn giao dịch cổ phiếu OTC diễn ra trên các nền tảng của OTC Markets Group. FINRA chính thức ngừng hoạt động của OTCBB vào ngày 8 tháng 11 năm 2021.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bảng thông báo không kê đơn (OTCBB) là một dịch vụ báo giá theo quy định đối với chứng khoán không kê đơn (OTC) do Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA) cung cấp.
  • Nó cung cấp báo giá cập nhật từng phút, giá bán cuối cùng và thông tin về khối lượng.
  • Tất cả các công ty được liệt kê trên nền tảng phải nộp báo cáo tài chính hiện tại cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc một cơ quan quản lý liên bang có liên quan khác.
  • Chỉ có một số cổ phiếu OTCBB được chọn chuyển từ thị trường OTC sang một sàn giao dịch lớn thành công.
  • Vào năm 2020, FINRA đã quyết định ngừng cung cấp các dịch vụ OTCBB, vì các nền tảng do OTC Markets Group cung cấp đã chiếm phần lớn dữ liệu và giao dịch chứng khoán OTC của Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về Bảng thông báo không cần kê đơn (OTCBB)

OTCBB cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư báo giá cập nhật từng phút, giá bán cuối cùng và thông tin về khối lượng cho các chứng khoán vốn được giao dịch OTC. Tất cả các công ty được liệt kê trên nền tảng này phải nộp báo cáo tài chính hiện tại cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc một cơ quan quản lý liên bang có liên quan khác.

OTCBB được thành lập vào năm 1990 sau khi Đạo luật cải cách cổ phiếu Penny năm 1990 quy định rằng SEC phải phát triển một số loại hệ thống báo giá điện tử cho các cổ phiếu không thể được niêm yết trên một trong những sàn giao dịch lớn. Cổ phiếu giao dịch OTC được giao dịch giữa các cá nhân và các nhà tạo lập thị trường bằng cách sử dụng máy tính và điện thoại.

Cổ phiếu OTC trên OTCBB không thuộc bất kỳ sàn giao dịch lớn nào. Điều này chủ yếu là do cổ phiếu OTC có xu hướng nhỏ và dễ biến động, điều này khiến việc đáp ứng các yêu cầu niêm yết trở nên khó khăn.

Quan trọng hơn từ quan điểm giao dịch, chênh lệch giá mua thường lớn hơn đối với những cổ phiếu này vì chúng thường giao dịch với tần suất ít hơn so với cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch. Chỉ có một số cổ phiếu OTCBB được chọn chuyển từ thị trường OTC sang một sàn giao dịch lớn thành công.

Tờ giấy màu hồng là một công ty tư nhân, trong khi FINRA cung cấp dịch vụ OTCBB.

Cân nhắc đặc biệt

Đối với những công ty nhỏ không thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết để giao dịch chứng khoán của họ trên các sàn giao dịch quốc gia, OTCBB, và các dịch vụ hiện tại của Nhóm Thị trường OTC, đã đưa ra một giải pháp thay thế quan trọng.

Các công ty nhỏ cần tài trợ từ các nhà đầu tư để phát triển, mặc dù tổng giá trị thị trường của họ có thể không bao giờ sánh được với một cổ phiếu vốn hóa trung bình. Đổi lại, các nhà đầu tư bị thu hút bởi lợi nhuận vượt trội vẫn có thể xảy ra trên thị trường OTC vì một số công ty này đã tìm thấy thành công liên tục và lợi nhuận vượt trội.

Mặc dù các công ty này sử dụng thị trường OTC thay cho một trong những sàn giao dịch chính, nhưng các nhà đầu tư cần nhớ rằng OTCBB và Nhóm thị trường OTC không phải là sàn giao dịch thực tế mà là dịch vụ báo giá. Trên thực tế, tất cả các chứng khoán được giao dịch OTC đều được giao dịch bởi một mạng lưới các nhà tạo lập thị trường, những người nhập các báo giá và giao dịch khác nhau thông qua một mạng máy tính an toàn mà chỉ những người đăng ký mới có thể truy cập được.

Loại bỏ bảng tin không cần kê đơn (OTCBB)

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các giao dịch và báo giá cổ phiếu OTC hiện được thực hiện trên các nền tảng của Nhóm Thị trường OTC, bao gồm OTCQX, OTCQB và Thị trường mở màu hồng.

FINRA đã đệ trình một sự thay đổi quy tắc vào năm 2020 với SEC trong đó đưa ra đề xuất của họ về việc ngừng hoạt động của OTCBB, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đặc biệt, OTCQB đã thay thế OTCBB như là thị trường chính để giao dịch chứng khoán OTC. báo cáo cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Vì nó không có tiêu chuẩn tài chính tối thiểu, OTCQB thường bao gồm các công ty cổ phần, cổ phiếu penny và các tổ chức phát hành nước ngoài nhỏ.

OTCBB so với Pink Sheets

OTCBB và tờ màu hồng đều là dịch vụ báo giá cho các cổ phiếu giao dịch OTC. OTCBB được điều hành bởi FINRA, trong khi tờ màu hồng được điều hành bởi một công ty tư nhân. Các tiêu chuẩn niêm yết thường lỏng lẻo hơn đối với các tờ giấy màu hồng. Có nghĩa là, một số cổ phiếu tờ màu hồng có thể không đủ điều kiện để niêm yết trên OTCBB.

Cổ phiếu niêm yết trên OTCBB thường đã được đăng ký với SEC (ngoại trừ những cổ phiếu không bắt buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý). Trong khi đó, các cổ phiếu trên tờ giấy màu hồng có thể không nộp báo cáo thường xuyên và có thể không được niêm yết với SEC. Ngoài OTCBB và tờ màu hồng, còn có các dịch vụ báo giá khác. Cũng có thể mua các cổ phiếu không được niêm yết trực tiếp từ một nhà môi giới.

Việc thiếu các yêu cầu nộp đơn đối với cổ phiếu tờ màu hồng khiến chúng vốn có rủi ro cao hơn.

Bạn đã Giao dịch bằng Cổ phiếu Penny OTCBB như thế nào?

Các cổ phiếu penny không giao dịch trên OTCBB. Cổ phiếu penny giao dịch với giá dưới 1 đô la cho mỗi cổ phiếu nhưng họ giao dịch thông qua một công ty môi giới. OTCBB giúp theo dõi giá cổ phiếu penny nhưng không tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch cổ phiếu penny.

Ứng dụng nào cho phép bạn giao dịch trên OTCBB?

Không có ứng dụng nào cho phép bạn giao dịch trên OTCBB. OTCBB là một dịch vụ báo giá. Các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu thông qua các ứng dụng môi giới được niêm yết giá trên OTCBB.

Cổ phiếu OTC có được giao dịch công khai không?

Cổ phiếu OTC được giao dịch mà không có nhà môi giới hoặc sàn giao dịch trung tâm vì chúng thường quá nhỏ để được niêm yết trên một sàn giao dịch chính thức. Một số cổ phiếu OTC được coi là giao dịch công khai, mặc dù một số công ty trên thị trường OTC là công ty tư nhân.

Những gì đã được liệt kê trên OTCBB?

Chứng khoán được niêm yết trên OTCBB bao gồm những chứng khoán được giao dịch trên thị trường OTC, chẳng hạn như cổ phiếu, chứng quyền, đơn vị và ADR.

Mua Cổ phiếu OTC có An toàn không?

Có hai rủi ro chính khi giao dịch cổ phiếu OTC: thứ nhất là tính thanh khoản kém, do chúng được giao dịch mỏng; và thứ hai là thiếu thông tin đáng tin cậy có sẵn về công ty.

Tôi có thể mua cổ phiếu OTC trên RobinHood không?

Cổ phiếu OTC không có sẵn trên RobinHood, mặc dù ứng dụng giao dịch cho phép giao dịch các cổ phiếu penny nhất định.

Sửa chữa — Tháng 11 Ngày 26, năm 2021: Phiên bản trước của bài viết này đã ghi sai tên công ty cho Nhóm Thị trường OTC.

Nguồn tham khảo: investmentopedia