Outright Futures Position là gì?

37

Vị trí Hợp đồng Tương lai Outright là gì?

Vị thế giao sau hoàn toàn là giao dịch hợp đồng tương lai không có giá trị được thực hiện tự nó và không phải là một phần của giao dịch lớn hơn hoặc phức tạp hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Vị thế giao dịch tương lai hoàn toàn là vị trí đặt cược theo hướng duy nhất trên hợp đồng tương lai và không phải là một phần của chiến lược lớn hơn hoặc phức tạp hơn.
  • Vị thế giao dịch hoàn toàn khiến nhà giao dịch gặp rủi ro lớn hơn so với vị thế phòng ngừa rủi ro, mặc dù vị thế giao dịch hoàn toàn có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn về mặt lý thuyết.
  • Nếu một vị trí phòng hộ hoặc bù trừ được thêm vào một vị trí giao dịch hoàn toàn, thì đó không còn là một vị trí hoàn toàn, mà là một vị trí được bảo hiểm rủi ro hoặc một phần.

Tìm hiểu các vị trí hợp đồng tương lai chắc chắn

Vị thế giao dịch tương lai hoàn toàn là một giao dịch mua bán dài hoặc ngắn hạn không được bảo vệ khỏi rủi ro thị trường. Cả lợi nhuận tiềm ẩn và rủi ro tiềm ẩn đối với các vị thế giao dịch hoàn toàn lớn hơn so với các vị trí được bảo hiểm hoặc phòng ngừa rủi ro theo một cách nào đó. Vị thế giao dịch hoàn toàn là một vị thế tự nó đứng và không phải là một phần của một giao dịch lớn hơn hoặc phức tạp hơn. Lợi nhuận được tạo ra từ một vị thế giao dịch tương lai hoàn toàn dài nếu giá tăng sau khi mua hoặc từ một giao dịch bán khống nếu giá giảm sau khi bắt đầu giao dịch bán.

Vị thế giao dịch hoàn toàn là một khoản đặt cược dài hoặc ngắn thuần túy vào hướng của hợp đồng tương lai. Bảo hiểm rủi ro hoặc bù trừ vị trí đó bằng một vị trí khác có nghĩa là nó không còn là một vị trí hoàn toàn.

Hợp đồng tương lai toàn phần còn được gọi là hợp đồng tương lai trần vì chúng khiến nhà đầu tư tiếp xúc với những biến động của thị trường. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư có thể chọn mua một tùy chọn bù trừ bảo vệ, một vị thế bù trừ trong chứng khoán cơ bản của hợp đồng tương lai hoặc một vị trí đối lập trên thị trường liên quan. Phòng ngừa rủi ro hoặc bù đắp rủi ro có nghĩa là nó không còn là một vị thế tương lai hoàn toàn.

Vị thế giao dịch tương lai hoàn toàn có rủi ro vì không có biện pháp bảo vệ nào chống lại một động thái bất lợi. Hầu hết các nhà giao dịch không coi việc giao dịch các hợp đồng tương lai thanh khoản là quá rủi ro, đặc biệt là vì trong hầu hết các trường hợp, rất dễ dàng để che đậy hoặc bán lại vị thế cho thị trường. Hầu hết các vị thế đầu cơ trên thị trường kỳ hạn là các vị thế giao dịch hoàn toàn.

Tuy nhiên, một thị trường suy giảm đối với một nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua trong hợp đồng tương lai vẫn có khả năng gây ra những khoản lỗ đáng kể. Trong trường hợp này, nắm giữ quyền chọn bán đối với vị thế tương lai dài hạn có thể giới hạn khoản lỗ ở mức có thể quản lý được. Tiềm năng lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ bị giảm bởi phí bảo hiểm hoặc chi phí của quyền chọn. Hãy coi nó là một chính sách bảo hiểm mà nhà giao dịch hy vọng sẽ không sử dụng.

Các nhà giao dịch bán khống hợp đồng tương lai mà không có phòng hộ đối mặt với rủi ro lớn hơn vì tiềm năng tăng giá đối với hầu hết các thị trường giao sau về mặt lý thuyết là không giới hạn. Trong trường hợp này, sở hữu một lệnh gọi trên hợp đồng tương lai cơ bản sẽ hạn chế rủi ro đó.

Một thay thế khác cho vị thế hợp đồng tương lai hoàn toàn mà đôi khi có thể mang lại ít rủi ro hơn là thực hiện một vị trí trong giao dịch chênh lệch giá dọc. Điều này giới hạn cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro thua lỗ, và nó sẽ là một lựa chọn tốt cho một nhà giao dịch chỉ mong đợi một động thái hạn chế đối với chứng khoán hoặc hàng hóa cơ bản.

Trong khi tất cả các rủi ro giới hạn ở trên, chúng cũng có xu hướng hạn chế hoặc giảm lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch đầu cơ thích các vị thế hợp đồng tương lai hoàn toàn vì tính đơn giản của chúng (một vị trí) và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch được đúng thời điểm và tận dụng lợi thế của việc di chuyển giá tiếp theo.

Ví dụ về vị trí hợp đồng tương lai gần đúng

Giả sử một nhà giao dịch tin rằng S&P 500 sẽ tăng trong vài tháng tới. Hiện đang là tháng 7, vì vậy nhà giao dịch mua hợp đồng tháng 12 của E-Mini S&P 500 được niêm yết trên Chicago Mercantile Exchange (CME) với ký hiệu ES.

Nhà giao dịch sử dụng lệnh giới hạn để vào một vị trí ở mức $ 4321, mua một hợp đồng. Hợp đồng tương lai cụ thể này di chuyển theo 0,25 gia số, với bốn gia số – được gọi là tích tắc – cho mỗi điểm. Mỗi lần đánh dấu có giá trị lãi hoặc lỗ 12,50 đô la và mỗi điểm trị giá 50 đô la (4 x 12,50 đô la).

Vị thế này là một đặt cược định hướng thuần túy vào việc giá của hợp đồng tương lai tăng lên. Nhà giao dịch không thực hiện bất kỳ vị trí nào khác để bù đắp rủi ro hoặc tăng lợi nhuận liên quan đến vị trí đó. Do đó, đây là một vị thế tương lai hoàn toàn.

Giả sử rằng trong một tháng, giá của hợp đồng là $ 4351. Nhà giao dịch tăng 30 điểm hoặc 1500 đô la (50 đô la x 30 điểm), ít tiền hoa hồng hơn. Sau đó, giá giảm xuống còn 4311 đô la. Nhà giao dịch giảm mười điểm, hoặc $ 500 ($ 50 x 10 điểm).

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.

Nguồn tham khảo: investmentopedia