Organizational Structure là gì?

24

Cơ cấu tổ chức là gì?

Cơ cấu tổ chức là một hệ thống vạch ra cách thức định hướng các hoạt động nhất định nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Các hoạt động này có thể bao gồm các quy tắc, vai trò và trách nhiệm.

Cơ cấu tổ chức cũng xác định cách thông tin luân chuyển giữa các cấp trong công ty. Ví dụ, trong cơ cấu tập trung, các quyết định đi từ trên xuống, trong khi trong cơ cấu phi tập trung, quyền ra quyết định được phân phối giữa các cấp khác nhau của tổ chức.

Có một cơ cấu tổ chức cho phép các công ty duy trì hiệu quả và tập trung.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cơ cấu tổ chức vạch ra cách thức các hoạt động nhất định được định hướng để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
  • Các cấu trúc tổ chức thành công xác định công việc của mỗi nhân viên và cách nó phù hợp với hệ thống tổng thể.
  • Một cấu trúc tập trung có một chuỗi lệnh xác định, trong khi cấu trúc phi tập trung cung cấp cho hầu hết mọi nhân viên nhận quyền quản lý cá nhân ở cấp độ cao.
  • Các loại cơ cấu tổ chức bao gồm cơ cấu chức năng, bộ phận, cơ cấu phẳng và cơ cấu ma trận.
  • Các nhà lãnh đạo cấp cao nên cân nhắc nhiều yếu tố trước khi quyết định loại hình tổ chức nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của họ, bao gồm các mục tiêu kinh doanh, ngành và văn hóa của công ty.

Hiểu cơ cấu tổ chức

Các doanh nghiệp thuộc mọi hình dạng và quy mô sử dụng cơ cấu tổ chức rất nhiều. Họ xác định một hệ thống phân cấp cụ thể trong một tổ chức. Một cơ cấu tổ chức thành công xác định công việc của mỗi nhân viên và cách nó phù hợp với hệ thống tổng thể. Nói một cách đơn giản, cơ cấu tổ chức đưa ra những người làm những gì để công ty có thể đạt được các mục tiêu của mình.

Cấu trúc này cung cấp cho một công ty một hình ảnh trực quan về cách nó được hình thành và cách nó có thể tiến lên tốt nhất trong việc đạt được các mục tiêu của mình. Cơ cấu tổ chức thường được minh họa bằng một số loại biểu đồ hoặc sơ đồ giống như một kim tự tháp, nơi những thành viên quyền lực nhất của tổ chức ngồi ở trên cùng, trong khi những người có ít quyền lực nhất lại ở dưới cùng.

Không có một cơ cấu chính thức tại chỗ có thể gây khó khăn cho một số tổ chức. Ví dụ, nhân viên có thể gặp khó khăn khi biết họ nên báo cáo cho ai. Điều đó có thể dẫn đến sự không chắc chắn về việc ai chịu trách nhiệm về những gì trong tổ chức.

Có một cấu trúc tại chỗ có thể giúp nâng cao hiệu quả và cung cấp sự rõ ràng cho mọi người ở mọi cấp độ. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi bộ phận đều có thể làm việc hiệu quả hơn, vì họ có khả năng tập trung nhiều hơn vào năng lượng và thời gian.

Cơ cấu tổ chức tập trung so với phân cấp

Cơ cấu tổ chức là tập trung hoặc phi tập trung. Theo truyền thống, các tổ chức được cấu trúc với sự lãnh đạo tập trung và một chuỗi chỉ huy xác định. Quân đội là một tổ chức nổi tiếng với cấu trúc tập trung cao độ, với một hệ thống cấp trên và cấp dưới lâu dài và cụ thể. Trong một hệ thống tổ chức tập trung, có những trách nhiệm rất rõ ràng cho từng vai trò, với những vai trò cấp dưới mặc định phải tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Đã có sự gia tăng các tổ chức phi tập trung, như trường hợp của nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ. Điều này cho phép các công ty duy trì tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng, với hầu hết mọi nhân viên đều nhận được cấp cao của cơ quan cá nhân. Ví dụ, Johnson & Johnson là một công ty nổi tiếng với cấu trúc phi tập trung. Là một công ty lớn với hơn 200 đơn vị kinh doanh và thương hiệu hoạt động trong các ngành đôi khi rất khác nhau, mỗi ngành hoạt động tự chủ. Ngay cả trong các công ty phi tập trung, vẫn thường có các hệ thống phân cấp được xây dựng sẵn (chẳng hạn như giám đốc điều hành hoạt động ở cấp cao hơn so với nhân viên cấp thấp). Tuy nhiên, các đội được trao quyền tự quyết định và đi đến kết luận tốt nhất mà không nhất thiết phải nhận được sự “chấp thuận” từ cấp trên.

Các loại cấu trúc tổ chức

Cơ cấu chức năng

Bốn loại cấu trúc tổ chức phổ biến được thực hiện trong thế giới thực. Đầu tiên và phổ biến nhất là một cấu trúc chức năng. Đây cũng được coi là một cơ cấu tổ chức quan liêu và phá vỡ một công ty dựa trên sự chuyên môn hóa của lực lượng lao động. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện một cơ cấu chức năng. Chia công ty thành các bộ phận bao gồm tiếp thị, bán hàng và hoạt động là hành động sử dụng cơ cấu tổ chức quan liêu.

