Home Kiến Thức Kinh Tế Học Other Current Assets (OCA) là gì?

Other Current Assets (OCA) là gì?

0

Tài sản lưu động khác (OCA) là gì?

Tài sản lưu động khác (OCA) là một loại tài sản có giá trị mà công ty sở hữu, hưởng lợi hoặc sử dụng để tạo ra thu nhập có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Chúng được gọi là “khác” vì chúng không phổ biến hoặc không đáng kể, không giống như các khoản mục tài sản lưu động điển hình như tiền mặt, chứng khoán, các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước.

Tài khoản OCA được liệt kê trên bảng cân đối kế toán và là một bộ phận cấu thành tổng tài sản của một công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài sản lưu động khác là tài sản lưu động có đặc điểm là không phổ biến hoặc không đáng kể.
  • Chúng được liệt kê trên bảng cân đối kế toán cùng với các tài sản khác và có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
  • Bởi vì những tài sản này hiếm khi được ghi nhận hoặc không đáng kể, số dư ròng trong tài khoản OCA thường khá nhỏ.

Tìm hiểu các tài sản ngắn hạn khác (OCA)

Tài sản được chia nhỏ trên bảng cân đối kế toán là tài sản cố định hoặc tài sản lưu động. Tài sản cố định thường là những phần tài sản hữu hình dài hạn, chẳng hạn như tòa nhà, thiết bị máy tính, đất đai và máy móc, mà một công ty sở hữu và sử dụng trong hoạt động của mình để tạo ra thu nhập. Chúng có thời hạn sử dụng kéo dài hơn một năm và không ở dạng lỏng.

Mặt khác, tài sản lưu động là tất cả các tài sản của một công ty dự kiến sẽ được bán, tiêu thụ, sử dụng một cách thuận tiện hoặc cạn kiệt thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường. Chúng có thể dễ dàng được thanh lý thành tiền mặt, thường là trong vòng một năm, và được xem xét khi tính toán khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty. Ví dụ về tài sản lưu động bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền (CCE), chứng khoán bán được, các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước.

Các tài sản lưu động không phổ biến sẽ không thuộc một trong các loại xác định được liệt kê ở trên. Thay vào đó, những nội dung này sẽ được gộp lại với nhau thành một danh mục chung “khác” và được ghi nhận là tài sản lưu động khác (OCA) trên bảng cân đối kế toán.

Đôi khi, các tình huống xảy ra một lần, được giải thích trong hồ sơ 10-K của một công ty, sẽ dẫn đến việc ghi nhận các tài sản lưu động khác (OCA). Bởi vì những tài sản này hiếm khi được ghi nhận hoặc không đáng kể, số dư ròng trong tài khoản OCA thường khá nhỏ. Ví dụ về các tài sản lưu động khác (OCA) bao gồm:

  • Các khoản tạm ứng trả cho nhân viên hoặc nhà cung cấp
  • Một phần tài sản đang được chuẩn bị để bán
  • Tiền mặt hoặc đầu tư bị hạn chế
  • Giá trị hoàn lại tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Ví dụ trong thế giới thực về các tài sản hiện tại khác (OCA)

Hình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, Microsoft Corp. (MSFT) đã ghi nhận tổng tài sản là 263,28 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán của mình. Trong tổng số này, 61% là do tài sản lưu động. Như bạn có thể thấy trong bảng trên, tài sản lưu động khác (OCA) chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản lưu động 159,89 tỷ đô la. Họ được niêm yết ở mức 7,05 tỷ đô la, có nghĩa là họ chỉ chiếm 4% tài sản thanh khoản của công ty.

Cân nhắc đặc biệt

Microsoft đã không cung cấp phân tích rõ ràng hơn về các tài sản hiện tại khác của mình (OCA) trong các báo cáo 10-Q và 10-K mới nhất của mình. Bởi vì chúng đại diện cho một nguồn thanh khoản hạn chế của một công ty và có thể không có tác động đáng kể đến tình hình tài chính chung của doanh nghiệp, nên việc không bổ sung thêm thông tin chi tiết về chúng là điều phổ biến.

Khi các tài sản lưu động khác (OCA) được thảo luận, thông tin sẽ được cung cấp trong phần chú thích của báo cáo tài chính. Có thể cần giải thích, ví dụ, khi có sự thay đổi đáng chú ý trong các tài sản lưu động khác (OCA) từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo.

Các tài sản lưu động khác (OCA) dự kiến sẽ được xử lý trong vòng một năm hoặc chuyển sang dạng khác. Do đó, giá trị của các tài sản lưu động khác của công ty (OCA) có thể thay đổi rất nhiều giữa các năm, tùy thuộc vào tình hình hoạt động của công ty và cách thức chi tiêu tiền của công ty.

Sẽ rất hữu ích khi xác định mức độ quan trọng của những tài sản này, vì chúng có thể làm sai lệch tính thanh khoản của công ty.

Nếu các khoản tiền trong OCA tăng lên đến mức trọng yếu, nó có thể bao gồm một hoặc nhiều tài sản cần được phân loại lại thành một hoặc nhiều tài khoản tài sản vãng lai chính được xác định. Trên thực tế, khi các khoản tiền trong OCA tăng đến mức đáng kể, tài khoản trở nên đủ quan trọng để được liệt kê riêng và được thêm vào một trong các tài khoản vãng lai chính trên bảng cân đối kế toán. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc cho bất kỳ ai xem xét bảng cân đối kế toán của công ty vì bản chất của các khoản mục được ghi chép sẽ được hiểu rõ hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia