Original Issue Discount (OID) là gì?

Original Issue Discount (OID) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Original Issue Discount (OID)

Thông tin về Original Issue Discount (OID)

Tên gọi tiếng Anh Original Issue Discount (OID)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Original Issue Discount (OID) là gì?
Giảm giá phát hành ban đầu (OID)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Original Issue Discount (OID) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here