Cấu trúc phân chia hoặc đa phân khu

Loại thứ hai thường gặp ở các công ty lớn với nhiều đơn vị kinh doanh. Được gọi là cấu trúc bộ phận hoặc đa bộ phận, một công ty sử dụng phương pháp này cấu trúc đội ngũ lãnh đạo của mình dựa trên các sản phẩm, dự án hoặc công ty con mà họ điều hành. Một ví dụ điển hình về cấu trúc này là Johnson & Johnson. Với hàng nghìn sản phẩm và ngành nghề kinh doanh, công ty tự cấu trúc nên mỗi đơn vị kinh doanh hoạt động như một công ty riêng với chủ tịch riêng.

Cấu trúc phẳng

Flatarchy, một cấu trúc mới hơn, là kiểu thứ ba và được sử dụng trong nhiều công ty khởi nghiệp. Như cái tên ám chỉ, nó làm phẳng hệ thống cấp bậc và chuỗi mệnh lệnh, đồng thời trao cho nhân viên của mình nhiều quyền tự chủ. Các công ty sử dụng kiểu cấu trúc này có tốc độ thực hiện cao.

Cấu trúc ma trận

Cơ cấu tổ chức thứ tư và cuối cùng là cơ cấu ma trận. Nó cũng khó hiểu nhất và ít được sử dụng nhất. Cấu trúc này tạo ma trận các nhân viên trên các cấp trên, bộ phận hoặc phòng ban khác nhau. Ví dụ, một nhân viên làm việc cho một công ty có ma trận có thể có các nhiệm vụ trong cả bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Lợi ích của cấu trúc tổ chức

Việc áp dụng một cơ cấu tổ chức có thể rất có lợi cho một công ty. Cơ cấu không chỉ xác định thứ bậc của công ty mà còn cho phép công ty bố trí cơ cấu trả lương cho nhân viên của mình. Bằng cách áp dụng cơ cấu tổ chức, công ty có thể quyết định mức lương và mức lương cho từng vị trí.

Cấu trúc cũng làm cho hoạt động hiệu quả hơn và hiệu quả hơn nhiều. Bằng cách tách nhân viên và các chức năng thành các phòng ban khác nhau, công ty có thể thực hiện các hoạt động khác nhau cùng một lúc một cách liền mạch.

Ngoài ra, một cơ cấu tổ chức rất rõ ràng thông báo cho nhân viên cách tốt nhất để hoàn thành công việc của họ. Ví dụ, trong một tổ chức phân cấp, nhân viên sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc mua chuộc hoặc lấy lòng những người có quyền ra quyết định. Trong một tổ chức phi tập trung, nhân viên phải chủ động hơn và mang đến khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Điều này cũng có thể giúp đặt ra kỳ vọng về cách nhân viên có thể theo dõi sự phát triển của chính họ trong công ty và nhấn mạnh một số kỹ năng nhất định — cũng như để nhân viên tiềm năng đánh giá xem một công ty như vậy có phù hợp với sở thích và phong cách làm việc của họ hay không.

Bốn loại cơ cấu tổ chức là gì?

Bốn loại cơ cấu tổ chức là cơ cấu chức năng, bộ phận, cơ cấu phẳng và cơ cấu ma trận.

Các yếu tố chính của một cơ cấu tổ chức là gì?

Các yếu tố chính của cơ cấu tổ chức bao gồm cách thức các hoạt động nhất định được chỉ đạo nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức, chẳng hạn như các quy tắc, vai trò, trách nhiệm và cách thông tin luân chuyển giữa các cấp trong công ty.

Ví dụ về Cơ cấu tổ chức là gì?

Một ví dụ về cơ cấu tổ chức là cơ cấu phi tập trung, cho phép các cá nhân và nhóm có quyền tự chủ cao mà không cần một nhóm nòng cốt thường xuyên thông qua các quyết định kinh doanh. Một ví dụ điển hình về cấu trúc phi tập trung này là Johnson & Johnson. Với hàng nghìn sản phẩm và ngành nghề kinh doanh, công ty tự cấu trúc nên mỗi đơn vị kinh doanh hoạt động như một công ty riêng với chủ tịch riêng.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức là gì?

Cơ cấu tổ chức thường được minh họa bằng một số loại biểu đồ hoặc sơ đồ giống như một kim tự tháp, nơi những thành viên quyền lực nhất của tổ chức ngồi ở trên cùng, trong khi những người có ít quyền lực nhất lại ở dưới cùng.

Cơ cấu tổ chức tốt nhất là gì?

Không có một cơ cấu tổ chức nào tốt nhất, vì nó phụ thuộc vào bản chất của công ty và ngành mà nó hoạt động.

Điểm mấu chốt

Có toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu dựa trên cách tối ưu hóa và cấu trúc tốt nhất các tổ chức để có hiệu quả và năng suất cao nhất. Các nhà lãnh đạo cấp cao nên cân nhắc nhiều yếu tố trước khi quyết định loại hình tổ chức nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của họ, bao gồm các mục tiêu kinh doanh, ngành và văn hóa của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia