Home Kiến Thức Kinh Tế Học OTC Options là gì?

OTC Options là gì?

0

Quyền chọn OTC là gì?

Quyền chọn OTC là những quyền chọn kỳ lạ giao dịch trên thị trường mua bán tại quầy thay vì trên một sàn giao dịch chính thức như các hợp đồng quyền chọn mua bán trao đổi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quyền chọn OTC là những quyền chọn kỳ lạ giao dịch trên thị trường mua bán tại quầy thay vì trên một sàn giao dịch chính thức như các hợp đồng quyền chọn mua bán trao đổi.
  • Quyền chọn OTC là kết quả của một giao dịch riêng tư giữa người mua và người bán.
  • Giá thực hiện quyền chọn OTC và ngày hết hạn không được tiêu chuẩn hóa, điều này cho phép người tham gia xác định các điều khoản của riêng họ và không có thị trường thứ cấp.

Hiểu các tùy chọn OTC

Các nhà đầu tư chuyển sang lựa chọn OTC khi các tùy chọn được liệt kê không hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của họ. Tính linh hoạt của các lựa chọn này hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Không có tiêu chuẩn hóa giá thực hiện và ngày hết hạn, vì vậy những người tham gia về cơ bản xác định các điều khoản của riêng họ và không có thị trường thứ cấp. Giống như các thị trường OTC khác, các tùy chọn này giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, các nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường tham gia vào thị trường quyền chọn OTC thường được điều chỉnh bởi một số cơ quan chính phủ, như FINRA ở Mỹ

Với các tùy chọn OTC, cả những người bảo trợ và đầu cơ đều tránh được những hạn chế đặt ra đối với các tùy chọn được niêm yết bởi các sàn giao dịch tương ứng của họ. Tính linh hoạt này cho phép người tham gia đạt được vị trí mong muốn của họ một cách chính xác hơn và tiết kiệm chi phí hơn .

Ngoài địa điểm giao dịch, các tùy chọn OTC khác với các tùy chọn được niêm yết vì chúng là kết quả của một giao dịch riêng tư giữa người mua và người bán. Trên một sàn giao dịch, các quyền chọn phải rõ ràng thông qua cơ quan thanh toán bù trừ. Bước thanh toán bù trừ này về cơ bản đặt sàn giao dịch với tư cách là người trung gian. Thị trường cũng đặt ra các điều khoản cụ thể cho giá thực hiện, chẳng hạn như năm điểm một lần và ngày hết hạn, chẳng hạn như vào một ngày cụ thể của mỗi tháng .

Vì người mua và người bán giao dịch trực tiếp với nhau đối với các tùy chọn OTC, họ có thể thiết lập kết hợp cảnh cáo và hết hạn để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. Mặc dù không điển hình nhưng các điều khoản có thể bao gồm hầu hết mọi điều kiện, bao gồm một số điều kiện từ bên ngoài lĩnh vực giao dịch thông thường và thị trường. Không có yêu cầu công bố thông tin, điều này dẫn đến rủi ro rằng các bên đối tác sẽ không thực hiện nghĩa vụ của họ theo hợp đồng quyền chọn. Ngoài ra, các giao dịch này không được hưởng sự bảo vệ tương tự do một sàn giao dịch hoặc nhà thanh toán bù trừ đưa ra .

Cuối cùng, vì không có thị trường thứ cấp, cách duy nhất để đóng vị thế quyền chọn OTC là tạo một giao dịch bù trừ. Một giao dịch bù trừ sẽ vô hiệu hóa hiệu quả các tác động của giao dịch ban đầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với một quyền chọn được niêm yết trên sàn giao dịch trong đó người nắm giữ quyền chọn đó chỉ phải quay lại sàn giao dịch để bán vị thế của họ.

Rủi ro Mặc định về Quyền chọn OTC

Giá trị mặc định OTC có thể nhanh chóng phổ biến trên thị trường. Mặc dù rủi ro của quyền chọn OTC không bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng sự thất bại của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers cung cấp một ví dụ tuyệt vời về khó khăn trong việc đánh giá rủi ro thực tế với quyền chọn OTC và các công cụ phái sinh khác. Lehman là đối tác của nhiều giao dịch OTC. Khi ngân hàng thất bại, các đối tác tham gia giao dịch của nó phải tiếp xúc với các điều kiện thị trường mà không có các biện pháp bảo vệ và do đó, không thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với các đối tác khác của họ. Do đó, một phản ứng dây chuyền đã xảy ra, tác động đến các đối tác xa hơn từ giao dịch Lehman OTC. Nhiều đối tác cấp hai và cấp ba bị ảnh hưởng không có giao dịch trực tiếp với ngân hàng, nhưng tác động phân tầng từ sự kiện ban đầu cũng làm tổn thương họ. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, dẫn đến thiệt hại trên diện rộng cho nền kinh tế toàn cầu .

Nguồn tham khảo: investmentopedia