Home Kiến Thức Kinh Tế Học Outward Arbitrage là gì?

Outward Arbitrage là gì?

0

Kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài là một loại hình chênh lệch giá mà các ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ tham gia, tận dụng sự khác biệt về lãi suất giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Mặc dù hầu như luôn luôn có các ngân hàng lớn tham gia vào hoạt động chênh lệch giá, nhưng những người gửi tiền phi ngân hàng và những người đi vay phi ngân hàng nhỏ hơn cũng tham gia vào hoạt động này, sử dụng ít vốn hơn nhiều.

Kinh doanh chênh lệch giá ra nước ngoài xảy ra khi lãi suất ở Hoa Kỳ thấp hơn ở nước ngoài, và các ngân hàng sẽ vay ở Hoa Kỳ với lãi suất thấp, sau đó cho vay số tiền đó ở nước ngoài với tỷ lệ cao hơn, bỏ túi phần chênh lệch làm lợi nhuận.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài là một loại hình thức kinh doanh chênh lệch giá trong đó các ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ tham gia để tận dụng sự chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và các nước khác.
  • Kinh doanh chênh lệch giá ra nước ngoài xảy ra khi lãi suất ở Hoa Kỳ thấp hơn ở nước ngoài, vì vậy các ngân hàng đi vay ở Hoa Kỳ với lãi suất thấp, sau đó cho vay ở nước ngoài với lãi suất cao hơn, thu lợi từ khoản chênh lệch.
  • Arbitrage trong nước thì ngược lại, và xảy ra khi tỷ giá trong nước cao hơn tỷ giá ở nước ngoài.
  • Kinh doanh chênh lệch giá ra nước ngoài là một cụm từ được đặt ra vào giữa thế kỷ 20, do nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài khoản tiết kiệm ở nước ngoài có mệnh giá bằng đô la Mỹ.
  • Kinh doanh chênh lệch giá xảy ra khi có những biến động nhỏ hoặc chênh lệch về lãi suất.

Cách hoạt động của chuyên gia đăng ký kinh doanh ngoại lai

Kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài là một khái niệm chính trong tài chính hiện đại. Lý thuyết tài chính hiện đại dựa trên ý tưởng rằng chênh lệch giá thuần túy, một hệ thống theo đó một nhà đầu tư hoặc công ty có thể tận dụng chênh lệch giá để kiếm tiền mà không bị thất bại, không thực sự xảy ra trong thời gian dài.

Tài chính học thuật gợi ý rằng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thực sự sẽ biến mất gần như ngay lập tức khi các nhà đầu tư tham gia thị trường đó và cạnh tranh vì những lợi nhuận dễ dàng này. Nhưng thế giới thực không phải lúc nào cũng tuân theo mô hình của các nhà kinh tế học, và một số cơ hội kinh doanh chênh lệch giá xảy ra trên thị trường thực tế, do kết quả của sự cạnh tranh không hoàn hảo.

Ví dụ, không dễ dàng cho bất kỳ ngân hàng nào mở rộng quy mô đến mức có thể tận dụng sự khác biệt xuyên biên giới về lãi suất, do các quy định và thị trường không hoàn hảo cho các dịch vụ tài chính. Sự thiếu cạnh tranh này làm cho các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài vẫn tồn tại đối với những ngân hàng đã sẵn sàng tận dụng các tài sản quan trọng vào những gì họ coi là giao dịch chênh lệch giá có lợi nhuận.

Giao dịch chênh lệch giá ra bên ngoài và Thị trường Eurodollar

Kinh doanh chênh lệch giá ra nước ngoài là một cụm từ được đặt ra vào giữa thế kỷ 20, do nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài khoản tiết kiệm ở nước ngoài có mệnh giá bằng đô la Mỹ. Các khoản tiền gửi tiết kiệm này được gọi là eurodollars vì tất cả các tài khoản nước ngoài bằng đô la vào thời điểm đó đều được đặt ở châu Âu.

Tuy nhiên, ngày nay, eurodollars có thể được mua ở nhiều quốc gia trên thế giới ngoài Châu Âu. Thị trường eurodollar bùng nổ sau năm 1974, khi Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát vốn cản trở hoạt động cho vay xuyên biên giới. Kể từ thời điểm đó, thị trường eurodollar đã trở thành một nguồn tài trợ và lợi nhuận quan trọng cho các ngân hàng Hoa Kỳ.

Do thiếu các yêu cầu đối với đồng euro, việc có một nguồn cung lớn có thể cực kỳ có giá trị trong thị trường chênh lệch giá ra bên ngoài, đặc biệt là khi các tài sản có đòn bẩy truyền thống như CD có tính thanh khoản thấp. Các ngân hàng cũng có thể tham gia vào thị trường đồng euro để vay vốn để tham gia vào chênh lệch giá ra nước ngoài nếu các yêu cầu dự trữ hoặc lãi suất được mong muốn hơn trên thị trường đồng euro so với các nguồn tài trợ trong nước.

