Outperform là gì?

25

Điều gì có nghĩa là tốt hơn?

Trong các phương tiện truyền thông tin tức tài chính, hiệu quả hoạt động thường được sử dụng như một đánh giá được đưa ra bởi các nhà phân tích, những người đã công khai nghiên cứu và khuyến nghị chứng khoán. Nếu họ thay đổi xếp hạng của họ đối với một chứng khoán cụ thể thành “tốt hơn” từ “hoạt động thị trường” hoặc thậm chí “kém hiệu quả”, thì có điều gì đó đã thay đổi trong các phân tích của họ khiến họ tin rằng chứng khoán đó sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn, trong tương lai gần, so với chính các chỉ số thị trường.

Một cách sử dụng phổ biến khác của thuật ngữ này là mô tả lợi nhuận của một khoản đầu tư so với một khoản đầu tư khác như thế nào. Giữa hai lựa chọn đầu tư, lựa chọn nào có lợi nhuận tốt hơn được cho là tốt hơn lựa chọn đầu tư kia. Điều này thường được áp dụng nhất để so sánh giữa một khoản đầu tư và thị trường nói chung. Các chuyên gia đầu tư hầu như luôn so sánh lợi nhuận đầu tư với chỉ số chuẩn, chẳng hạn như chỉ số S&P 500, vì vậy thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ liệu một khoản đầu tư cụ thể có vượt trội hơn chỉ số S&P 500 hay không.

1:05

Vượt trội

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khả năng tốt hơn thường được sử dụng như một đánh giá của nhà phân tích.
  • Trên thang điểm 1 (tốt nhất) và 5 (kém nhất), mức tốt nhất có thể là 2.
  • Một cách sử dụng khác của thuật ngữ này chỉ đơn giản là so sánh hiệu suất giữa hai chứng khoán: chứng khoán tốt hơn của chứng khoán kia tốt hơn chứng khoán kia.
  • Các công ty thường hoạt động tốt hơn các công ty cùng ngành khi họ quản lý các nỗ lực sản xuất và tiếp thị hiệu quả hơn.

Điều gì làm cho một công ty hoạt động tốt hơn?

Chỉ số bao gồm các chứng khoán từ cùng ngành hoặc của các công ty có quy mô tương tự về giá trị vốn hóa thị trường. Bất kỳ yếu tố nào giúp một công ty tạo ra nhiều doanh thu hơn và nhiều lợi nhuận hơn so với các công ty cùng ngành trong một nhóm ngành sẽ thấy giá cổ phiếu của công ty tăng nhanh hơn. Sự đánh giá vượt trội này có thể xảy ra vì nhiều lý do: quyết định quản lý xuất sắc, sở thích thị trường, kết nối mạng hoặc thậm chí là do may mắn.

Bất kỳ quyết định nào của ban quản lý cấp cao giúp công ty tăng trưởng doanh thu và thu nhập nhanh hơn đối thủ cạnh tranh đều được đánh dấu là dấu hiệu xuất sắc. Những đặc điểm này giúp công ty xây dựng danh tiếng vì có nhiều khả năng đưa một sản phẩm mới ra thị trường một cách nhanh chóng và chiếm được nhiều thị phần hơn. Các nhà phân tích xác định những điều kiện này và sử dụng chúng để dự báo sự tăng giá đối với các công ty hoạt động tốt.

Ví dụ: nếu một quỹ đầu tư sử dụng Chỉ số Standard & Poor’s 500 làm điểm chuẩn và nếu người quản lý danh mục đầu tư của quỹ đó phân tích các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường tương tự như các chứng khoán trong chỉ số và dự báo rằng 15 cổ phiếu cụ thể sẽ tạo ra tỷ lệ cao hơn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) so với mức trung bình của chỉ số. Dựa trên phân tích này, quỹ tương hỗ tăng lượng nắm giữ của mình trong 15 cổ phiếu dự kiến sẽ tăng trưởng tốt hơn chỉ số.

Ví dụ về Xếp hạng của nhà phân tích

Xếp hạng là ý kiến của nhà phân tích về tỷ suất sinh lợi đối với cổ phiếu của một công ty cụ thể, bao gồm mức tăng giá của cổ phiếu và cổ tức được trả cho cổ đông. Ngành công nghiệp đầu tư không có một phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng bởi tất cả các nhà phân tích để xếp hạng cổ phiếu. Xếp hạng cao hơn có nghĩa là giá của cổ phiếu sẽ tốt hơn các công ty tương tự trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc sử dụng phổ biến nhất của hoạt động tốt là cho xếp hạng cao hơn mức trung lập hoặc xếp hạng nắm giữ và dưới mức xếp hạng mua mạnh. Khả quan hơn có nghĩa là công ty sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận tốt hơn các công ty tương tự, nhưng cổ phiếu có thể không phải là hoạt động tốt nhất trong chỉ số. Hiệu suất của nhà phân tích được đánh giá dựa trên cách cổ phiếu thực sự hoạt động sau khi xếp hạng được ấn định.

Cách người quản lý danh mục đầu tư được xếp hạng

Nếu một nhà quản lý danh mục đầu tư liên tục chọn những cổ phiếu tốt hơn điểm chuẩn, quỹ đầu tư mà họ làm việc sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn và những người trong giới truyền thông tài chính sẽ chú ý đến. Các nhà quản lý tiền tệ được xếp hạng dựa trên tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư và mức lợi nhuận đó so với điểm chuẩn.

Các trang web tài chính như Morningstar phân nhóm quỹ theo điểm chuẩn và xếp hạng mọi quỹ theo thứ tự hoạt động của nó so với chỉ số. Các trang web tài chính cũng so sánh lợi nhuận do quỹ tạo ra với sự biến động của danh mục đầu tư theo thời gian.

Nguồn tham khảo: investmentopedia