OTC Markets Group Inc. là gì?

20

OTC Markets Group Inc. là gì?

OTC Markets Group là chủ sở hữu và nhà điều hành hệ thống giao dịch và báo giá điện tử liên đại lý quan trọng nhất của Hoa Kỳ đối với chứng khoán không cần kê đơn (OTC). Nó cung cấp các thị trường để giao dịch hơn 11.500 chứng khoán OTC.

Tóm tắt ý kiến chính

  • OTC Markets Group Inc. là thị trường chứng khoán OTC lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 11.500 chứng khoán được niêm yết tính đến năm 2022.
  • OTC Markets Group Inc. cung cấp dịch vụ trong ba lĩnh vực cốt lõi, đó là dịch vụ giao dịch, dữ liệu thị trường và dịch vụ công ty.
  • Chứng khoán OTC được liệt kê theo ba cấp: OTCQX, có yêu cầu niêm yết nghiêm ngặt nhất, OTCQB, là thị trường mạo hiểm và Thị trường mở màu hồng, bao gồm các công ty gặp khó khăn về tài chính hoặc phá sản.
  • Trong ba cấp, Thị trường mở màu hồng là cấp lớn nhất về số lượng công ty và khối lượng giao dịch.
  • Việc xử lý hầu hết các giao dịch chứng khoán OTC ở Mỹ là trên nền tảng OTC Link của công ty, một hệ thống giao dịch thay thế đã đăng ký với SEC.

Tìm hiểu OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. cung cấp các dịch vụ trong ba lĩnh vực cốt lõi cần thiết cho thị trường tài chính được thông tin tốt hơn và hiệu quả hơn. Các lĩnh vực này là dịch vụ thương mại, dữ liệu thị trường và dịch vụ công ty.

Thông qua bộ phận dịch vụ giao dịch, OTC Markets Group kết nối nhà môi giới-đại lý với nhau, cung cấp tính thanh khoản và cơ sở hạ tầng để thực hiện các giao dịch trên thị trường OTC. Bộ phận dữ liệu thị trường cung cấp dữ liệu và dịch vụ báo giá cho hơn 11.500 chứng khoán OTC. Bộ phận dịch vụ doanh nghiệp giúp các công ty niêm yết trên thị trường đại chúng và tăng khả năng hiển thị thông qua việc niêm yết tại một trong ba cấp OTC của Nhóm Thị trường OTC.

Công ty có tiền thân là Cục Báo giá Quốc gia, được thành lập vào năm 1904. Trước khi được gọi là OTC Markets Group Inc., Cục Báo giá Quốc gia đã đổi tên thành Pink Sheets LLC vào năm 2000 và sau đó là Pink OTC Markets Inc. vào năm 2008. Sự thay đổi sang tên Nhóm Thị trường OTC ra đời vào năm 2011.

Việc xử lý hầu hết các giao dịch chứng khoán OTC ở Mỹ là trên nền tảng OTC Link của công ty, một hệ thống giao dịch thay thế được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) với tư cách là nhà môi giới-đại lý. OTC Markets Group có trụ sở chính tại Thành phố New York và được giao dịch công khai trên thị trường OTCQX với ký hiệu OTCM.

Tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2022, khối lượng đô la là 219 triệu đô la và khối lượng cổ phiếu là 1,4 tỷ đô la. Các số liệu thống kê này dành cho cả ba cấp kết hợp. OTC Pink là cấp lớn nhất về số lượng các công ty được liệt kê trong đó.

Cơ cấu cấp bậc của OTC Markets Group Inc.

Khía cạnh dễ thấy nhất trong quản lý của Nhóm thị trường OTC là việc chia thị trường OTC thành ba cấp, dựa trên chất lượng và số lượng của thông tin và công bố của các công ty niêm yết. Cấu trúc phân cấp này cung cấp các mức độ minh bạch khác nhau, vì vậy các nhà đầu tư biết loại thông tin nào có sẵn cho mỗi công ty mà họ muốn giao dịch.

OTCQX

OTCQX là thị trường cấp cao nhất trong ba thị trường để giao dịch cổ phiếu OTC. Cổ phiếu giao dịch trên diễn đàn này phải đáp ứng các tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt hơn so với các cấp độ khác. Còn được gọi là Thị trường tốt nhất OTCQX, nó bao gồm một số lượng lớn các cổ phiếu blue-chip từ Châu Âu, Canada, Brazil và Nga. Những cổ phiếu nước ngoài lớn này thường là những cái tên gia dụng toàn cầu. Các cổ phiếu penny, các công ty có vỏ và các công ty sắp phá sản không thể đủ điều kiện để được niêm yết trên OTCQX.

OTCQB

Tầng giữa được gọi là OTCQB, còn được gọi là Thị trường mạo hiểm, bao gồm các công ty Hoa Kỳ và quốc tế giai đoạn đầu và đang phát triển chưa đủ điều kiện tham gia OTCQX. Công ty phải cập nhật trong báo cáo của mình, trải qua xác minh hàng năm, chứng nhận quản lý, đáp ứng thử nghiệm giá thầu 0,01 đô la và không được phá sản để đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện.

Nhóm Thị trường OTC đã tạo ra nhiều chỉ số tài chính, chẳng hạn như Ngân hàng OTCQX, Cổ tức OTCQX và OTCQX Canada.

Các công ty được liệt kê ở đây báo cáo cho cơ quan quản lý của Hoa Kỳ như SEC hoặc Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). OTCQB đã thay thế Bảng tin OTC do Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) điều hành (OTCBB) là thị trường chính để giao dịch chứng khoán OTC theo báo cáo của cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Bởi vì nó không có tiêu chuẩn tài chính tối thiểu, OTCQB bao gồm các công ty cổ phần, cổ phiếu penny và các tổ chức phát hành nhỏ ở nước ngoài.

OTC màu hồng

OTC Pink, hoặc Pink Sheets, là cấp thấp nhất và cấp đầu cơ nhất trong ba thị trường để giao dịch cổ phiếu không cần kê đơn. Thị trường này cung cấp giao dịch trên nhiều loại cổ phiếu và bao gồm các công ty trong tình trạng vỡ nợ hoặc gặp khó khăn về tài chính.

Bởi vì nó có ít yêu cầu tiết lộ hơn, việc phân loại các công ty OTC Pink là từ thông tin do công ty cung cấp. Lưu ý rằng kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021, OTC Pink (cũng như tất cả các dòng khác của Nhóm thị trường OTC) sẽ yêu cầu các công ty trên nền tảng cung cấp thông tin tiết lộ cập nhật, theo Quy tắc 15c2-11 của SEC.

OTCM là viết tắt của gì?

“OTCM” là viết tắt của thị trường không kê đơn, là thị trường nơi các bên giao dịch mua và bán chứng khoán với nhau mà không có sàn giao dịch tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình. “OTCM” cũng có thể đề cập đến OTC Markets Group, tập đoàn sở hữu và vận hành một hệ thống giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch OTC.

Ai chạy OTCM?

OTCM được điều hành bởi chính nó. Nó là một công ty giao dịch công khai có trụ sở chính tại New York. Chủ tịch và Giám đốc điều hành là Cromwell Coulson.

Sự khác biệt giữa Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường OTC là gì?

Thị trường OTC tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán chứng khoán tài chính giữa hai bên mà không có sự giám sát của sàn giao dịch. Sở giao dịch chứng khoán là một sở giao dịch giám sát việc mua và bán cổ phiếu. Các sàn giao dịch chứng khoán cho phép thanh khoản, giám sát và minh bạch hơn thị trường OTC.

Thị trường OTC có an toàn để giao dịch không?

Thị trường OTC giao dịch an toàn nhưng có một số rủi ro trong quá trình này, chẳng hạn như ít thông tin có sẵn về chứng khoán và kém thanh khoản. Chọn các công ty trong các hạng có tiêu chuẩn tài chính mạnh hơn có thể giúp giảm rủi ro trong giao dịch OTC.

Quy trình để niêm yết một công ty đại chúng trên thị trường OTC là gì?

Để có thể giao dịch trên thị trường OTC, một công ty phải được bảo trợ bởi một nhà tạo lập thị trường. Nhà tạo lập thị trường sẽ tài trợ cho vấn đề này vì các nhà tạo lập thị trường là những người duy nhất được phép đăng ký niêm yết báo giá.

Nguồn tham khảo: investmentopedia