Một ví dụ về kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài

Giả sử rằng một ngân hàng lớn của Mỹ muốn kiếm tiền thông qua chênh lệch giá ra nước ngoài. Cũng giả sử rằng lãi suất sắp tới đối với chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn một năm ở Hoa Kỳ là 2%, trong khi chứng chỉ tiền gửi bằng đô la đang trả 3% ở Pháp.

Ngân hàng lớn của Mỹ có thể quyết định kiếm tiền bằng cách chấp nhận chứng chỉ tiền gửi tại Hoa Kỳ, sau đó lấy tiền thu được để phát hành các khoản vay ở Pháp với tỷ lệ cao hơn. Kinh doanh chênh lệch giá hướng nội có thể xảy ra khi tình hình đảo ngược và lãi suất ở Hoa Kỳ cao hơn ở nước ngoài.

Kinh doanh chênh lệch giá ra bên ngoài so với Chuyên gia kinh doanh chênh lệch hướng nội

Kinh doanh chênh lệch giá hướng ngoại về cơ bản khác với chênh lệch giá hướng nội. Kinh doanh chênh lệch giá hướng nội có thể được coi là mặt đối lập của kinh doanh chênh lệch giá hướng ngoại. Khi tỷ giá cao hơn tồn tại ở nước ngoài, một ngân hàng sẽ tham gia vào hoạt động chênh lệch giá ra nước ngoài. Khi tỷ giá trong nước cao hơn, một ngân hàng sau đó sẽ vay tiền từ thị trường quốc tế, gửi tiền trong nước để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá.

Các ngân hàng sẽ tham gia vào cả chênh lệch giá hướng ngoại và hướng nội dựa trên môi trường tài chính và khả năng thu lợi nhuận với rủi ro cực kỳ thấp.

Do mức độ chấp nhận rủi ro gần như bằng không khi xem xét kinh doanh chênh lệch giá hướng nội, chứng chỉ tiền gửi (CD) thường là phương thức chuyển tiền được ưa chuộng. CD, mặc dù có lãi suất thấp khi so sánh với các phương tiện đầu tư khác, là một số khoản đầu tư an toàn nhất để thực hiện. Khi các ngân hàng tham gia vào kinh doanh chênh lệch giá, họ đang làm như vậy với số tiền đáng kể. Do đó, sự thèm ăn đối với rủi ro là cực kỳ thấp.

Kinh doanh chênh lệch lãi suất được bảo hiểm là gì?

Chênh lệch lãi suất được bảo hiểm là khi một người nào đó tham gia vào chênh lệch giá mua một hợp đồng tiền tệ kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái. Do mua hợp đồng kỳ hạn để bù đắp rủi ro, lợi ích tài chính của các giao dịch chênh lệch lãi suất được bảo hiểm có xu hướng thấp hơn so với giao dịch chênh lệch giá hoàn toàn. Phong cách giao dịch này thường yêu cầu khối lượng giao dịch cao để có lợi nhuận rõ rệt.

Giao dịch chênh lệch giá là gì?

Giao dịch chênh lệch giá là khi một người nào đó mua và bán một sản phẩm đồng thời, thường là ở các thị trường riêng biệt, để thu lợi từ sự chênh lệch giá về giá của tài sản đó. Các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thường không tồn tại lâu sau khi chúng được phát hiện do phương pháp đảm bảo lợi nhuận khá ít rủi ro của họ. Giao dịch chênh lệch giá thường được thực hiện với cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa.

Kinh doanh chênh lệch giá liên quan đến lãi suất như thế nào?

Giao dịch chênh lệch giá có thể được ràng buộc trực tiếp với lãi suất. Ví dụ, nếu Đầu tư A có lãi suất 3% và Đầu tư B có lãi suất 4%, thì người tham gia vào giao dịch chênh lệch giá mua A và bán B, bỏ túi khoản chênh lệch 1%. Vì lãi suất ở trạng thái thay đổi liên tục, các nhà giao dịch luôn tìm kiếm sự chênh lệch lãi suất để tận dụng thông qua chênh lệch giá.

Rủi ro trong giao dịch chênh lệch giá là gì?

Một trong những rủi ro đáng kể nhất khi tham gia vào các giao dịch chênh lệch giá là sự biến động của giá tài sản. Lãi suất có thể thay đổi và mặc dù tỷ lệ phần trăm thay đổi có thể là nhỏ, nhưng các giao dịch chênh lệch giá thường có đòn bẩy cao và việc tiếp xúc với một sự kiện như vậy có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Nếu không có người mua sẵn sàng, đó là một vấn đề khác, vì ai đó cần mua tài sản để bán nếu nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận.

Nguồn tham khảo: investmentopedia