OTCQB là gì?

19

OTCQB là gì?

OTCQB, còn được gọi là “Thị trường mạo hiểm”, là cấp trung bình của thị trường mua bán không cần kê đơn (OTC) cho chứng khoán Hoa Kỳ. Nó được thành lập vào năm 2010 và chủ yếu bao gồm các công ty Hoa Kỳ và quốc tế giai đoạn đầu và đang phát triển chưa đủ điều kiện tham gia OTCQX nhưng không mang tính đầu cơ như Pink Sheets cấp thấp nhất.

OTCQB đã thay thế Bảng tin OTC do Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) điều hành (OTCBB) làm thị trường chính để giao dịch chứng khoán OTC theo báo cáo của cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Vì nó không có tiêu chuẩn tài chính tối thiểu, OTCQB thường bao gồm các công ty cổ phần, cổ phiếu penny và các tổ chức phát hành nước ngoài nhỏ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • OTCQB là thị trường chứng khoán OTC hạng trung, liệt kê chủ yếu các công ty đang phát triển và giai đoạn đầu tại Hoa Kỳ và thị trường quốc tế.
  • Các công ty OTCQB phải đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo tối thiểu nhất định, vượt qua bài kiểm tra giá thầu và trải qua xác minh hàng năm.
  • Các cấp OTC khác là OTCQX chất lượng cao nhất và các Trang tính màu hồng mang tính đầu cơ cao nhất.

Tìm hiểu OTCQB

Thị trường không kê đơn hay thị trường OTC là một thị trường phi tập trung, nơi các chứng khoán không được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn được giao dịch trực tiếp bởi một mạng lưới các đại lý. Thay vì cung cấp dịch vụ khớp lệnh như NYSE, các đại lý này thực hiện việc kiểm kê chứng khoán để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi lệnh mua và bán.

Thị trường OTCQB được điều hành thông qua OTC Link, một hệ thống giao dịch và báo giá liên đại lý được phát triển bởi OTC Markets Group. OTC Link đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) với tư cách là nhà môi giới-đại lý và cũng là một hệ thống giao dịch thay thế (ATS).

Liên kết OTC cho phép nhà môi giới-đại lý không chỉ đăng và phổ biến báo giá của họ mà còn đàm phán giao dịch thông qua khả năng nhắn tin điện tử của hệ thống. Tính năng này cho phép nó thay thế hiệu quả OTCBB của FINRA, một hệ thống chỉ có báo giá.

Tất cả các nhà môi giới giao dịch chứng khoán hồng OTCQB, OTCQX và OTC phải là thành viên FINRA và đã đăng ký với SEC; chúng cũng phải tuân theo các quy định về chứng khoán của nhà nước. Giống như chứng khoán trao đổi, các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán OTC được bảo vệ khỏi các hành vi bất hợp pháp của nhà môi giới-đại lý phi đạo đức theo cùng các quy tắc của SEC / FINRA như khớp lệnh tốt nhất, bảo vệ lệnh giới hạn, báo giá công ty và tiết lộ vị thế bán khống.

Các quy tắc của OTCQB

Để đủ điều kiện, các công ty phải cập nhật báo cáo của họ, trải qua quá trình xác minh và chứng nhận hàng năm, đáp ứng thử nghiệm giá thầu 0,01 đô la, không bị phá sản, có ít nhất 50 cổ đông có lợi, mỗi cổ đông sở hữu ít nhất 100 cổ phiếu và lượng cổ phiếu lưu hành công khai vượt quá 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành — một số tính linh hoạt được cung cấp liên quan đến yêu cầu thứ hai.

Các công ty được liệt kê ở đây báo cáo cho cơ quan quản lý của Hoa Kỳ như SEC hoặc FDIC và phải tuân theo các tiêu chuẩn để cải thiện tính minh bạch — những người có nhiều khả năng liên quan đến các nhà quảng bá chứng khoán và các nhà khai thác mờ ám khác sẽ bị loại trừ. Phí niêm yết trên thị trường OTCQB là 14.000 đô la mỗi năm, với phí đăng ký một lần là 5.000 đô la.

Cân nhắc đặc biệt

Cổ phiếu giao dịch trên OTCQB có nhiều biện pháp bảo vệ tương tự như các cổ phiếu lớn hơn, lâu đời hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn chủ yếu được coi là cổ phiếu penny đầu cơ.

Cũng không có gì đảm bảo rằng cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC có chất lượng cao hơn so với cổ phiếu penny giao dịch trên các cấp OTC khác nhau hoặc thậm chí trên các thị trường OTC khác nhau. Như vậy, các nhà giao dịch sẽ được phục vụ tốt để thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng trước khi cam kết vốn của họ.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.

Nguồn tham khảo: investmentopedia