Outward Direct Investment (ODI) là gì?

Outward Direct Investment (ODI) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Outward Direct Investment (ODI)

Thông tin về Outward Direct Investment (ODI)

Tên gọi tiếng Anh Outward Direct Investment (ODI)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Outward Direct Investment (ODI) là gì?
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Outward Direct Investment (ODI) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here