Outright Futures Position là gì?

Outright Futures Position là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Outright Futures Position

Thông tin về Outright Futures Position

Tên gọi tiếng Anh Outright Futures Position
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Outright Futures Position là gì?
  • Vị thế giao dịch tương lai hoàn toàn là một vị trí đặt cược theo hướng duy nhất trên hợp đồng tương lai và không phải là một phần của chiến lược lớn hơn hoặc phức tạp hơn.
  • Vị thế giao dịch hoàn toàn khiến nhà giao dịch gặp rủi ro lớn hơn so với vị thế phòng ngừa rủi ro, mặc dù vị thế giao dịch hoàn toàn có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn về mặt lý thuyết.
  • Nếu một vị trí phòng hộ hoặc bù trừ được thêm vào một vị trí hoàn toàn, thì đó không còn là một vị trí hoàn toàn, mà là một vị trí được bảo vệ rủi ro hoặc một phần.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Outright Futures Position thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here