Organizational Chart là gì?

Organizational Chart là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Organizational Chart

Thông tin về Organizational Chart

Tên gọi tiếng Anh Organizational Chart
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Organizational Chart là gì?
  • Sơ đồ tổ chức thể hiện bằng đồ thị cấu trúc của tổ chức, nêu bật các công việc, phòng ban và trách nhiệm khác nhau kết nối các nhân viên của công ty với nhau và với đội ngũ quản lý.
  • Biểu đồ tổ chức có thể dựa trên phạm vi rộng, mô tả tổng thể công ty hoặc có thể là từng bộ phận hoặc đơn vị cụ thể, tập trung vào một chấu trên bánh xe.
  • Hầu hết các biểu đồ tổ chức được cấu trúc bằng cách sử dụng mô hình "phân cấp", mô hình này hiển thị cấp quản lý hoặc các quan chức cấp cao khác ở trên cùng và nhân viên cấp thấp hơn bên dưới.
  • Các loại biểu đồ khác bao gồm biểu đồ tổ chức phẳng, biểu đồ ma trận và biểu đồ tổ chức bộ phận.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Organizational Chart thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here