Home Kiến Thức Kinh Tế Học Outstanding Check là gì?

Outstanding Check là gì?

0

Séc chưa thanh toán là gì?

Séc chưa thanh toán là một khoản thanh toán bằng séc được viết bởi một người nào đó nhưng chưa được chuyển tiền mặt hoặc ký gửi bởi người thụ hưởng. Người trả tiền là thực thể viết séc, trong khi người nhận tiền là cá nhân hoặc tổ chức mà séc được viết cho họ. Séc chưa thanh toán cũng đề cập đến séc đã được xuất trình cho ngân hàng nhưng vẫn đang trong chu kỳ thanh toán bù trừ của ngân hàng.

Một séc chưa thanh toán thể hiện trách nhiệm pháp lý đối với người thanh toán. Người thanh toán phải đảm bảo giữ đủ tiền trong tài khoản để trang trải số tiền của séc chưa thanh toán cho đến khi nó được chuyển thành tiền mặt, có thể mất vài tuần hoặc đôi khi thậm chí vài tháng.

Séc tồn đọng trong một thời gian dài được gọi là séc cũ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Séc chưa thanh toán là một công cụ tài chính chưa được người nhận ký gửi hoặc chuyển tiền mặt.
  • Một séc chưa thanh toán vẫn là trách nhiệm pháp lý đối với người thanh toán đã phát hành séc.
  • Séc vẫn còn tồn đọng trong thời gian dài có nguy cơ bị vô hiệu.

Cách thức hoạt động của séc nổi bật

Một trong những cách thanh toán cho một giao dịch là bằng séc. Séc là một công cụ tài chính cho phép ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của người trả tiền sang tài khoản của người thụ hưởng. Khi người thụ hưởng gửi séc tại một ngân hàng, séc yêu cầu chuyển tiền từ ngân hàng của người trả tiền, từ đó rút số tiền từ tài khoản của người trả tiền và chuyển đến ngân hàng của người thụ hưởng. Khi ngân hàng nhận được đầy đủ số tiền được yêu cầu, ngân hàng sẽ gửi số tiền đó vào tài khoản của người nhận tiền.

Séc trở nên chưa thanh toán khi người nhận thanh toán không rút tiền mặt hoặc ký quỹ vào séc. Điều này có nghĩa là nó không xóa tài khoản ngân hàng của người thanh toán và không xuất hiện trên bảng sao kê vào cuối tháng. Vì séc chưa thanh toán, điều này có nghĩa là nó vẫn phải chịu trách nhiệm đối với người thanh toán. Khi người nhận thanh toán gửi séc, séc sẽ được đối chiếu với hồ sơ của người thanh toán.

Những tấm séc còn tồn đọng trong thời gian dài không thể được quy đổi thành tiền mặt vì chúng trở nên vô hiệu. Một số séc trở nên cũ nếu được ghi ngày sau 60 hoặc 90 ngày, trong khi những séc khác trở nên vô hiệu sau sáu tháng.

Các séc chưa thanh toán vẫn tồn tại như vậy trong một thời gian dài được gọi là séc cũ.

Rủi ro và Kiểm tra tồn đọng

Nếu người nhận thanh toán không gửi séc ngay lập tức, séc đó sẽ trở thành séc chưa thanh toán. Điều này có nghĩa là số dư vẫn còn trong tài khoản của người thanh toán. Nếu người thanh toán không theo dõi tài khoản của mình, anh ta có thể không nhận ra séc chưa được chuyển thành tiền mặt. Điều này có thể đưa ra quan điểm sai lầm rằng có nhiều tiền trong tài khoản hơn số tiền nên có. Nếu người trả tiền chi tiêu một số hoặc tất cả số tiền đáng lẽ phải được giữ lại để dự trữ để trang trải cho séc và sau đó séc được cho biết sau đó sẽ bị xóa, tài khoản sẽ chuyển sang màu đỏ. Khi điều này xảy ra, người thanh toán sẽ bị ngân hàng tính phí thấu chi hoặc phí không đủ tiền (NSF), trừ khi tài khoản có biện pháp bảo vệ thấu chi.

Làm thế nào để tránh séc chưa thanh toán

Séc chưa thanh toán đã quên là một nguồn thấu chi ngân hàng phổ biến. Một cách để tránh điều này xảy ra là duy trì một sổ séc cân đối. Điều này có thể giúp ngăn chặn bất kỳ NSF không cần thiết nào nếu người nhận thanh toán quyết định chuyển séc vào một ngày sau đó.

Bạn cũng có thể gọi điện hoặc viết thư để nhắc người nhận thanh toán rằng séc chưa thanh toán. Điều này có thể khuyến khích họ đặt cọc hoặc chuyển tiền mặt bằng séc. Nếu họ chưa nhận được thanh toán, điều này có thể thúc đẩy họ thông báo cho bạn để phát hành lại séc.

Với hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên điện tử hóa, một cách khác để tránh viết séc và quên séc là sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến của tài khoản séc. Điều này sẽ cung cấp thông tin theo thời gian thực về tổng số đô la của séc chưa thanh toán và tổng số dư đô la có trong tài khoản.

Kiểm tra Doanh nghiệp Nổi bật

Khi một doanh nghiệp viết séc, nó sẽ khấu trừ số tiền từ tài khoản tiền mặt trên sổ cái thích hợp. Nếu tiền chưa được người nhận thanh toán rút hoặc chuyển tiền mặt, tài khoản ngân hàng của công ty sẽ bị phóng đại và có số dư lớn hơn so với bút toán sổ cái. Để đối chiếu báo cáo ngân hàng sao cho tài khoản tiền mặt của công ty trong báo cáo tài chính nhất quán với tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, công ty phải điều chỉnh “số dư mỗi ngân hàng”, tức là số dư tiền mặt cuối kỳ trên bảng sao kê ngân hàng.

Vì các doanh nghiệp phải tuân theo luật tài sản vô thừa nhận, nên bất kỳ séc nào tồn đọng trong một thời gian dài đều phải được nộp cho nhà nước như tài sản vô thừa nhận.

Nguồn tham khảo: investmentopedia