Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) là gì?

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

Thông tin về Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

Tên gọi tiếng Anh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) là gì?
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here