Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA) là gì?

Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA)

Thông tin về Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA)

Tên gọi tiếng Anh Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA) là gì?
  • Thường được chấp nhận nguyên tắc kế toán (GAAP) là một phương pháp tạo báo cáo tài chính dựa trên các nguyên tắc được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán tài chính (FASB); các công ty đại chúng của Hoa Kỳ phải tuân theo GAAP.
  • Cơ sở Kế toán Toàn diện Khác (OCBOA) là một giao thức kế toán không phải GAAP được sử dụng để tạo báo cáo tài chính.
  • Các ví dụ của OCBAOA bao gồm cơ sở kế toán thuế thu nhập, cơ sở kế toán tiền mặt và cơ sở kế toán tiền mặt đã sửa đổi.
  • Các câu lệnh được lập theo OCBOA dễ phân tích hơn so với các câu lệnh được tạo theo GAAP; chúng cũng thường tốn ít chi phí hơn để chuẩn bị.
  • OCBOA không yêu cầu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, so với GAAP và được coi là có các thông tin tiết lộ không đầy đủ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here