Over-Limit Fee là gì?

Over-Limit Fee là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Over-Limit Fee

Thông tin về Over-Limit Fee

Tên gọi tiếng Anh Over-Limit Fee
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Over-Limit Fee là gì?
  • Phí vượt quá giới hạn là một khoản phạt được tính cho những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng vi phạm giới hạn tín dụng của họ.
  • Trước đây, các công ty có quyền quyết định mức phí vượt quá giới hạn của họ nhưng bây giờ không thể tính phí cao hơn số tiền đã vượt quá.
  • Việc thông qua Đạo luật về trách nhiệm, trách nhiệm và tiết lộ thông tin thẻ tín dụng (CARD) vào năm 2009 đã đưa ra các luật bảo vệ người tiêu dùng khỏi các khoản phí bất ngờ hoặc cao.
  • Ngày nay, khách hàng cần “chọn” khả năng vượt quá hạn mức tín dụng của họ, trong trường hợp đó, họ có thể bị tính phí vượt quá giới hạn.
  • Kể từ khi Đạo luật CARD được thông qua, các khoản phí vượt quá giới hạn hầu như không còn nữa.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Over-Limit Fee thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here